Kosten deelname fonds

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor deelname aan het fonds. Deze kosten zitten verwerkt in het resultaat van het LYNX Rendement Fonds.

LYNX Beleggingsfonds B.V. is beheerder van het beleggingsfonds LYNX Rendement Fonds. De beheerder beschikt over een AIFMD vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft en staat onder toezicht van de AFM.

Het LYNX Rendement Fonds belegt volgens het beleggingsbeleid zoals weergegeven in de prospectus. Op basis van het beleggingsbeleid valt het LYNX Rendement Fonds in de door de AFM gedefinieerde risicocategorie ‘zeer groot’.

Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Voor uitleg over alle risico’s met betrekking tot het LYNX Beleggingsfonds, klik hier.

Logo AFM