Artikel laten voorlezen

De Europese technologiesector neemt vandaag de leiding in het koersherstel.

Europese DJ Stoxx 600 Technologiesector (SX8P) vanaf 2020 op dagbasis

Europese DJ Stoxx 600 Technologiesector (SX8P) vanaf 2020 op dagbasis | TA Loef

De koersprestaties van de AEX-index is in het afgelopen jaar bijzonder gevoelig gebleken voor het wel en wee van een aantal technologie-aandelen. Op 28 januari dit jaar constateerde de technische analyse het volgende: technologie drukt op AEX-index. De AEX-index bewoog toen rond een indexstand bij ca. 742 punten. Een kritische oproep werd aan de lezers gedaan. Bent u trader of belegger en naar welke trend wordt er gekeken. De Europese technologiesector toonde op dat moment een ‘M’-patroon die volledig dreigde om te klappen naar beneden. Deze dreiging werd bewaarheid. Vandaag zien we een krachtig herstel. Voor traders is dit interessant, voor beleggers ook, want past u een ‘buy the dip’-tactiek toe of juist een ‘verkopen op herstel’-beleid?

BE Semiconductor Industries (BESI)

BE Semiconductor Industries (BESI) | TA Loef

De daling in de beurskoers van BESI dit jaar vanaf de top (= € 89,20) op 17 januari jongstleden naar de bodem op 7 maart (= € 62,60) blijkt in de afgelopen 12 maanden niet ongebruikelijk. Vergelijkbare koerscorrecties deden zich voor in april/mei en september/oktober vorig jaar. Interessant voor zowel traders als beleggers is het feit dat recente bodem hoger ligt dan die van oktober vorig jaar. En die bodem kwam tot stand boven de bodem van mei 2021. De koersprestaties van BESI blijken in de afgelopen jaren ten opzichte van de AEX-index ook gaandeweg hoger te komen liggen. De actuele opleving zou daarom voor zowel de kortetermijn als de langetermijn positief beoordeeld mogen worden.

PROSUS vanaf september 2019 + relatieve sterkte index (RSI)

PROSUS vanaf september 2019 + relatieve sterkte index (RSI) | TA Loef

Het aandeel Prosus is in technisch opzicht interessant voor zowel de trader als de belegger. De reden is in de grafiek goed te zien. De bodem in maart 2020 is deze maand bereikt en zelfs even neerwaarts doorbroken. De opleving vandaag doet speculeren of deze bodemtest perspectieven biedt op hogere koersen. Vanuit een rendement-/risico afweging is wellicht van belang om ook de test van de onderkant van het dalende trendkanaal vanaf de top vorig jaar in ogenschouw te nemen. Ook deze steunlijn lijkt succesvol getest. De relatieve sterkte index (RSI) toont een hogere bodem bij de laagste koersnotering van BESI. Dat is een positieve divergentie. Traders en beleggers zijn nu wakker geschud.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart