Exposure Fee

LYNX brengt een dagelijkse Exposure fee in rekening bij een kleine minderheid van rekeningen die een zeer hoog “worst-case” verliesrisico hebben. Dit is om LYNX en haar cliënten te beschermen tegen rekeningen die zeer riskante posities aanhouden die momenteel weliswaar voldoen aan de marginvereisten van de beurs, maar desondanks toch buitensporige verliezen kunnen realiseren in het geval van een significante marktbeweging.

 

De Exposure fee is slechts van toepassing op rekeningen die buitengewoon risicovolle posities aanhouden. De meeste rekeningen bij LYNX zijn niet onderworpen aan de Exposure fee. De Exposure fee is niet een hogere marginvereiste. Het is een vergoeding die in rekening wordt gebracht op de desbetreffende rekeningen om LYNX te compenseren voor het risico van het aanbieden van dergelijke rekeningen.

Elke dag, als onderdeel van ons beleid inzake risicobeheer, simuleert LYNX winst-verlies scenario’s voor de portefeuilles van cliënten op basis van hypothetische marktbewegingen van bepaalde grootte (zogeheten Exposure Analysis). De onderzochte scenario’s mogen hogere waardes gebruiken voor de verschillende parameters dan die worden gebruikt door de verschillende beurzen voor het bepalen van de minimale margevereisten.

Als onderdeel van dit dagelijkse proces berekent LYNX een Exposure fee, welke in rekening wordt gebracht op basis van de mogelijke blootstelling die de desbetreffende rekening vertegenwoordigt voor LYNX in geval van een groot verlies. Als op een rekening het verlies groter zou zijn dan het rekeningsaldo, dan ontstaat een schuld aan LYNX (dat wil zeggen, een negatief eigen vermogen). Dit betekent blootstelling voor LYNX.

De Exposure fee wordt iedere werkdag berekend en de volgende dag in rekening gebracht. De resultaten van de Exposure Analyse met betrekking tot de Exposure fee worden voor elke rekening in het administratieve gedeelte van de rekening openbaar gemaakt.

Als u wilt voorkomen dat een Exposure fee in rekening wordt gebracht, kunt u de onderstaande acties overwegen:

  • Bijstorten van extra kapitaal om het risicoprofiel van uw rekening te verbeteren en de Exposure fee te verminderen of te voorkomen.
  • Het verminderen van het risico van uw rekening door het terugkopen van geschreven (optie)posities, of kopen van opties ter dekking van al openstaande geschreven opties kan de Exposure fee ook verminderen of voorkomen. LYNX heeft geconstateerd dat geschreven posities in laaggeprijsde opties de grootste risico’s ten opzichte van het kapitaal opleveren. U kunt in het handelsplatform de Risk Navigator gebruiken om de effecten van veranderingen in uw portefeuille te simuleren.

Vanaf 19 maart 2018 verandering in de berekening van de Exposure fee

Vanaf maandag 19 maart 2018 treedt er een verbeterde methode in werking om de Exposure fee te berekenen. Deze nieuwe analyse is completer doordat deze meer mogelijke marktscenario’s meeneemt. De mogelijke effecten hiervan op uw LYNX effectenrekening kunt u bekijken door het downloaden van een Exposure Fee Calculation Report. Hieronder ziet u daar de instructies voor.

Hoe kan ik zien of er een Exposure fee in rekening is gebracht, of in rekening gebracht gaat worden?

1. Als er een Exposure fee in rekening gebracht is, kunt u dit terugvinden in een rekeningafschrift onder het kopje Fees. U vindt hier de instructies tot het downloaden van een rekeningafschrift.

2. U kunt daarnaast ook een Exposure Fee Calculation Report downloaden vanuit uw administratieve gedeelte. Log daarvoor in in uw Account Management. Vervolgens klikt u in het linker menu op Reports 1 en Other Reports 2. Daarna kiest u bij Report Type voor Exposure Fee Calculation Report, bij Date voor de datum die u wilt inzien en bij Language voor de taal. Tot slot klikt u op Run Report 3.

1
2
3

3. Daarnaast kunt u binnen het handelsplatform voordat u een transactie plaatst de eventuele toe- of afname van de Exposure fee bekijken 1. Hiervoor kunt u de “check margin impact” methode toepassen. Hieronder ziet u daar een voorbeeld van.

1

4. Tot slot kunt u binnen het handelsplatform in uw rekeningoverzicht de huidige Exposure fee bekijken. Daarvoor gaat u links boven in uw platform naar Account (of Rekening) 1 en vervolgens ziet u onder het kopje Margin Requirements (of Marginvereisten) 2 de Exposure fee 3. Het getoonde bedrag is de in rekening gebrachte Exposure fee van de vorige dag en daarnaast ziet u de verwachte Exposure fee die in rekening wordt gebracht van de huidige dag.

1
2
3

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX