Disclaimer

De informatie op deze webpagina wordt niet beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling. De pagina toont gegevens die door LYNX zijn opgesteld als algemene informatie / marketing informatie voor privé gebruik van beleggers, maar is niet bedoeld als een persoonlijke aanbeveling van bepaalde financiële instrumenten of strategieën en houdt geen rekening met de specifieke financiële situatie, beleggingskennis en -ervaring, beleggingsdoelstelling en -horizon of risicoprofiel en -voorkeur van de individuele belegger.

De belegger moet zich met name vergewissen van de geschiktheid van een belegging voor zijn financiële en fiscale situatie en zijn beleggingsdoelstellingen. Handelen in financiële instrumenten houdt een aanzienlijk risico op verlies in en is niet geschikt voor elke belegger. U mag niet in deze financiële instrumenten handelen tenzij u de aard van de transacties die u aangaat en de omvang van uw blootstelling aan verlies volledig begrijpt. De verstrekte informatie is zonder transactiekosten. Historische beschouwingen en voorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige ontwikkelingen. De gepresenteerde feiten met betrekking tot productinformatie worden uitsluitend ter illustratie verstrekt en laten geen formuleringen toe over toekomstige winsten of verliezen.

LYNX kan de informatie in deze marketingcommunicatie hebben ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, zonder echter al deze informatie te beoordelen. Dienovereenkomstig geeft LYNX geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van de informatie of meningen die hierin worden geuit.

De waardering van deze financiële instrumenten kan fluctueren. Beleggers kunnen meer verliezen dan hun oorspronkelijke belegging.

Wees u ervan bewust dat:

Toon volledige disclaimer