Tarieven LYNX Vermogensbeheer

LYNX staat voor maximale transparantie, ook op het gebied van kosten. Bij LYNX Vermogensbeheer heeft u te maken met drie soorten kosten, namelijk transactiekosten, beheerskosten en een eventuele prestatievergoeding.

Transactiekosten

Per uitgevoerde transactie worden door LYNX transactiekosten gerekend, net zoals bij uw eigen effectenhandel. Deze kosten zijn zoals u van ons gewend bent zeer laag. Per systeem kunt u op de website nakijken wat de gerekende transactiekosten zijn.

Beheerskosten

LYNX rekent een vast percentage van 2% per jaar aan beheerskosten over uw totale vermogen. Beheerskosten worden iedere dag naar rato automatisch van uw rekening afgeschreven.

Prestatievergoeding

Bij een positief kwartaalresultaat wordt een prestatievergoeding van 20% gerekend over de vermogensgroei. Prestatievergoeding wordt alleen gerekend wanneer uw vermogen na aftrek van alle kosten gegroeid is én wanneer eventuele verliezen uit vorige periodes helemaal zijn goedgemaakt.

Bovenstaande kosten zijn de enige kosten die in rekening worden gebracht. Dit betekent:

  • Geen administratiekosten
  • Geen in- of uitstapkosten
  • Geen bewaarloon
  • Geen onkostenvergoeding
  • Geen abonnementskosten

Klik op de button hieronder om een overzicht van alle systemen van LYNX Vermogensbeheer te bekijken: