Disclaimer
De auteur bevestigt dat hij/zij op moment van publicatie geen posities aanhoudt in de hierboven vermelde financiële instrumenten. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX.

Wanneer in deze inhoud wordt verwezen naar PRIIP-producten, verwijzen wij u graag naar het Key Information Document (KID), waar u meer informatie vindt over dit financiële instrument en de risico’s. Het Key Information Document is te vinden op de website van LYNX of het handelsplatform. Een product valt onder de PRIIP-verordening wanneer het aan de belegger terug te betalen bedrag onderhevig is aan schommelingen door blootstelling aan referentiewaarden of aan de prestaties van een of meer activa die niet rechtstreeks door de particuliere belegger worden aangekocht.


De informatie op deze webpagina wordt niet beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling. De pagina toont gegevens die door LYNX zijn opgesteld als algemene informatie / marketing informatie voor privé gebruik van beleggers, maar is niet bedoeld als een persoonlijke aanbeveling van bepaalde financiële instrumenten of strategieën en houdt geen rekening met de specifieke financiële situatie, beleggingskennis en -ervaring, beleggingsdoelstelling en -horizon of risicoprofiel en -voorkeur van de individuele belegger.

Toon volledige disclaimer