Actievoorwaarden “Beleggen.com en Trading Navigator”

Hieronder vindt u alle voorwaarden van de actie:

 1. Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 2. De actie bestaat uit een transactietegoed ter waarde van € 200.
 3. Het transactietegoed is geldig vanaf het moment dat de nieuwe klant zijn/haar rekening middels een storting heeft geactiveerd en is 3 maanden te gebruiken.
 4. De door u gemaakte transactiekosten voor transacties in financiële instrumenten, met uitzondering van CFD’s, worden aan het einde van de actieperiode (3 maanden na de eerst storting) tot een maximum van € 200 teruggestort op uw rekening bij LYNX. Het transactietegoed bedraagt in euro. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan zullen de gemaakte transactiekosten in die valuta worden vergoed. Het vergoede bedrag wordt naar euro omgerekend op basis van de dan geldende wisselkoers. Heeft u op dat moment geen rekening meer bij LYNX, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.
 5. Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 2 jaar voorafgaand aan deze actie geen klant bij LYNX is geweest.
 6. U bent klant van LYNX op het moment dat u uw eerste storting heeft gedaan.
 7. Per adres kan maximaal één rekeninghouder deelnemen aan de actie.
 8. U komt niet in aanmerking voor het transactietegoed als iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening bij LYNX heeft.
 9. Het is niet toegestaan om met deze actie deel te nemen met zowel een rekening op persoonlijke titel als op zakelijke titel. Slechts één van deze rekeningen komt in aanmerking voor de actie.
 10. Het is niet mogelijk om aan meerdere acties tegelijk deel te nemen.
 11. Wanneer een klant mogelijk in aanmerking komt voor meerdere acties zal de actie welke het meest gunstig is voor de klant actief worden op het account
 12. LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.
 13. Op de relatie tussen u en LYNX is de LYNX Basisovereenkomst van toepassing: zie lynx.nl/documenten.
 14. LYNX behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen kenbaar gemaakt worden op de website van LYNX.
 15. Het openen van een rekening bij LYNX is gratis. Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment de overeenkomst met LYNX op te zeggen.
 16. Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.
 17. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 18. LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u gevraagde informatie te bezorgen en voor direct marketing doeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving lynx.nl/privacyverklaring.
 19. Voor de algemene voorwaarden zie: www.lynx.nl.

Heeft u vragen met betrekking tot deze actie?
Bel gratis 0800-2030 of mail info@lynx.nl