Artikel laten voorlezen

Een 10% koerssprong in aandelen van twee bandenproducenten vandaag suggereert dat koersslijtage voorbij is.

CONTINENTAL AG in 2022

De beurskoers van bandenproducent Continental AG noteert tijdens de opmaak van deze blog ca. 10% hoger dan gisteren, maar nog altijd ca. 40% lager dan aan het begin van dit beursjaar. De koersnotering test zojuist de dalende weerstandlijn langs de koerstoppen van dit jaar en dus wordt het marktgedrag volgende week interessant voor zowel de optimisten als de pessimisten. Dat wil zeggen, wel of geen uitbraak boven deze dalende trendlijn geeft een indicatie omtrent wel of geen verandering van trendrichting. Indien dalende trendlijn boven € 56 wordt gepasseerd, dan ontstaat er koerspotentieel richting € 60 tot € 62, hetgeen wederom 10% winstpotentieel kan opleveren. Mochten verkopers weer de overhand krijgen dan zou een daling onder de openingskoers van vandaag onder € 50,48 echter wijzen op de zoveelste vergeefse koersspurt.

PIRELLI & C. S.p.a. in 2022

De koers van bandenproducent Pirelli noteert ook ca. 10% hoger bij de opmaak van deze blog. De technische condities ogen optisch sterker dan die van Continental AG. Feit is dat de beurskoers dit jaar ca. 33,4% lager noteert dan bij aanvang van dit beursjaar, waardoor het koersverlies ten opzichte van Continental minder negatief is. Positief ander feit is de opwaartse uitbraak boven de bodemniveaus van maart en juli dit jaar. Positief is ook het proces van hogere bodems sinds het dieptepunt in september jongstleden. De eerstvolgende weerstand bevindt zich rond € 4,50. Bij een actuele waardering rond € 4,05 is het stijgingspotentieel minstens gelijk aan wat de technische analyse becijferd met betrekking tot Continental AG. Pirelli lijkt daarom meer grip te hebben op de vermoedelijke weg naar hogere noteringen.

ADIDAS in 2022

Een sterke koersstijging in het aandeel Adidas vandaag (zojuist meer dan 20%) roept herinneringen op aan een eerdere herstelbeweging dit jaar. Denk hierbij aan de koersstijging van 13,6% op 9 maart 2022. Tijdens de dalingsfase in oktober ontstond er op 21 oktober jl. een koersgat tussen € 107,10 en € 112,40. De ‘gaps should be filled’-theorie is in vervulling gegaan en het wachten is nu op een terugtest van de dalende weerstandlijn nabij € 140. Er dus meer dan 10% koerswinst haalbaar, nu de interne dalende weerstandlijn van de afgelopen drie maanden opwaarts is gepasseerd. Dit wijst op een positieve verandering op kortetermijn, maar vooralsnog een tijdelijk verondersteld sprintje in een route richting het zuiden. De huidige marktomstandigheden vragen om kort op de bal te spelen.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart