Toestemming voor migratie van uw UK-rekening naar Ierland

In verband met de brexit bent u uitgenodigd om uw effectenrekening geopend via LYNX bij Interactive Brokers UK Limited (“IBUK”) te migreren naar Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”). De migratie van uw rekening zorgt ervoor dat de diensten die u via LYNX worden aangeboden zonder noemenswaardige wijzigingen kunnen worden voortgezet.

Via deze pagina willen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen die op uw rekening van toepassing zullen zijn nadat de migratie van uw rekening is voltooid.

Indien u nog geen toestemming heeft gegeven voor de migratie, heeft uw account te maken met handelsbeperkingen. Dit betekent specifiek dat u geen nieuwe posities kunt openen en dat u alleen bestaande posities kunt sluiten of verminderen. Om de restricties op te heffen, dient u toestemming te geven voor de migratie. Na ontvangst van uw toestemming wordt deze zo spoedig mogelijk verwerkt en worden de restricties na ongeveer 5 dagen opgeheven. Hieronder vindt u stap voor stap de instructies om toestemming voor de benodigde migratie door te geven.

IBIE

Wat blijft hetzelfde na de migratie?

Wat verandert na de migratie?

BELANGRIJK:

Indien u beschikt over een marginrekening, dan worden tijdens het instemmingsproces extra vragen gesteld m.b.t. tot uw kennis en ervaring. Het is belangrijk dat u hierop antwoordt. Meer informatie kan hieronder worden teruggevonden in stap 3 van de sectie “stap voor stap uitgelegd”.

Hoe kan ik toestemming geven voor een migratie naar IBIE?

Videotutorial

Stap voor stap uitgelegd

Om uw goedkeuring te kunnen geven dient u eerst in te loggen in uw Account Management met uw gebruikersnaam, wachtwoord en uw tweestapsverificatie. Log hier in in uw Account Management.

Nadat u bent ingelogd verschijnt direct het onderstaande venster:

1
2
In dit venster kunt u de migratie initiëren door de keuze “Yes, I would like to continue the Proposed Transfer1 aan te vinken.

Vervolgens klikt u op de knop Continue. 2

Hierna opent een nieuw venster.

Ire Migration 2
3
In dit venster dient u uw goedkeuring te geven met betrekking tot een aantal juridische aspecten die specifiek van toepassing zijn op uw toekomstige IBIE rekening. U geeft uw goedkeuring door rechts onderaan op de knop 3 I Agree te klikken

In de volgende stap wordt een scherm getoond met een overzicht van uw persoonlijke gegevens.

4
5

Indien de getoonde gegevens correct zijn kunt u dit onderaan rechts  bevestigen door op de knop [My information is correct] 4 te klikken.
Mochten bepaalde gegevens toch niet overeenstemmen met uw huidige situatie, dan kunt u deze gegevens wijzigen via het icoon dat zich naast de sectiehoofding bevindt. 5

Opgelet:  Indien u geruime tijd niet meer heeft ingelogd op het administratieve deel van uw rekening bestaat de mogelijkheid dat u in deze stap bepaalde persoonlijke gegevens opnieuw moet ingeven. Daarnaast dient u helemaal onderaan de pagina nog aan te geven dat u ervaring heeft in het handelen op margin, mits u een marginrekening heeft. Als u dit niet doet kunt u ook niet doorgaan.

In de 4de stap verkrijgt u een overzicht van alle nieuwe contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op uw rekening. 

6
7
U dient deze nieuwe voorwaarden te aanvaarden door onderaan de pagina uw naam en voornaam te typen in het veld naast de term “Signature”.  6. Opgelet, de ingegeven tekst is hoofdlettergevoelig. U bevestigt tenslotte uw akkoord door op de knop [Continue] te klikken. 7

Gefeliciteerd, u hebt alle stappen doorlopen van het migratieproces. Uw rekening zal op een geschikt tijdstip worden overgedragen naar IBIE. 

Opgelet:  Indien Interactive Brokers niet meer beschikt over een nog geldige identiteitskaart of een geldig bewijs van vestiging dan dient u nog bijkomend deze documenten te uploaden in het administratief gedeelte.

Alleen documenten die aan specifieke eisen voldoen, kunnen worden geaccepteerd.

U kunt uw te uploaden documenten selecteren door ofwel:
a) Via de QR code de documenten te selecteren gebruik makende van uw smartphone
b) Via de knop “Choose file” de documenten te selecteren op uw harde schijf van uw computer
Wanneer u de documenten hebt geselecteerd, kunt u deze uploaden naar Interactive Brokers door te klikken op de knop Upload.

Wij wijzen onze klanten erop dat als er geen toestemming voor de migratie wordt gegeven, beperkingen kunnen gelden in het aangaan van nieuwe transacties en het overboeken van posities en/of gelden naar de beleggingsrekening.

Het migratieproces

Het migratieproces van een beleggersrekening van IBUK naar een entiteit van IBKR in de EU duurt van begin tot eind twee dagen. De functionaliteiten op uw rekening worden echter maar maximaal met 15 minuten beperkt, wat gepland staat buiten de reguliere handelsuren. Het daadwerkelijke migratieproces is volledig geautomatiseerd door IBKR en wordt in gang gezet nadat een klant goedkeuring heeft verleend via het administratieve gedeelte van zijn beleggingsrekening. Een migratie heeft geen invloed op de posities op de beleggersrekening en alle instellingen van de rekening blijven gelijk.

1. Voorbereiding voor migratie

Ter voorbereiding wordt uw huidige beleggingsrekening bij IBUK gerepliceerd bij IBIE of IBLUX. Hierbij worden alle instellingen en inloggegevens overgenomen zodat de migratie in een zeer korte tijdsperiode mogelijk is.

2. Toestemming voor migratie

U wordt geïnformeerd over de contractuele en operationele wijzigingen en vervolgens gevraagd om toestemming te geven voor de migratie in het administratieve gedeelte van uw beleggingsrekening.

3. Synchronisatie voor migratie

Een interne controle vindt plaats waarna vervolgens de huidige beleggingsrekening wordt gesynchroniseerd met de nieuwe rekening. Vervolgens wordt de nieuwe rekening geactiveerd.

4. Overdracht posities en gelden

Al uw posities en cashgelden worden overgezet van de huidige beleggingsrekening naar de nieuwe rekening. Na een succesvolle migratie wordt uw oude rekening onder IBUK gesloten. De rekening blijft nog wel beschikbaar voor het inzien en downloaden van afschriften.

5. Voltooiing migratie

Na het voltooien van de migratie vindt een interne controle plaats ter verificatie van een succesvolle migratie van uw rekening.

Berichtgeving van LYNX

Vanaf de initiële update over de brexit planning tot en met de voltooiing van de migratie naar IBLUX of IBIE informeren wij onze klanten doorlopend. Het is daarom belangrijk om tijdens dit migratieproces de communicatie vanuit LYNX en IBKR goed in de gaten te houden. We voorzien u van verdere informatie op een later tijdstip.

1 Initiële kennisgeving

Onderwerp:
Brexit planning – Initiële update

U bent op de hoogte gesteld van de organistische veranderingen in het kader van de brexit planning, waarbij het streven is om rekeningen aangehouden bij IBUK door IBKR te laten migreren naar een van haar entiteiten in de EU. Lees hier de initiële update.

2. Kennisgeving van migratieproces

Onderwerp:
Brexit planning – Kennisgeving van migratieproces

U bent op de hoogte gesteld van de meest recente ontwikkelingen in de planning. Daarnaast is inzicht gegeven in de werking van het migratieproces en de gevolgen voor uw beleggingsrekening. Lees hier de kennisgeving.

3. Goedkeuring van migratie

Onderwerp:
Brexit planning – Goedkeuring om uw effectenrekening te laten migreren

U ontvangt de details van de migratie en u wordt gevraagd om goedkeuring te geven om uw rekening naar IBLUX of IBIE te migreren na het ondertekenen van de nieuwe overeenkomsten.

4. Migratieproces

Onderwerp:
Brexit migratie – Het migratieproces

Nadat u toestemming heeft gegeven voor de migratie, ontvangt u een melding met de startdatum van het migratieproces en meer informatie over het moment  waarop de functionaliteiten op uw rekening mogelijk met 15 minuten kunnen worden beperkt.

5. Welkomstbrief

Onderwerp:
‘Uw nieuwe effectenrekening’

Na de succesvolle migratie van de rekening verwelkomen wij u bij de nieuwe IBKR entiteit en geven wij u nogmaals inzicht in alle verschillen. Vervolgens wordt u gevraagd om in te loggen in het administratieve gedeelte van de rekening alvorens deze kan worden gebruikt.

LYNX en Interactive Brokers

LYNX biedt sinds de oprichting in 2006 haar diensten aan via het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Interactive Brokers (IBUK). LYNX ontvangt orders en geeft deze door aan IBUK, uw cashgelden en (effecten)posities worden derhalve aangehouden op een beleggingsrekening bij IBUK.

Waarom werkt LYNX samen met Interactive Brokers?

Door de samenwerking hebben klanten van LYNX toegang tot de orderuitvoering van IBUK, welke connectie geeft tot 125 beurzen in 31 landen. Op de meeste van deze beurzen hebben cliënten de mogelijkheid rechtstreeks te beleggen in aandelen, opties, futures, hefboomproducten, obligaties, grondstoffen, ETF’s en CFD’s. Bovendien hebben cliënten toegang tot 22 verschillende valuta’s.

IBUK beschikt over een zeer geavanceerd order routeringssysteem voor het plaatsen van orders (SmartRoutingSM), dat in verbinding staat met een groot aantal beurzen en markten. Met deze technologie worden de verschillende aandelenbeurzen gescand en de orderrouting gebaseerd op de beste markt, op basis van uitvoeringsprijs, snelheid en totale kosten van de uitvoering. Als gevolg van deze SMART-routing krijgen cliënten een snellere en betere orderuitvoering.

Kort gezegd, met dank aan de samenwerking met IBUK, kan LYNX haar cliënten wereldwijd laten beleggen met behulp van de meest geavanceerde infrastructuur.

Wat is de impact van de migratie op de bescherming van uw effectenrekening?

Op dit moment is uw effectenrekening bij IBUK juridisch gezien opgebouwd uit drie verschillende segmenten. Deze opbouw van de rekening geeft de mogelijkheid om overal ter wereld te handelen in allerlei soorten financiële instrumenten. De bewaring en bescherming van uw gelden en (effecten)posities zijn afhankelijk van het segment van de rekening. Hierdoor valt u bij een onverhoopt faillissement gedeeltelijk onder de US Securities Investor Protection Corporation en gedeeltelijk onder het UK Financial Services Compensation Scheme. Zie voor meer informatie https://www.lynx.nl/software-tools/bescherming/.

Bij de nieuwe entiteiten van IBKR, zowel IBLUX als IBIE, bestaat de rekening nog maar uit een enkel segment. Binnen dit segment worden al uw gelden en (effecten)posities bewaard en beschermd. Afhankelijk van de entiteit waarnaar uw rekening wordt gemigreerd, is het beleggerscompensatiestelsel van Luxemburg (Système d’indemnisation des investisseurs) of van Ierland (Investor Compensation Scheme) van toepassing. Het beleggerscompensatiestelsel van zowel Luxemburg als van Ierland vergoedt tot een maximum van 20.000 EUR.

Effecten en cash van cliënten worden verplicht afgescheiden van de activa van IBKR. In het onwaarschijnlijke voorval dat IBKR failliet zou gaan, zullen de schuldeisers zich niet kunnen beroepen op de cash en de effecten van cliënten aangezien deze activa gesegregeerd worden bewaard. Voor meer informatie over de bescherming en de veiligheid van deze nieuwe binnen de EU opgerichte IB entiteiten, verwijzen we graag naar de pagina https://www.lynx.nl/brexit/bescherming-veiligheid/.

Interactive Brokers is opgericht 1978 en is een gevestigde wereldspeler op het gebied van online brokerage. Wereldwijd heeft IBKR meer dan 600.000 klanten met een geaggregeerd vermogen van  meer dan 160 miljard USD. IBKR heeft een beursnotering aan de NASDAQ (tickercode IBKR) en heeft een marktkapitalisatie van 20,57 miljard USD (datum 6 november 2020). Door deze samenwerking kunnen klanten van LYNX via IBKR wereldwijd handelen in aandelen, opties en futures tegen scherpe tarieven en op een professioneel handelsplatform.

Veelgestelde vragen

Op 24 december kondigden vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk (“VK”) aan dat zij een akkoord hebben bereikt over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (“Overeenkomst”). Zodra de overeenkomst formeel door de organen van de Europese Unie (“EU”) is aangenomen, zal deze na afloop van de brexit-overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021) de betrekkingen tussen de EU en het VK regelen.

Uit de Overeenkomst vloeien echter geen gelijkwaardige rechten voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde financiële instellingen, bijvoorbeeld brokers zoals IBUK, om execution-only activiteiten te verrichten in de lidstaten van de EU.

Wat betekent dit precies?

Vanaf 1 januari 2021 verliezen in het Verenigd Koninkrijk gevestigde financiële instellingen zoals IBUK automatisch de toegang tot de interne markt van de EU. Dit betekent dat IBUK per 1 januari 2021 niet meer in staat is om execution only-diensten te verlenen aan beleggers die in de EU woonachtig zijn.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU zullen blijven onderhandelen over de wijze waarop in de toekomst vooruitgang kan worden geboekt bij het verlenen van gelijkwaardigheid. Beide partijen zijn overeengekomen om in 2021 een kader voor samenwerking op het gebied van de regelgeving vast te stellen. Het tijdschema hiervoor is echter niet volledig duidelijk en ook is niet duidelijk of dit tot concrete beslissingen zal leiden.

Dit betekent dat een migratie van uw IB-effectenrekening(en) verplicht is, zodat u orders kunt blijven doorgeven aan LYNX en deze orders vervolgens worden uitgevoerd via Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE).

Klanten die te maken krijgen met het migratieplan zijn onder meer EU-ingezetenen of zakelijke rekeningen geopend in een land dat onderdeel is van de Europese Unie. Deze rekeningen worden momenteel bediend door Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”).

Als u niet instemt met de migratie van uw rekening naar de aangegeven IB-entiteit in de EU, dan kan uw rekening worden beperkt in het aangaan van nieuwe transacties en het overboeken van posities en/of gelden naar uw rekening. Vanzelfsprekend heeft u te allen tijde ook de mogelijkheid om uw rekening en posities over te zetten naar een broker buiten de IBKR-groep.

Als u niet reageert op ons verzoek om toestemming te verlenen, zal uw rekening uiteindelijk worden onderworpen aan dezelfde handels- en overboekrestricties als wanneer u besluit geen toestemming te verlenen voor de migratie. Tevens blijft uw rekening onderworpen aan de voorwaarden van uw huidige overeenkomst (inclusief vergoedingen en marginbeleid), totdat deze gemigreerd wordt naar een aangewezen EU Broker, overgezet naar een broker buiten IBKR of gesloten wordt.

Transacties die u uitvoert nadat de rekeningmigratie heeft plaatsgevonden vallen onder die nieuwe klantovereenkomst tussen u en IBIE. Een kopie van de nieuwe klantovereenkomst zal online met u gedeeld worden, waarna u de gelegenheid heeft om toestemming te geven om uw rekening te migreren.

Momenteel worden uw activa beschermd tegen verlies onder het UK Financial Services Compensation Scheme en de US Securities Investor Protection Corporation (zie voor meer informatie https://www.lynx.nl/software-tools/bescherming/). Na de migratie van de rekening zal het beleggerscompensatiestelsel van Ierland uw vermogen beschermen tegen verlies in het geval IBIE in gebreke blijft en niet in staat is om aan haar verplichten richting u te voldoen.

Het beleggerscompensatiestelsel van Ierland vergoedt tot een maximum van 20.000 EUR.

Effecten en cash van cliënten worden verplicht afgescheiden van de activa van IBKR. In het onwaarschijnlijke voorval dat IBKR failliet zou gaan, zullen de schuldeisers zich niet kunnen beroepen op de cash en de effecten van cliënten aangezien deze activa gesegregeerd worden bewaard. Voor meer informatie over de bescherming en de veiligheid van deze nieuwe binnen de EU opgerichte IB entiteiten, verwijzen we graag naar de pagina https://www.lynx.nl/brexit/bescherming-veiligheid/

De huidige verwachting is dat het grootste gedeelte van de producten die gehandeld kunnen worden op de IBUK rekening ook wordt aangeboden door IBIE.  Enkel het spot handelen in valuta met een hefboom (leveraged Forex) zal tijdelijk niet mogelijk zijn.

Het Stock Yield Enhancement Program blijft actief na uw migratie naar IBIE. Dit betekent dat u nog steeds posities kunt uitlenen om zo meer inkomsten uit uw posities te verkrijgen.

IBIE biedt geen leverage FX trading aan. Klanten met valutaposities met een hefboom op IBUK-rekeningen komen nog steeds in aanmerking voor de migratie naar IBIE. Open posities worden gemigreerd naar de nieuwe rekening bij IBIE. Na de migratie kunnen klanten hun valutaposities met een hefboom echter alleen nog maar afbouwen.

Wanneer u effecten met bevoorschotting of als onderpand heeft verschaft aan IBUK/IBLLC, wordt deze ten tijde van de migratie van uw rekening overgedragen aan IBIE. We verwachten niet dat u acties dient te nemen om de wijziging van de begunstigde door te voeren. Het is wel mogelijk dat IB  zelf enkele administratieve stappen doorloopt om de effectenregisters bij te werken als gevolg van deze migratie. Dit heeft echter geen directe invloed op uw rekening.

Allereerst worden uw posities overgeboekt. De overlopende posten, zoals opgebouwde dividenden of rente, volgen op een later moment nadat deze zijn omgezet in cash. Uw huidige rekening wordt gesloten zodra al uw posities, inclusief de overlopende posten, zijn overgeboekt naar de rekening die is gemigreerd.  Zodra de rekening gesloten is, zal deze niet meer toegankelijk zijn voor handelsdoeleinden. De rekening blijft echter wel toegankelijk via Account Management voor administratieve doeleinden, zoals het opvragen van historische afschriften.

De instellingen van de rekening zijn na de migratie identiek aan de instellingen van uw huidige account, in zoverre dit wordt toegestaan als gevolg van wet- en regelgeving. Dit omvat zaken als margecapaciteit, koersdata en extra gebruikers. In een beperkt aantal gevallen wordt een rekening gemigreerd naar een jurisdictie waar niet het volledige productaanbod aangeboden kan worden. Klanten die posities aanhouden waar deze restricties voor gelden, kunnen deze posities aanhouden of sluiten, maar hebben niet de mogelijkheid deze posities te vergroten.

Nee, uw gebruikersnaam, wachtwoord en iedere voor uw account actieve vorm van tweestapsverificatie blijven na de migratie actief. Wel krijgt u een nieuw rekeningnummer toegewezen.

Ja, de migratie heeft geen invloed op de software die u gebruikt om te handelen of om uw rekening te beheren.

Nee, openstaande orders worden niet overgedragen naar de nieuwe rekening. LYNX stuurt klanten na de migratie een overzicht van (eventuele) orders die als gevolg van de migratie niet meer actief zijn. Klanten kunnen vervolgens de orders opnieuw plaatsen overeenkomend met hun handelsintenties.

Op dit moment zijn rekeningen bij IBUK voor de handel in een groot aantal financiële instrumenten onderworpen aan de U.S. Pattern Day Trading (PDT) regel aangezien de rekeningen geïntroduceerd worden bij de Amerikaanse affiliate IB LLC. De PDT regel beperkt rekeningen met een vermogen kleiner dan USD 25.000 (of een equivalent in een andere valuta) tot een maximum van 3 day trades binnen een periode van 5 werkdagen.

Aangezien rekeningen bij IBIE niet meer geïntroduceerd worden bij IB LLC, zullen rekeningen niet meer onderhevig zijn aan de PDT regel.

Ja, de migratie heeft geen invloed op de kostenbasis van uw posities.

Er zullen geen belangrijke wijzigingen plaatsvinden op de manier hoe uw persoonlijke data verwerkt en beschermd wordt na migratie van uw rekening naar IBIE. Er zijn op dit gebied geen materiële verschillen tussen het aanhouden van een rekening bij IBIE in vergelijking met IBUK.

Nee, u ontvangt een jaaroverzicht voor uw huidige account over de periode 1 januari 2020 tot aan de datum van migratie en een tweede jaaroverzicht voor uw nieuwe rekening over de periode startend op de migratiedatum tot en met 31 december 2020.

Nee, deze blijven ongewijzigd. Commissies en vergoedingen blijven onveranderd en zijn niet afhankelijk van de broker (IBIE) waar uw account wordt aangehouden.

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het geven van uw toestemming en ook niet aan de migratie van uw rekening naar de nieuwe entiteit.

Het marginkader verandert van een “rule-based methode” naar een “risk-based methode”. Dit kan resulteren in een wijziging van uw marginvereisten. U kunt de impact van de migratie op uw portefeuille controleren met behulp van de Risk Navigator. Deze geavanceerde tool is beschikbaar in het LYNX Trading handelsplatform. Eventueel kunt u het platform hier downloaden.

Voor meer informatie over hoe u de nieuwe marginvereisten kunt nagaan in de Risk Navigator kunt u terecht op deze webpagina van ons Service Center.