Bescherming en veiligheid van het LYNX Rendement Fonds

Als het om financiële zaken gaat, kan men niet voorzichtig genoeg zijn. LYNX Beleggingsfonds hecht als beheerder van het LYNX Rendement Fonds uitermate veel belang aan een optimale bescherming en veiligheid.

In onze dienstverlening hebben begrippen als betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit de hoogste prioriteit. Als financiële onderneming beschikt LYNX Beleggingsfonds over alle vereiste vergunningen. Zowel interne gedragscodes als externe wet- en regelgeving worden strikt nageleefd. Hieronder vindt u alle informatie inzake bescherming en veiligheid bij LYNX Beleggingsfonds.

Wie houdt er toezicht op LYNX Beleggingsfonds?
LYNX Beleggingsfonds hecht uitermate veel belang aan een optimale bescherming en veiligheid. Bij LYNX Beleggingsfonds is er een onderscheid tussen intern en extern toezicht.

Intern toezicht
Het bestuur is bij LYNX Beleggingsfonds verantwoordelijk voor het interne toezicht en permanente controle. Een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel binnen LYNX Beleggingsfonds is de compliance officer. De compliance officer ziet toe op de naleving van de diverse gedragscodes en regels. Deze regels betreffen zowel deze die voortvloeien uit wet- en regelgeving als de voorschriften bepaald door LYNX Beleggingsfonds.

Extern toezicht
In Nederland staat LYNX Beleggingsfonds onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Welke wet is van toepassing op LYNX Vermogensbeheer?
De beheerder beschikt over een AIFMD vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het fonds valt onder de werking van deze vergunning. Een afschrift van de vergunning is beschikbaar op de website. Het register van de AFM is te raadplegen via www.afm.nl/registers.

Hoe beschermt LYNX Beleggingsfonds mijn persoonsgegevens?
LYNX Beleggingsfonds respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar site. LYNX Beleggingsfonds zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Wat als er iets met LYNX Beleggingsfonds gebeurt?
Mocht er iets met LYNX Beleggingsfonds gebeuren, dan loopt u hierdoor geen enkel risico uw vermogen te verliezen. De bezittingen en schulden van LYNX Beleggingsfonds zijn gescheiden van het vermogen van het LYNX Rendement Fonds.

LYNX Beleggingsfonds treedt alleen op als beheerder en is gemachtigd om transacties ten behoeve van het LYNX Rendement Fonds te verrichten.

Is LYNX Beleggingsfonds aangesloten bij het Kifid?
LYNX Beleggingsfonds wil een zo goed mogelijke dienstverlening aan zijn klanten verstrekken en dit begint uiteraard bij gekwalificeerde medewerkers.

LYNX Beleggingsfonds is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.