Artikel laten voorlezen

Hedenavond organiseert LYNX een masterclass trendherkenning om de richting van de trend objectief vast te stellen.

Microsoft Corp. (MSFT) vanaf 2020 op weekbasis + 4-/24-weeks gemiddelden + technische signalen

Microsoft Corp. (MSFT) vanaf 2020 op weekbasis + 4-/24-weeks gemiddelden + technische signalen | TA Loef

Om 20:00 uur hedenavond organiseert LYNX in haar Masterclass serie een informatief webinar om de trend in de markt te herkennen met behulp van de beleggingsfilosofie technische analyse. Vaak wordt gedacht dat technische analyse een hulpmiddel is om toekomstige trends te voorspellen. Een studie van historisch marktgedrag via koersgrafieken zou enig inzicht kunnen geven. De koersgrafiek van Microsoft (MSFT) komt vanavond niet aan bod, maar toont in deze blog wel al een voorbeeld van signaalteksten op basis van trendvolgende algoritmen. In januari dit jaar werd een ‘exit’-signaal actief gevolgd door ‘short’alerts. Een goede reden voor verkopen is de dalende hellingshoek in het 4-weeks gemiddelde onder het 24-weeks gemiddelde.

Nasdaq-100 index vanaf 2020 op weekbasis + 4-/24-weeks gemiddelden + technische signalen

Nasdaq-100 index vanaf 2020 op weekbasis + 4-/24-weeks gemiddelden + technische signalen | TA Loef

Technische Analyse is een verzamelterm, eigenlijk een zgn. ‘container’begrip, voor alle technieken die verzonnen kunnen worden om de trends in beurskoersen te herkennen. Vroeger keken de chartisten naar het proces van opeenvolgende hogere bodems en hogere toppen voor het herkennen van een stijgend trend. De dalende trend is formeel beschouwd een reeks van twee lagere toppen en twee lagere bodems. De hellingshoeken van de gemiddelden weerspiegelen een vorm van voortschrijdend inzicht. Aandelenbeleggers met belangen in de Nasdaq-100 index putten hoop uit de opleving vorige week. Maar wie goed kijkt naar de weekgrafiek registreert ijdele hoop.D

Danone vanaf 2020 op weekbasis + 4-/24-weeks gemiddelden + technische signalen

Danone vanaf 2020 op weekbasis + 4-/24-weeks gemiddelden + technische signalen | TA Loef

Met ruim 9000 boeken beschikbaar als vakliteratuur over technische analyse valt er genoeg te lezen om inspiratie op te doen over trendanalyses. Een simpeler en effectievere manier is het besef dat beurskoersen slechts drie kanten op kunnen bewegen: stijgend (in de grafiek groen), dalend (in de grafiek rood) of geen van beide (in de grafiek zwart). De in kleur bewerkte koersgrafiek van Danone activeert nu een kortetermijn koopsignaal in de weekgrafiek (zie actueel ‘KT BUY’-signaal). Dit technische alert voorspelt geen hogere beurskoersen, maar registreert wel een positieve ontwikkeling als gevolg van de koersstijging boven beide 4-/24-weeks gemiddelden. Het doel van deze techniek is alert worden op kansen (vergelijk februari 2021).

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart