Artikel laten voorlezen

De beurskoers reflecteert wat de markt weet en vermoedt. Daarom juist geven koersuitbraken zeer interessante informatie.

ALFEN vanaf november 2018 (log-schaal)

De beurskoers verdisconteert alle relevante informatie. Begin deze week noteerde de beurskoers van energiespecialist ALFEN (bekend van de laadpalen) nog een beursnotering boven € 100. Vandaag noteert de beurskoers intraday bijna € 20 lager nabij € 80. En dat terwijl de omzetcijfers meer dan verdubbelden. De koersgrafiek op logaritmische basis toont in de periode augustus 2019 t/m november vorig jaar een buitengewoon sterke opmars (van ca. € 10 naar € 100). Op basis van trendlijnanalyse zwakt het beleggersvertrouwen in ALFEN in de afgelopen 12 maanden af. De stijgingsfase van ca. € 60 naar € 120 dit jaar is ook indrukwekkend, maar een hoofdschoudertop (SHS-patroon) waarschuwt nu onder € 90 voor het risico van een ingezette trendomslag naar € 67.

SAP vanaf november 2021

SAP vanaf november 2021 | TA Loef

Het Duitse SAP, gespecialiseerd in bedrijfssoftware, heeft het beleggersvertrouwen in de afgelopen weken weer teruggewonnen. Vanaf de top in november 2021 tot eind september jongstleden was sprake van lagere toppen en lagere bodems, maar in de tweede helft van vorige maand blijkt het dalende trendkanaal opwaarts verlaten. Ook werd de koerstop van september gepasseerd, nadat op 13 oktober jl. een eerste hogere bodem zichtbaar was geworden. Een nieuwe opwaartse impuls op  25 oktober jl. boven de koerstoppen van juli en juni dit jaar geeft verder blijk van opgedroogd aanbod. Momenten van zwakte gaan waarschijnlijk nieuwe koopkansen bieden.

WisdomTree Sugar ETF (SUGA) vanaf november 2019 op weekbasis

WisdomTree Sugar ETF (SUGA) vanaf november 2019 op weekbasis | TA Loef

Opwaartse koersuitbraken zijn sinds twee jaar ook weer regelmatig zichtbaar in het koersverloop van WisdomTree Sugar ETF (SUGA). Klaarblijkelijk is er toenemende behoefte aan suiker en/of vrees voor toekomstige tekorten of aanbod. Opvallend zijn de neerwaartse reacties na het passeren van de voorgaande toppen. Deze reacties worden opgevangen door terugkerende vraag in het prijsgebied van de voormalige koerstop(pen). In de afgelopen maanden is sprake geweest van een zijwaartse tradingrange tussen € 8,5 en € 8,50. Extrapolatie van het meerjarige stijgende trendkanaal zou in de komende tijd de kansen op een opwaartse uitbraak doen toenemen (mogelijk richting € 12).

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart