Aandeel ING: jaarwinst halveert door coronacrisis

Het aandeel ING uit de AEX-index is ontzettend populair bij Nederlandse beleggers, maar de koers staat al tijden onder druk. De lage rentemarges zetten het traditionele verdienmodel van banken onder druk. Daarbij zorgt de coronacrisis voor nog meer moeilijkheden.

In dit artikel bespreek ik waarom de koers van het aandeel ING zo fors gedaald is. Ook kijken we of deze Nederlandse bank inmiddels weer koopwaardig is.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken:

Nieuws aandeel ING

Update 12 februari 2021: Q4 – kwartaalcijfers ING

Vanochtend heeft ING de resultaten over het afgelopen kwartaal en dus heel 2020 bekendgemaakt. De ellende van het afgelopen jaar zat grotendeels al in de koers verwerkt en beleggers belonen de resultaten vandaag met een plus van circa 5%. Gedurende het jaar 2020 werd namelijk al duidelijk dat de bank ontzettend veel geld opzij moest zetten voor ‘slechte leningen’. Door de coronacrisis acht de bank de kans vrij groot dat deze leningen niet worden terugbetaald. Vanwege de strenge lockdownmaatregelen viel de vraag naar leningen, zowel bij consumenten als bedrijven ook nog eens flink terug. De vraag naar hypotheken kon de daling enigszins compenseren.

Over heel 2020 schreef ING € 2,67 miljard af aan slechte leningen. In het vierde kwartaal lag dat bedrag op slechts € 208 miljoen. De winst is afgelopen jaar voornamelijk hierdoor bijna gehalveerd (-48%) tot een schamele € 2,48 miljard. De winst van ING overtrof echter de verwachtingen van analisten, die uitgingen van een winst van circa 2,25 miljard euro over heel 2020.

In het vierde kwartaal was de winstdaling minder groot en daalde de winst met slechts 17,4% tot € 727 miljoen, ten opzichte van Q4-2019. De rente-inkomsten daalden met 7% en ook de investeringen (-76,9%) en de overige inkomsten (-40,7%) vielen tegen. De bank profiteerde echter wel van de toegenomen activiteit van beleggers. De opbrengsten stegen afgelopen kwartaal met 4,9% en in heel 2020 lag de winst van dit onderdeel zo’n 5% hoger.

Outlook 2021

De Nederlandse bank heeft in 2020 duizenden banen geschrapt en geprobeerd kosten te besparen. Hoewel ING voor meer dan € 19 miljard aan betalingsuitstel heeft gegeven aan klanten, ziet de bank het rooskleurig in. ING denkt dat er in de tweede helft van dit jaar weer sprake zal zijn van economisch herstel. Het bedrijf zal ook in 2021 blijven focussen op veiligheid en er alles aan doen om witwaspraktijken te voorkomen. Hierdoor zullen de compliance kosten mogelijk blijven stijgen. In heel 2020 stegen deze kosten met circa 8%, maar in het vierde kwartaal stegen deze kosten zelfs met zo’n 9%.

De kapitaalpositie (common equity tier 1 ratio) steeg in 2020 verder tot 15,5% en oogt sterk. De balans oogt hiermee solide en stelt de bank zelfs in staat om dividend uit te keren. De bank zal een dividend van € 0,12 per aandeel uitkeren. Later dit jaar wil ING meer dividend uitkeren, de bank deed daarvoor een voorstel bij de Europese Centrale Bank. De ECB heeft banken namelijk gevraagd om terughoudend te zijn met dividenduitkeringen.

Bron: www.ing.com

16 maart 2020: Centrale banken verlagen rentes verder door coronavirus

Het coronavirus zorgt ervoor dat fabrieken sluiten en complete steden in lockdown gaan. Uiteraard hebben deze maatregelen enorme impact op de maatschappij en ontwrichten zij de economie. De angst en paniek is goed terug te zien op de beurzen. Vrijwel alle assets dalen. De obligaties werden als veilige haven de afgelopen weken nog wel opgekocht, waardoor de rentes hard daalden.

Om de economie te ‘redden’ zien we wereldwijd dat centrale banken ook met steunmaatregelen komen. De Federal Reserve verlaagde de rente naar 0% en ook de Canadese, Engelse, Australische en Maleisische centrale banken verlaagden het rentetarief. De ECB liet de rente ongemoeid, maar kwam vorige week donderdag wel met een pakket maatregelen tegen de schadelijke gevolgen van het coronavirus voor de economie.

De lage rentes zetten het verdienmodel van de banken steeds verder onder druk. De banken kampen echter met veel meer problemen. Nu de mensen binnen moeten blijven en horecazaken de deuren moeten sluiten, zullen er ongetwijfeld faillissementen volgen. Bedrijven en personen kunnen mogelijk hun schulden niet meer afbetalen, waardoor de bank deze leningen moet gaan afschrijven.

20 februari 2020: Topman ING stapt op

CEO Ralph Hamers stapt op en verruilt ING na 28 jaar voor de Zwitserse bank UBS. UBS is één van ’s werelds grootste vermogensbeheerders en Ralph Hamers moet daar de opvolger worden van Sergio Ermotti. De 53-jarige Hamers leidt ING sinds 2013 en kwam onder andere in het nieuws toen ING het salaris met 50% wilde verhogen tot € 3 miljoen.

In Zwitserland zal Ralph Hamers er ongetwijfeld financieel sterk op vooruitgaan. Zijn voorganger verdiende namelijk maar liefst € 13 miljoen. De aandacht ging vaak uit naar de schandalen, maar onderliggend is ING sinds de crisis sterk verbeterd. Met Ralph Hamers verliest ING dus een goede bestuursvoorzitter. Inmiddels heeft Steven van Rijswijk zijn taken als CEO overgenomen.

Europese banken lijden onder lage rentemarges

De aandelenkoersen van Europese banken lopen al geruime tijd aanzienlijk achter bij de resultaten van de brede markt. De belangrijkste reden hiervoor is natuurlijk het ongunstige renteklimaat. Banken verdienen immers geld door ervoor te zorgen dat de rente die ze vragen voor hun leningen, hoger is dan de rente die zij zelf betalen voor leningen en spaargelden. Door de lage rente zijn deze verschillen steeds kleiner geworden. Bovendien zijn ze verplicht een deel van hun spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen en daarover moeten ze rente betalen. Dat kost banken dus geld, waar het jarenlang juist rendabel was om het geld daar te stallen.

Waarschijnlijk blijft de rente nog wel even laag, want int september 2019 nam Mario Draghi in stijl afscheid als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Hij verlaagde nogmaals de rente in de Eurozone en kondigde een nieuw inkoopprogramma voor obligaties aan. De voorwaarden voor zogenaamde TLTRO’s (langlopende leningen die banken tegen het depositotarief kunnen krijgen) werden eveneens versoepeld. De nieuwe ECB-president Christine Lagarde heeft echter aangekondigd het beleid van de centrale bank te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek laten nog enige tijd op zich wachten.

Waarom is het aandeel ING zo hard gedaald?

De koers van ING stond aan het begin van 2018 nog ruim boven de € 16,00. In 2019 bereikte het aandeel ING een dieptepunt op € 8,20. Tijdens de coronacrash bereikte de koers van ING bijna de € 4.  De belangrijkste reden voor de daling van het aandeel ING is de zojuist besproken lage rentemarge. Maar er spelen nog een aantal zaken die voor onzekerheid bij beleggers heeft gezorgd.

Op 3 januari 2018 is de Europese wetgeving MiFID II in werking getreden. MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het doel van MiFID II is beleggers beter te beschermen en de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken. De herziening van MiFID I leidt tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van beleggersbescherming. Het controleren van nieuwe en bestaande klanten behoort tot een van de belangrijkste taken van deze nieuwe regelgeving. De compliance kosten zijn de laatste jaren dan ook aanzienlijk toegenomen.

Verder lijken beleggers de bankaandelen te mijden door de opkomst van blockchain en andere alternatieven. Decentralized finance is ontzettend populair onder crypto beleggers. Mogelijk zullen decentrale geldsystemen de macht van banken steeds verder doen afnemen.

Schikking met OM & problemen met IT-systemen

In 2018 trof de bank nog een schikking met het Openbaar Ministerie na een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank ging akkoord met de betaling van een boete van € 675 miljoen en een terugbetaling van € 100 miljoen die ING zou hebben verdiend met de activiteiten. Het was de duurste schikking die ooit getroffen is met de Nederlandse overheid. Het bedrag was aanzienlijk en zorgde voor een lagere winst in 2018.

Rentemarge blijft onder druk staan

De rentemarge is in het derde kwartaal verder gedaald tot 1,38%, maar in het 4e kwartaal herstelde deze weer iets tot 1,41%. De grote vraag is hoe deze marge zich de komende tijd gaat ontwikkelingen. Centrale banken houden de rente op nul, maar de kapitaalmarktrente is de afgelopen maanden redelijk stabiel. Op de obligatiemarkten zien we de verwachtingen voor inflatie zelfs oplopen en dat kan erop duiden dat de rente de komende jaren toch weer gaat oplopen.

Desondanks rekenen een aantal banken al negatieve rentes over spaartegoeden boven de € 1 miljoen. De vergoeding op 10-jaars Nederlands staatspapier is met -0,39% nog altijd negatief.

Bron: www.ing.com

Is het aandeel ING koopwaardig?

De koers van het aandeel ING is tijdens de coronacrash in maart enorm hard weggezakt. De afgelopen maanden wist de koers weer rap te herstellen en sinds het dieptepunt is het aandeel zelfs hersteld. Toch staat het aandeel nog altijd fors onder de koersen van voor de coronacrisis. De coronacrisis raakt de bank hard, maar er is ook zeker licht aan het einde van de tunnel. De inflatieverwachtingen trekken aan en daarmee is er mogelijk ook zicht op verbeterde rentemarges de komende jaren. De centrale banken hebben eerder toegezegd de rentes voorlopig laag te houden. Maar als de inflatie hard oploopt, dan zijn zij vroeg of laat genoodzaakt de rente toch te verhogen om oververhitting te voorkomen.

De bank heeft bovendien voldoende buffers en kan goed tegen een stootje. Het aandeel handelt tegen slechts 65% van de materiële boekwaarde, die momenteel € 14,67 bedraagt. ING heeft een sterke positie in Europa en bovendien enorme spaardeposito’s. De klantengroei is eveneens een positief puntje.

Een belegging in de bankensector brengt hoge risico’s met zich mee, maar de kans op een fors herstel is ook aanwezig. Zelf denk ik dat de opkomst van blockchain wel blijft drukken op de populariteit van bankaandelen. Ook de beslissing van de ECB om dividenduitkeringen te beperken hielp niet mee. Na de coronacrisis zal dit besluit echter snel weer worden teruggedraaid. Mocht het voormalige dividend van € 0,69 in de toekomst terugkeren, dan kan de koper van nu wel eens spekkoper zijn geweest.

Als we met de huidige beurswaarde van € 32 miljard en de winst van 2020 de koers/winst-verhouding berekenen, komen we op 12 uit. Dit is een stuk hoger dan Franse concurrenten als BNP Paribas (8) en Credit Agricole (8), maar veel beter dan bijvoorbeeld ABN Amro dat in 2020 een verlies in de boeken noteerde.

aandeel ING

Korte termijn technische analyse van het aandeel ING

De koers van ING is de afgelopen weken tweemaal opgevangen boven de voormalige koerstoppen die werden gevormd gedurende de zomer van 2020. Deze steunzone vlak boven de € 7 vormt nu een belangrijke bodem en kan als springplank dienen voor hogere koersen.

ING is bovendien opgevangen boven het omhoog gedraaide 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat het aandeel de correctieve fase weer gaat verlaten. De lucht klaart al iets op bij een doorbraak boven de dalende weerstandslijn (rode stippellijn). Een doorbraak boven de top op € 8,74 (weerstand 25 november 2020) zal de weg vrijmaken voor een grotere stijging richting de € 11,25, waar de top ligt van 9 januari 2020.

Bij een eventuele doorbraak onder de steun op € 7,145 zal het technische plaatje verzwakken en moet men rekening houden met een diepere correctie richting € 6 en lager.

Lange termijn technische analyse van het aandeel ING

Het aandeel ING zakte in maart onder de steun op € 8,30. De koers werd opgevangen door de steunzone uit 2011 rond de € 4,20. Vanaf daar is een stijgende trend gestart, gekenmerkt door hogere toppen en bodems. De voormalige koersbodems rond € 8,25 hebben de koers op de weekgrafiek eerder tegengehouden.

ING lijkt nu opnieuw een poging te gaan doen om boven deze voormalige bodems uit te breken. Een doorbraak hierboven zou uiterst positief zijn en mogelijk een herstel richting de € 11 à € 12 kunnen betekenen. Wel kan de dalende toppenlijn mogelijk voor wat verkoopdruk gaan zorgen. Zolang de koers boven de steun op € 7,14 noteert, mag opwaarts worden gekeken.

Het aandeel ING kopen of verkopen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook het aandeel ING. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer dan 25 landen. Bekijk het aanbod:

centrale bank politici markt

Beleggingsspecialist LYNX

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs en bespreekt dagelijks het laatste beursnieuws in de LYNX Morning Call. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en zijn persoonlijke Twitter.  In het verleden is Justin meerdere jaren actief geweest als technisch analist bij IEX en de Tostrams Groep.

Meer:
ING

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
  Wekelijks 5 beleggingsideeën ontvangen? Schrijf u in
LYNX Weekoverzicht & 5 beleggingstips

Ik geef toestemming aan LYNX B.V. (“LYNX”) om mij wekelijks het LYNX weekoverzicht op zondag en 5 beleggingsideeën op dinsdag toe te sturen en te benaderen (per e-mail) over de mogelijkheid om een beleggingsrekening te openen via LYNX door het bovenstaande formulier te versturen. LYNX kan dan bijvoorbeeld extra informatie geven over haar diensten, evenementen of een interessante aanbieding doen.
  Ontvang wekelijks 5 belegigngsideeën

Let op: Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens is niet vereist voor het openen van een rekening via LYNX. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door (onder meer) een e-mail te sturen naar marketing@lynx.nl. LYNX deelt uw gegevens niet met commerciële partners. Klik hier voor meer informatie over hoe LYNX omgaat met uw persoonsgegevens.

×