Wat zijn de kosten van het LYNX Rendement Fonds?

De kosten van het LYNX Rendement Fonds die ten laste komen van het fonds zijn de beheervergoeding en een eventuele prestatievergoeding.

Beheervergoeding
LYNX Beleggingsfonds ontvangt voor het beheer van het LYNX Rendement Fonds een vaste beheervergoeding. De beheervergoeding bedraagt 0,1250% per maand (1,50% per jaar).

Prestatievergoeding
LYNX Beleggingsfonds ontvangt een prestatievergoeding van 20% indien het rendement van het LYNX Rendement Fonds positief is.

Indien een negatief rendement wordt behaald, is er dus geen sprake van een prestatievergoeding. LYNX werkt in het geval van prestatievergoeding volgens het high-water mark-principe. Hierdoor betaalt u enkel een prestatievergoeding indien de gemaakte winst ook daadwerkelijk heeft gezorgd voor een groei in het totale vermogen ten opzichte van het hoogste saldo uit het verleden.

Voorbeeld
Bij een portefeuille ter waarde van € 50.000 wordt in de eerste maand een winst behaald van € 10.000, waardoor de waarde van de portefeuille aan het einde van de maand € 60.000 bedraagt. De totale prestatievergoeding is dan € 2.000 (=20% van € 10.000). De high-water mark wordt nu gezet op € 58.000 (= € 60.000 minus € 2.000 prestatievergoeding).

De tweede maand wordt een verlies gemaakt van € 5.000 en wordt geen prestatievergoeding gerekend. Immers, alleen bij een positief resultaat bent u dit verschuldigd.

De derde maand levert een winst op van € 2.000, waardoor de waarde van de portefeuille nu € 55.000 is. Nu zal het high-water mark-principe van toepassing zijn. Doordat de waarde van de portefeuille niet boven de historische hoogste waarde van € 58.000 uitkomt, wordt in dit geval geen prestatievergoeding gerekend.

In de vierde maand wordt een winst behaald van € 10.000, waardoor de waarde van de portefeuille € 65.000 bedraagt. De totale vermogensgroei ten opzichte van het hoogste punt in het verleden bedraagt € 7.000 (= verschil tussen € 65.000 en € 58.000). De prestatievergoeding bedraagt € 1.400 (= 20% van € 7.000).

Operationele kosten
Operationele kosten die direct voortvloeien uit het fondsbedrijf worden gedragen door het Fonds zelf. Buiten de beheervergoeding om, worden de volgende kosten apart in rekening van het Fonds gebracht:

  1. Transactiekosten;
  2. Alle soorten belastingen, bijvoorbeeld stamp duty;
  3. Rentekosten; en
  4. Kosten om aandelen te shorten.

Geen overige kosten
Naast de bovenstaande kosten worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Zo betaalt u bijvoorbeeld geen kosten voor het toetreden tot of uittreden uit het LYNX Rendement Fonds.

Alle andere kosten zoals die van de bewaarder en de administrateur worden gedragen door LYNX Beleggingsfonds, de beheerder van het LYNX Rendement Fonds.

Contact icon Bel naar:
020 261 5797
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
Contact icon Deelnemen?
Direct inschrijven