Hoe kan ik de resultaten van het LYNX Rendement Fonds volgen?

Website
Op de website van het LYNX Rendement Fonds wordt dagelijks een indicatieve waarde, na aftrek van alle kosten, van het fonds weergegeven.

Maandelijks wordt door de administrateur de officiële waarde van het fonds berekend en ter accordering aan de beheerder gezonden. Bij akkoord van de beheerder is de waarde vastgesteld en vervolgens wordt deze op de website van het LYNX Rendement Fonds gepubliceerd.

De getoonde resultaten zijn die van de leading serie. In het verleden werden verschillende beheervergoedingen in rekening gebracht waardoor er werd gewerkt met verschillende series.
Per heden bestaat er één serie met een beheervergoeding van 0,125% per maand.

Klantenportaal
Zodra uw participaties in het LYNX Rendement Fonds zijn aangekocht, ontvangt u uw inloggegevens van het klantenportaal. Hierin kunt u uw persoonlijke resultaten volgen, welke maandelijks worden gepubliceerd.

Uw persoonlijke rendement kan afwijken van het getoonde rendement op de website naargelang uw instapmoment en de serie waartoe u in het verleden behoorde.