Dividendaandelen zijn enorm populair en dat is niet zonder reden. Met negatieve spaarrentes zijn mensen op zoek gegaan naar alternatieven om rendement te behalen. Uiteraard neemt u daarmee wel een hoger risico. Dividendbeleggers moeten zich dan ook niet blindstaren op extreem hoge dividenden. In dit artikel bespreken we het fenomeen dividendbeleggen. Vervolgens kijken we naar de beste Nederlandse dividendaandelen van dit moment.

Dividendaandelen

Beleggers kopen doorgaans aandelen voor de koerswinst of het dividend, maar een combinatie is natuurlijk nog fijner. Bij dividendbeleggen ligt de focus echter vooral op aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Een uitkering aan de aandeelhouders zorgt ervoor dat aandeelhouders geld in handen krijgen zonder aandelen te hoeven verkopen. Meestal bestaat het dividend uit een deel van de winst die een organisatie uitkeert aan de aandeelhouders. De winst die organisaties niet uitkeren blijft in het bedrijf en kan worden geïnvesteerd in groei. Organisaties die een kleiner deel van de winst uitkeren hebben dus meer geld over om te herinvesteren. Het management is doorgaans dan ook niet geneigd geld aan de aandeelhouders uit te keren dat nodig is voor investeringen in het bedrijf. Daarom zien we meestal dat groeibedrijven geen of weinig dividend uitkeren en volwassen bedrijven (cash cows) juist wat meer.

Voorwaarden voor dividend

Er zijn twee voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen om veel dividend uit te keren over een lange termijn. Ten eerste moeten bedrijven winst maken die ze kunnen verdelen onder aandeelhouders, want zonder winst is er vaak geen geld om het dividend te betalen. De tweede voorwaarde is dat het bedrijf geen andere, betere doelen heeft voor het geld. Bedrijven die in mindere mate de mogelijkheid hebben om in groei te investeren, doen er verstandig aan om een groter percentage van de winst als dividend uit te keren.

Bovenstaande aspecten zorgen ervoor dat bedrijven die veel dividend uitkeren meestal komen uit stabiele, meer gevestigde sectoren zoals: banken, olie-, telecom-, vastgoed- en utiliteitsbedrijven. Sectoren die traditioneel weinig dividend uitkeren zijn technologie-aandelen, al zijn er in deze sector inmiddels ook gevestigde partijen die wel degelijk een dividend uitkeren. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft en Intel.

Wat is een payout ratio?

Het begrip payout ratio duidt simpelweg op hoeveel procent van de winst per aandeel uitgekeerd wordt als dividend. Deze ratio wordt veelal als een voornemen door het bedrijf naar buiten gebracht, maar het zijn geen regels waaraan het bedrijf zich verplicht dient te houden. Een hoge payout ratio zien we vaak bij bedrijven die nauwelijks groeien, maar wel een stabiele inkomstenstroom hebben. Specifiek voor REIT’s (vastgoedbedrijven) geldt dat zij verplicht zijn om 90% van hun nettowinst aan dividend uit te keren.

Een te hoge payout ratio kan er echter op duiden dat het bedrijf te weinig geld overhoudt om tegenslagen op te vangen of te investeren in de toekomst van het bedrijf. Beleggers moeten zich dan ook te allen tijde afvragen of een zeer hoge pay out ratio wel houdbaar is. Bij een payout ratio van tussen de 30% en 50% is er veelal nog genoeg winst om te investeren in de groei van het bedrijf en zelfs ruimte voor een groeiend dividend.

Bij een dividendrendement van bijvoorbeeld 10% moet u zich afvragen of dit wel houdbaar is of dat er meer aan de hand is bij dit bedrijf. Om daar een goed antwoord op te krijgen kunt u kijken naar de financiële resultaten en de hoogte van de pay out ratio.

Waarom is dividend interessant?

Sommige beleggers zien niets in dividendaandelen en komen dan vaak met de welbekende uitspraak; “dividend is een cadeautje uit eigen zak“. Op het eerste gezicht lijken zij daar gelijk in te hebben. Om te beginnen kunnen dividenden worden uitbetaald in aandelen en/of cash. Indien u nieuwe aandelen krijgt uitgekeerd, verwatert daarmee uw eerdere aandelenbelang.

En indien u dividend in contanten krijgt uitgekeerd, dan daalt het aandeel op de ex-dividend datum met het uitgekeerde bedrag per aandeel. Als een bedrijf met een beurskoers van € 25 bijvoorbeeld een dividend van € 1 per aandeel uitkeert, dan zal de koers op die dag rond € 24 openen. Dit betekent dus dat u per saldo niks verdient. Toch kunnen dividendaandelen om meerdere redenen interessant zijn.

Dividend herbeleggen

Indien u besluit het contante dividend te herbeleggen dan krijgt u dus meer aandelen in bezit. De volgende keer ontvangt u dus ook weer meer dividend. Dit rente-op-rente effect, waarbij ontvangen dividend telkens wordt herbelegd, heeft uiteindelijk een sneeuwbaleffect.

Bovendien heeft u ook zonder dat u dividend (in hetzelfde aandeel) herbelegt nog wel dezelfde hoeveelheid aandelen in handen. Als het bedrijf dezelfde winst blijft maken of zelfs weet te groeien, zal de koers mogelijk weer herstellen.

Groeiend dividend – kijk naar Buffett

Nog mooier is het als bedrijven het dividend jaarlijks verhogen. Dit zien we meestal terug bij kwalitatief goede bedrijven die ook nog weten te groeien. Hierdoor kan het voorkomen dat uw dividendrendement steeds hoger wordt. Op lange termijn kan uw dividendrendement daardoor zelfs enorme hoogtes bereiken. Een mooi voorbeeld is het dividend dat Warren Buffet ontvangt over zijn aandelen Coca-Cola die hij tijdens de 1987 crash heeft gekocht. Buffett kocht tussen 1987 en 1994 ruim 100 miljoen aandelen Coca-Cola en heeft nooit een aandeel verkocht. Inmiddels heeft hij er 400 miljoen door twee stock-splits en deze hebben hem totaal circa $1,3 miljard gekost.

Dit jaar betaalt Coca-Cola een dividend uit van $1,60 per aandeel. Met 400 miljoen aandelen krijgt hij dus $640 miljoen bijgeschreven, terwijl hij $1,3 miljard heeft geïnvesteerd. Indien u nu aandelen coca-cola koopt, ontvangt u ruim 3% dividend, maar voor Buffett betekent dat een dividendrendement van bijna 50%. Sinds 1995 heeft hij zo ruim $8 miljard binnengeharkt aan uitgekeerde dividenden. Dat is dus een veelvoud van de geïnvesteerde $1,3 miljard, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme koerswinst die hij heeft gemaakt.

Aandelen inkoopprogramma’s

Aandeelhouders kunnen worden beloond via dividend, maar steeds vaker kiezen bedrijven (ook) voor een andere manier van belonen. In de VS zien we dat bedrijven steeds vaker kiezen voor de inkoop van eigen aandelen en geen of een beperkt dividend uitkeren. Op die manier wordt de koers omhooggedreven en neemt de free float (vrij verhandelbare aandelen) af. Hierdoor treedt als het ware omgekeerde verwatering op, waardoor uw aandelenbelang groter wordt. Door de inkoop van eigen aandelen zal de winst per aandeel ook groter lijken en is er uiteindelijk ook weer ruimte voor een groter dividend. Nederlandse bedrijven kiezen vaak voor zowel dividend als aandeleninkoopprogramma’s.

Beste Nederlandse dividendaandelen

Hieronder een selectie van bekende Nederlandse dividendaandelen met hun dividendpercentage.

 1. PostNL dividend = 13,6%
 2. Randstad dividend =  9,7%
 3. SBM Offshore dividend = 6,9%
 4. ING dividend =  6,7%
 5. ASR Nederland dividend = 5,6%
 6. NN Group dividend = 5,6%
 7. ABN Amro dividend =  5,2%
 8. KPN dividend =  4,1%
 9. Unilever dividend = 3,9%
 10. Shell dividend = 3,4%

PostNL (PNL) dividend = 13,55%

PostNL is sinds 2011 beursgenoteerd en heeft historisch gezien een prima dividendbeleid. Zeker nu het bedrijf goed weet te profiteren van pakketbezorging. Het bedrijf streeft naar een pay-out ratio van circa 70-90% van het genormaliseerde totaalresultaat. Twee keer per jaar keert PostNL dividend uit; halverwege het jaar een interim-dividend dat meestal 1/3 bedraagt van het dividend van het voorgaande jaar.

Tijdens de AVA is besloten om over 2021 een dividend van € 0,42 per gewoon aandeel uit te keren. Op de huidige koers van € 3,10 betekent dat dus een dividendrendement van 13,55%. In augustus 2021 is € 0,10 per aandeel uitgekeerd als interim-dividend. Het slot-dividend van €0,32 zal op 12 mei betaalbaar worden gesteld. Met een verwachte winst per aandeel van €0,29 zal het dividend van PostNL over 2022 mogelijk iets lager uitvallen. Analisten verwachten een dividend per aandeel van €0,30, wat neerkomt op een dividendrendement van 9,7%.

Randstad (RAND) dividend =  9,7%

Het Nederlandse uitzendbureau Randstad is een cyclisch bedrijf en dus erg gevoelig voor economische pieken en dalen. Dat is ook goed terug te zien in de enorme koersuitslagen die het aandeel de afgelopen decennia heeft laten zien. Die beweeglijkheid zien we ook terug in het dividend. In mindere jaren wordt er minder of geen dividend uitgekeerd, maar in goede jaren is er ruimte voor een extra speciaal dividend. In maart 2021 werd bijvoorbeeld een jaardividend van €1,62 uitgekeerd over 2020 en nog een speciaal dividend van €1,62.

Vanaf 2018 hanteert Randstad bij het vaststellen van het dividend een payout ratio van 40 tot 50 procent met €1,62 als ondergrens. Indien de net debt / ebitda onder de 1 staat, wordt er extra geld uitgekeerd in de vorm van een speciaal dividend. Tijdens de AVA in maart hebben aandeelhouders ingestemd met een regulier jaardividend van €2,19 over 2021. Daarnaast is er in september ruimte voor een speciaal dividend van € 2,81 per aandeel. Daarmee komt het dividendrendement uit op 9,7%. Voor 2022 mikken analisten gemiddeld op een winst per aandeel van €4,81 en een dividend van €2,46 per aandeel.

SBM Offshore (SBMO) dividend = 6,9%

De koers van deze Nederlandse onderneming die installaties ontwikkelt voor de opslag en productie van olie-en gasproducten is al jaren niet vooruit te branden. Wel kunt u bij dit bedrijf terecht voor een jaarlijks toenemend dividend in contanten. Het dividendbeleid van SBM Offshore kent een payout ratio van tussen de 25% a 35% van de aangepaste winst.

Het dividend wordt jaarlijks in april vastgesteld en vervolgens in mei uitgekeerd. Over 2021 bedroeg de nettowinst $121 miljoen en de winst per aandeel kwam uit op $2,18. Daarvan zal $1 aan dividend worden uitgekeerd, wat neerkomt op circa €0,94. Dit betreft een stijging van12% ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij de huidige koers van €13,38 krijgt u dus een dividend van 6,9% met groei in het vooruitzicht. Zeker nu de olieprijs weer op hogere niveaus staat, waardoor investeringen in de olie- en gassector mogelijk weer zullen toenemen.

ING Groep (INGA) dividend = 6,7%

De grootste bank van Nederland is al jaren favoriet van veel beleggers. Door het ongunstige renteklimaat is de winstgevendheid van de bank aangetast, maar door kostenbesparingen wist de bank de winst redelijk op peil te houden. Mocht de rente ooit weer toenemen en speciale bankenbelastingen afnemen, dan kan de winst sneller stijgen. ING heeft bovendien groeimogelijkheden buiten de Benelux. Markten zoals Duitsland, Roemenië, Spanje en Australië bieden ruimte om uit te breiden. 

Het dividendrendement varieert sterk door de schommelingen in de koers. Tijdens de coronacrisis moest de bank het dividend zelfs helemaal schrappen, maar inmiddels zijn de betalingen hervat. In oktober heeft ING dan ook € 0,48 per aandeel aan dividend uitgekeerd. Daarvan was € 0,27 als extra uitkering, voor eerder ingehouden dividend.

Over het jaar 2021 zal ING in totaal €0,62 aan dividend per aandeel uitkeren. Het slotdividend bedraagt €0,41 en eind 2021 is ook al een interim-dividend van €0,21 uitgekeerd. Op de huidige koers van €9,30 betekent dat een dividendrendement van 6,7%.

ING streeft naar een pay-out ratio van 50%. Het dividend lag voor de coronacrisis op € 0,69 per aandeel en bij aanhoudend goede resultaten is het waarschijnlijk dat het dividend van ING volgend jaar weer wat zal stijgen.

ASR Nederland (ASRNL) dividend = 5,6%

ASR Nederland één van de grootste Nederlandse verzekeraars. ASR heeft sterke posities in bepaalde niches, zoals schadeverzekeringsactiviteiten. Vanwege de lage rente en de felle concurrentie worden verzekeraars gewaardeerd tegen zeer lage ratio’s. Het bedrijf heeft een pay-out ratio van 45-55 procent en heeft als voornemen het dividend lichtelijk te laten groeien. ASR heeft het voornemen om een interim dividend uit te keren dat wordt vastgesteld op 40% van het volledige dividend over het voorgaande jaar

Tijdens de AVA eind februari is een dividend van €2,42 over 2021 vastgesteld. Het slotdividend bedraagt € 1,60 per aandeel, rekening houdend met het reguliere interim dividend van € 0,82 per aandeel. Het dividendrendement bedraagt op de huidige koers circa 5,6%. Gezien de stabiele resultaten en de dividendhistorie lijkt het dividend van dit aandeel zeer houdbaar. Bovendien is er ruimte voor een groeiend dividend.

NN Group (NN) dividend = 5,6%

NN Group is de grootste verzekeraar van Nederland en werd in 2014 afgesplitst van ING en naar de beurs gebracht. Verzekeraars kunnen we scharen onder de meer defensieve aandelen, waardoor het dividend vaak goed voorspelbaar en houdbaar is. Verzekeraars zijn veelal geen grote groeibedrijven meer in West-Europa en de VS, maar in Oost-Europa is er nog wel ruimte voor beperkte groei.

NN heeft een payout ratio van 40% – 50% van de nettowinst en het dividend is naar keuze van de aandeelhouder in contanten of aandelen. NN Group heeft aangegeven dat het het dividend jaarlijks wil laten groeien. Tijdens de AVA op 19 mei 2022 zal het bedrijf een voorstel voor een slotdividend van €1,56 per aandeel doen. Het interim-dividend bedroeg afgelopen jaar €0,93 en in totaal betekent dat een dividend van € 2,49 per aandeel, oftewel een dividendrendement van 5,6%.

Ook is NN Group op 1 maart 2022 gestart met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €250 miljoen. Dit buy-back programma zal 12 maanden duren.

Koninklijke KPN (KPN) dividend =  4,1%

Telecomdiensten zijn goed bestand tegen recessies, maar de toegenomen concurrentie duwt de tarieven continu naar beneden. Vooral bij mobiele telefonie krijgt de klant steeds meer voor minder, waardoor KPN allang geen groeibedrijf meer is. Via kostenbesparingen weet KPN ondanks de krimpende omzet wel de winst op peil te houden. Recentelijk deed KPN ook veel investeringen in innovaties om de concurrentie bij te benen.

KPN keert tweemaal per jaar dividend uit en over 2021 kwam dit uit op €0,136 per aandeel. Op de huidige koers kunt u rekenen op een dividend van 4,1%, maar de afgelopen jaren groeide dit dividend jaarlijks met 3 à 5 procent. Het telecombedrijf gaat uit van een duurzame vrije kasstroom, bouwt schulden af en streeft naar een progressief dividend. De pay-out ratio is wel vrij hoog: deze varieerde de afgelopen jaren van 55% tot 200% en is mogelijk bij tegenslagen niet houdbaar.

Unilever (UNA) dividend = 3,9%

Unilever staat historisch gezien bekend als een betrouwbaar en defensief dividendaandeel. Het bedrijf zit vooral in consumentengoederen, waarvan de vraag redelijk stabiel is. Het bedrijf heeft sterke posities in opkomende markten waar de vraag naar consumentengoederen nog altijd toeneemt. Toch kreeg Unilever de afgelopen jaren ook te maken met toenemende concurrentie. Via het internet wisten bedrijven zich eenvoudig te richten op kleinere niches en konden zij zo marktaandeel van grotere merken afsnoepen.

Het dividend van Unilever is al sinds 1999 elk jaar verhoogd en het bedrijf keert ieder kwartaal uit. Het afgelopen jaar werd ieder kwartaal €0,4268 per aandeel uitgekeerd, wat neerkomt op een dividendrendement van 3,9%. Daarnaast kocht het bedrijf de afgelopen jaren voor miljarden aan eigen aandelen in.

De multinational heeft als eigen doelstelling om te groeien met 3 tot 5 procent per jaar, maar de toegenomen inflatie kan mogelijk roet in het eten gooien. De pay-out ratio is historisch gezien ongeveer 67% van de nettowinst per aandeel. De afgelopen jaren steeg het dividend gemiddeld met zo’n 6 % per jaar.

Royal Dutch Shell (RDSA) dividend =  3,4%

Shell is vrij bekend als Nederlands dividendaandeel, maar met de coronacrisis is gebleken dat er wel risico’s zijn. Tijdens de coronacrisis waren de olie- en gasprijzen volledig ingestort en had Shell niet voldoende kapitaal in kas om het geplande dividend uit te betalen. Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog besloot Shell het dividend te verlagen.

De oliemaatschappij keert circa 20% a 30% van haar operationele kasstroom uit als dividend. Ook streeft Shell naar een jaarlijkse stijging van het dividend per aandeel met ongeveer 4%. Shell betaalde in het 1e kwartaal van 2021 een dividend van $0,17 per aandeel uit, maar verhoogde daarna het dividend tot $0,24 per aandeel. De verwachting is dat dit dividend de komende jaren verder zal stijgen, maar bij een jaarlijks dividend van $0,96/€0,20 per aandeel kunt u bij de huidige koers al rekenen op een dividend van 3,4%.

De grote vraag is natuurlijk in hoeverre Shell dit geld beter kan besteden aan verduurzaming. Het bedrijf heeft zelf al besloten de olieactiviteiten zoveel mogelijk af te bouwen, maar denkt nog volop te profiteren van de toenemende vraag naar gas.

Koersoverzicht van de beste Nederlandse dividendaandelen

Bedrijfsnaam ISIN Tickercode Laatste koers 1W 6M 1Y
ABN AMRO Group NV ABN AMRO Group NV NL0011540547 NL0011540547 ABN ABN 12,22 12.22 4,62 % 4.6232876712329 13,20 % 13.200555812876 -1,72 % -1.7210873411613
ASR Nederland ASR Nederland NL0011872643 NL0011872643 ASRNL ASRNL 43,94 43.94 -0,68 % -0.67811934900543 -1,24 % -1.2362328613172 17,11 % 17.110874200426
ING GROUP NV ING GROUP NV NL0011821202 NL0011821202 INGA INGA 11,63 11.63 1,68 % 1.6786151425074 14,94 % 14.943664755881 -3,85 % -3.8525132275132
Koninklijke KPN N.V. Koninklijke KPN N.V. NL0000009082 NL0000009082 KPN KPN 2,91 2.91 3,85 % 3.8543897216274 -14,21 % -14.209905660377 11,41 % 11.408882082695
NN Group NV NN Group NV NL0010773842 NL0010773842 NN NN 41,08 41.08 -3,07 % -3.0674846625767 -11,43 % -11.427339370418 -5,78 % -5.7798165137615
PostNL N.V. PostNL N.V. NL0009739416 NL0009739416 PNL PNL 1,83 1.83 2,12 % 2.1205357142857 -41,70 % -41.701178719337 -53,17 % -53.172978505629
Randstad Holding NV Randstad Holding NV NL0000379121 NL0000379121 RAND RAND 57,06 57.06 3,63 % 3.6324010170723 10,93 % 10.92534992224 0,49 % 0.49313138429025
Royal Dutch Shell Plc Royal Dutch Shell Plc GB00B03MM408 GB00B03MM408 RDSB RDSB 0 0 0
SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V. NL0000360618 NL0000360618 SBMO SBMO 14,91 14.91 1,71 % 1.7053206002729 -2,45 % -2.4533856722277 18,71 % 18.710191082803
Unilever PLC Unilever PLC GB00B10RZP78 GB00B10RZP78 UNA UNA 47,75 47.75 2,17 % 2.1718198352413 15,76 % 15.757575757576 2,10 % 2.0953602736797

De beste Nederlandse dividendaandelen kopen via LYNX?

Uiteraard is het via het TWS Handelsplatform mogelijk om te beleggen in alle besproken dividendaandelen. Ook kunt u beleggen in andere Nederlandse, Europese en Amerikaanse dividendaandelen.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.