Artikel laten voorlezen

In België hebben we enkele zeer belangrijke havens waarin enorm veel bedrijvigheid en kwaliteit aanwezig is. Scheepvaart maakt een groot deel uit van onze economie en zorgt o.a. voor bevoorrading. In de Antwerpse haven kunt u het bedrijf Exmar vinden. Deze scheepsvaartgroep die actief is binnen de olie- en gasindustrie heeft een zeer bewogen jaar achter de rug. Het aandeel Exmar maakte grote sprongen en lijkt op zoek te zijn naar stabiliteit.

In dit artikel gaan we bekijken waarom het aandeel Exmar zo sterk is gedaald, bekijken we de activiteiten van Exmar en analyseren we de jaarresultaten van 2020.

In dit artikel komen volgende onderwerpen aan bod:

Koers Aandeel Exmar

Korte beschrijving van Exmar

Het aandeel Exmar (EXM) is het aandeel van de gelijknamige Antwerpse scheepsvaartgroep. Het bedrijf bestaat sinds 2003 onder de naam Exmar nadat ze zijn afgesplitst van Boelwerf.

De huidige CEO is Francis Mottrie, hij is CEO naast topman Nicolas Saverys. Deze managementconstructie is vorig jaar tot stand gekomen om een frisse wind in het bedrijf te laten waaien. Het bedrijf zit namelijk met een enorme schuldenlast die het de komende jaren moet zien weg te werken. Het bedrijf heeft in totaal 1.700 werknemers, verspreid over scheepsleden en werknemers die aan wal werken.

In totaal zijn er 59,5 miljoen uitstaande aandelen waarvan 43,8 procent in handen is van Saverex. Saverex is een Naamloze Vennootschap die als holding fungeert en zo aandeelhouder is van Exmar. De bestuurders van deze holding zijn verschillende leden van de familie Saverys. De free float van de aandelen Exmar bestaat uit 47,49 procent van het totale aandelenpakket.

Wie het aandeel Exmar bezit is onrechtstreeks aandeelhouder van Bexco. Bexco is een wereldspeler als ontwikkelaar van synthetische touwen die bijvoorbeeld in de scheepvaart worden gebruikt. Ze zouden zich nu willen gaan focussen op windparken en de benodigde touwen om een windmolen op zijn plek te hijsen.

Activiteiten Exmar

Het voorbije jaar was voor veel bedrijven een miserabel jaar op de beurs. Voor de koers van Exmar was dit ook het geval, alleen niet zozeer door de gezondheidscrisis. Exmar deelt namelijk zelf mee dat de meerderheid van hun schepen vasthangen aan contracten op middellange en lange termijn en hun activiteiten hierdoor niet veel last ondervinden van de gezondheidscrisis.  Exmar is als scheepvaart groep actief in verschillende gebieden. Toch zijn er drie kernactiviteiten waar het bedrijf de focus op legt.

LNG

LNG is de afkorting voor Liquid Natural Gas oftewel vloeibaar aardgas. Exmar is voornamelijk actief in het opslaan en transporteren van deze brandstof. Daarnaast zijn ze in staat om aardgas om te zetten in een vloeistof zonder dat hier installaties op land voor nodig zijn. Ze doen dit door middel van schepen die op zee het gas kunnen omzetten in een vloeistof en dit meteen kunnen opslaan. Deze manier is veel efficiënter dan het aanleggen van kilometers aan pijpleidingen om het aardgas te verplaatsen.

LPG

LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas, het is bij ons voornamelijk bekend als brandstof voor auto’s. Exmar heeft een enorme vloot ter beschikking voor deze tak van haar activiteiten. Hierdoor zijn ze in staat om verschillende lange termijncontracten aan te gaan en daarnaast kortstondige opdrachten uit te voeren.

Ondersteunende diensten

Naast het uitvoeren van haar eigen activiteiten biedt Exmar steun en advies aan voor andere bedrijven. Hierbij zetten ze hun ervaren personeel, kennis en producten in om bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen.

De ondersteuning gaat zowel over het ontwikkelen van plannen en dergelijke maar ook de meer praktische kant. Zo bieden ze “ship management” aan waarbij ze bedrijven helpen in het organisatorische aspect van het managen van een vloot en dit zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren.

Nieuws aandeel Exmar

Maart 2021: Jaarresultaten Exmar

Op 19 maart 2021 werden de jaarresultaten van 2020 bekendgemaakt. Deze jaarresultaten waren een enorme meevaller ondanks tegenvallend nieuws doorheen dit jaar.

De omzet bedroeg 385,2 miljoen dollar, wat een aanzienlijke stijging is van 62 procent, in vergelijking met de 225 miljoen dollar in 2019.

Deze stijging in de omzet komt voornamelijk voort uit de afgelasting van de verhuur van de LNG-tanker ‘Tango’. Doordat de huurder het contract vroegtijdig heeft stopgezet vanwege de pandemie had Exmar recht op een minnelijke schikking van 150 miljoen dollar.

Er werd tevens een mooie winst gerealiseerd. Deze winst bedroeg netto 92 miljoen dollar. Dit staat in schril contrast met 2019 waarin nog een verlies werd genoteerd. De winst per aandeel bedroeg zo 1,61 dollar.

Het jaarresultaat van Exmar is zelfs zo’n meevaller dat het aandeel Exmar vanaf nu weer een dividend kan gaan opleveren voor wie dit aandeel in zijn/haar portefeuille heeft. Het brutodividend zal 0,15 euro per aandeel bedragen, indien dit wordt goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering op 18 mei 2021.

Dividend Exmar 2021

Dit dividend wordt het eerste dividend dat uitgekeerd wordt sinds 2016. Toen bedroeg het dividend 0,1 euro per aandeel Exmar.

Juni 2020: aandeel Exmar daalt 40 procent

Wat heeft er dan wel voor gezorgd dat het aandeel Exmar plots zo’n diepe daling inzette?

In de zomer van 2020 kwam aan het licht dat een potentiële opdracht en vaste inkomstenstroom voor Exmar niet doorging. Het aandeel Exmar kende hierdoor een enorme daling.

Het ging over de LNG-tanker Tango die na een zwerftocht van drie jaar een vaste opdracht leek te hebben veroverd in Argentinië. Deze opdracht zou een periode van 10 jaar duren. De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat de Argentijnse klant haar verplichtingen niet meer kon nakomen en Exmar dus geen inkomsten meer had door de Tango.

Als gevolg van dit nieuws werd het aandeel Exmar massaal gedumpt en verloor de koers van Exmar 40 procent.

Het aandeel zakte van 4 euro tot 2,4 euro per aandeel Exmar. De maanden die daarop volgden begon het aandeel Exmar aan haar herstelbeweging. Op het moment van schrijven is het oude niveau nog niet teruggehaald en noteert het aandeel Exmar op 3,38 euro.

Koers aandeel Exmar

Enkele maanden na het annuleren van het huurcontract is Exmar samen met de klant tot een minnelijke schikking gekomen van 150 miljoen dollar. Dit bedrag wordt betaald aan Exmar doordat het contract vroegtijdig is beëindigd. Een eerste betaling van 22 miljoen dollar is reeds betaald. Op het moment van schrijven is er al 67 miljoen dollar betaald aan Exmar. Het overige bedrag van deze schikking wordt maandelijks afgelost op een termijn van 18 maanden. Dit is een opsteker voor Exmar, maar het bedrijf moet nog altijd op zoek naar een huurder voor haar LNG-schip Tango.

Na het bekendmaken van de resultaten over 2020 maakte het aandeel een sprongetje van 5 procent. Dit kwam voornamelijk door de positieve effecten die zich hebben voorgedaan door deze minnelijke schikking, waardoor de cijfers positiever waren dan eerst verwacht.

Koolstofneutrale samenleving in 2050

België wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Om hieraan te voldoen heeft men recent de mogelijkheden bekeken om hernieuwbare energie, zonne- en windenergie in te voeren vanuit andere landen. Dit omdat de nationale productie niet voldoende is. In het westen van Europa is namelijk niet genoeg wind en zon om de uitstoot van koolstof met 80 procent te doen dalen tegen 2050 in vergelijking met het niveau in 2005.

In de studie die werd uitgevoerd door de haven van Antwerpen, Zeebrugge, Engie, DEME en Exmar is gebleken dat dit op zowel technisch niveau als het economische niveau moet lukken. Op basis van dit resultaat kan er een project worden opgestart waarbij elk bedrijf haar specialiteiten in de strijd gooit en zo kan helpen om deze energie in te voeren.

Het vervoeren van deze hernieuwbare energie zou gebeuren door middel van moleculen die de energie vervoeren via schepen of pijpleidingen.

Deze plannen zijn voor Exmar een extra werkgelegenheid aangezien ze over de juiste ervaring beschikken voor het vervoeren van deze energie. Het project moet nog worden opgestart aangezien de studie begin 2021 is voltooid.

Financiële resultaten Exmar

Op 19 maart werden de jaarresultaten van 2020 bekend gemaakt. De omzet en de winst hebben we reeds besproken. Deze waren aanzienlijk gestegen en er werd zelf een dividendbetaling bekendgemaakt voor de aandeelhouders.

De operationele winst (EBIT) kende een stijging. Deze bedroeg 2,43 per aandeel in vergelijking met 0,27 het jaar ervoor.

De omzet en de winst werden voornamelijk aangedikt door de betaling van de Argentijnse klant. Van de 150 miljoen dollar die Exmar kan verwachten is er ondertussen al 67 miljoen dollar betaald. Hierdoor is de liquiditeitspositie van Exmar verbeterd en, zo deelt het bedrijf mee, kunnen ze hun huidige verplichtingen nakomen en zullen ze hiermee minstens de komende 12 maanden goed doorkomen.

Daarnaast is het bestuur van Exmar ambitieus om deze liquiditeitspositie het komende jaar nog verder uit te breiden. Dit alles is zeer goed nieuws voor de aandeelhouders.

Current ratio van Exmar

Het inkomen dat Exmar momenteel krijgt dankzij de contractbreuk zorgt ervoor dat de liquiditeit stijgt. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van vreemd vermogen. We zien dit goed in de current ratio. Een current ratio hoger dan 1 impliceert dat een bedrijf zijn korte termijnverplichtingen kan nakomen.

Exmar heeft momenteel een current ratio van 2,43. Dit is gelijkaardig aan die van de sectorgenoten maar is vooral een enorme verbetering als we kijken naar wat het gemiddelde was de voorbije 5 jaar.

Exmar Current Ratio

Gearing ratio van Exmar

Bij de gearing ratio bekijken we de nettoschuld in verhouding tot het eigen vermogen.

Nettoschuld 312,07 miljoen dollar
Eigen vermogen 546 miljoen dollar
Gearing ratio 57 procent

Met een gearing ratio van 57 procent valt het aandeel Exmar binnen een veilige categorie. De nettoschuld blijft onder het eigen vermogen, 100 procent wordt als bovengrens beschouwd. Indien deze boven de 100 procent zou zijn, dan is het bedrijf grotendeels afhankelijk van financiering. Dit is bij Exmar niet het geval, wat een goed signaal is.

Conclusie voor het aandeel Exmar

Het aandeel Exmar mag dan wel een serieuze opdoffer hebben gekregen het voorbije jaar. De verplichte betalingen die maandelijks binnenkomen van de Argentijnse partij zijn een meevaller. Het is nu aan Exmar om een nieuwe klant te vinden voor de Tango waarop de koers van het aandeel Exmar hoogstwaarschijnlijk positief zal reageren. Alle ogen zijn nu gericht op het sales departement van Exmar.

Toch heeft net deze klant ervoor gezorgd dat Exmar het afgelopen jaar met een positieve noot heeft kunnen afsluiten. De minnelijke schikking heeft geholpen om de cijfers wat op te frissen en te doen blinken op een mooi jaarresultaat.

De gestegen omzet, de mooie winst en het toekomstig dividend zijn allemaal aspecten die vertrouwen uitstralen naar de aandeelhouders en het is aan Exmar om dit vertrouwen vast te houden en zich te bewijzen in het komende jaar.

Het aandeel Exmar kopen of verkopen via LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in het aandeel Exmar. U heeft toegang tot 135 beurzen in meer dan 33 landen. Bekijk het aanbod:

Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart