Open een rekening

& ontvang tot € 500 transactiekosten terug

Profiteer van onze speciale welkomstactie: Open voor 31 maart 2022 een rekening, doe een storting en ontvang tot € 500 aan transactiekosten terug. De actie geldt voor de transactiekosten die u maakt in de eerste drie maanden na de eerste storting. Uitzondering zijn de transactiekosten in CFD's, Sprinters en Turbo's.

Doorloop het online openingsproces en volg de instructies om de beleggingsrekening via LYNX zo snel mogelijk te openen.

Handel tegen lage transactiekosten op een geavanceerd handelsplatform en geniet van persoonlijke service en ondersteuning.

Open een beleggingsrekening via LYNX en level up tot € 500 transactietegoed

Actievoorwaarden

Voorwaarden deelname aan onze ‘ontvang tot € 500 aan gemaakte transactiekosten terug’

Met ingang van: 18.01.2022

De LYNX B.V. Nederland, Herengracht 527 1017 BV Amsterdam, hierna te noemen “LYNX”, biedt nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.

Hieronder vindt u alle voorwaarden omtrent deze actie:

 • De actie start op 18 januari 2022 en eindigt op 31 maart 2022.
 • Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • De actie staat open voor natuurlijke personen woonachtig in Nederland.
 • U bent klant van LYNX in het kader van deze actie op het moment dat u uw eerste storting op de geopende rekening heeft gedaan.
 • Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 6 maanden voorafgaand aan deze actie geen klant via LYNX is geweest.

Het transactietegoed

 • LYNX biedt in deze nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.
 • Het transactietegoed is afhankelijk van de netto storting (het totale gestorte bedrag minus onttrekkingen) tussen het moment dat de rekening is geopend d.m.v. een storting en de 3 maanden daarna.
 • Indien na 3 maanden de netto storting minder dan € 25.000 bedraagt, vergoedt LYNX tot € 250 aan gemaakte transactiekosten, met uitzondering van CFD’s, Turbo’s en Sprinters.
 • Indien na 3 maanden de netto storting € 25.000 of meer bedraagt, verdubbelt LYNX het transactietegoed en wordt tot € 500 aan gemaakte transactiekosten vergoed, met uitzondering van CFD’s, Turbo’s en Sprinters.
 • Het transactietegoed is geldig tot 3 maanden na de eerste storting.
Stortingen (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Opnames (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Netto stortingen na drie maandenMaximaal transactietegoedGemaakte transactiekostenTerugbetaling (na de eerste stortdatum + drie maanden)
€ 5.000€ 0€ 5.000€ 250€ 200€ 200
€ 15.000€ 5.000€ 10.000€ 250€ 400€ 250
€ 25.000€ 0€ 25.000€ 500€ 500€ 500
€ 30.000€ 0€ 30.000€ 500€ 800€ 500
€ 50.000€ 25.000€ 25.000€ 500€ 300€ 300

Terugbetaling gemaakte transactiekosten/cashback

 • De gemaakte transactiekosten in doorgegeven orders in financiële instrumenten, met uitzondering van CFD’s, Sprinters en Turbo’s, tot een maximum van € 500, worden na het verstrijken van de gebruikstermijn van 3 maanden via LYNX teruggestort op uw rekening. Houdt u op dat moment geen rekening meer via LYNX aan, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.
 • Het transactietegoed is in euro’s. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan worden de gemaakte transactiekosten eerst omgerekend naar euro’s en vervolgens teruggestort op uw rekening. Voor deze transacties geldt de wisselkoers op de dag van de transactie.

Combineren van acties

 • Het is niet mogelijk om deze actie te combineren met andere promoties van LYNX.
 • Per adres kan maximaal één nieuwe rekeninghouder deelnemen aan de actie. U komt niet in aanmerking voor het transactietegoed van deze actie indien iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening via LYNX heeft.

Algemene punten

 • Op de relatie met onze klant(en) is de LYNX Cliëntovereenkomst van toepassing: zie lynx.nl/documenten . Het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden die hierin uiteengezet zijn.
 • LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.
 • LYNX behoudt zich het recht voor om de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen te allen tijde kenbaar gemaakt worden via de LYNX website.
 • Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment en zonder opzegtermijn de Cliëntovereenkomst met LYNX op te zeggen.
 • Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u van gevraagde informatie te voorzien en indien u hiervoor toestemming geeft ten behoeve van direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving van onze privacy voorwaarden: lynx.nl/privacyverklaring.
 • Medewerkers van LYNX zijn uitgesloten van deze actie.

Heeft u vragen met betrekking tot deze actie?

Bel 0800-2030 of mail info@lynx.nl

Verstandig dat u voor LYNX kiest. Beleggers bij LYNX profiteren namelijk van een groot aantal voordelen. Wij zetten ons in voor de serieuze en actieve belegger die aan de hand van onze dienstverlening tot een optimaal beleggingsresultaat kan komen. Daartegenover staat dat onze dienstverlening niet voor iedereen geschikt is. Zo verwachten wij dat u, net als wij, beleggen serieus neemt.

Neem zorgvuldig onderstaande voorwaarden door, voordat u de aanvraag voor het openen van een rekening start:

 • Minimumleeftijd van 18 jaar
 • Voor een enkele of gezamenlijke rekening geldt een minimumstorting (of portefeuilleoverboeking) van EUR 3.000 of meer
 • Wanneer u in complexe producten wenst te handelen, zoals opties en futures, heeft u minimaal 2 jaar beleggingservaring nodig

Sluit dit aan bij u? Dan helpen wij u graag het maximale uit uw beleggingsportefeuille te halen.


Checklist beleggingsrekening openen
Veelgestelde vragen over het openen van een rekening

FAQ: Beleggingsrekening openen

Welke documenten en gegevens zijn vereist om een beleggingsrekening te openen?
 • IBAN: vanwege de algemene due diligence-vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient u het IBAN nummer van de bankrekening die u als tegenrekening wenst te gebruiken op te geven.
 • Kopie van uw identiteitskaart of paspoort: een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.
 • Bewijs van vestiging: een internet- of vaste telefoonrekening of een bankafschrift. Belangrijk: andere dan de genoemde documenten kunnen niet worden geaccepteerd (mobiele telefoonrekening, belastingaangiften, enz.). Het bewijs van vestiging mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Gezamenlijke rekening: in het geval van een gezamenlijke rekening zijn de nodige documenten vereist van beide aanvragers.
Is het mogelijk om effecten over te boeken?

Om uw effecten over te boeken, moet u eerst een beleggingsrekening via LYNX openen. Meer informatie vindt u hier: portefeuille overboeken.

Welke typen beleggingsrekeningen zijn er beschikbaar?

Particuliere beleggers kunnen een individuele of gezamenlijke rekening openen via LYNX. Bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen via LYNX een zakelijke rekening openen. In beide gevallen heeft de keuze uit een cash of margin rekening.


Service

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over het openen van een beleggingsrekening?

Vermogensbeheer Friesland

Neem dan gerust contact op met ons serviceteam.

Onze persoonlijke en deskundige klantenservice helpt u bij alle vragen over het openen van een beleggingsrekening, het inleggen van orders en het handelsplatform. Neem contact met ons op via telefoon, email of chat.

Bel ons

Vanuit Nederland (gratis)

0800 2030

Vanuit het buitenland

+31 (0)20 – 625 15 24

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00

Waarom een beleggingsrekening openen via LYNX?

Uitgebreide handelsmogelijkheden

 • Toegang tot 135 beurzen wereldwijd
 • Uitgebreid productaanbod
 • Stabiel en betrouwbaar handelsplatform
 • Mobiele trading apps
 • Handige trading tools

Scherpe tarieven

 • Lage transactiekosten
 • Opties vanaf EUR 0,79, aandelen vanaf EUR 6,00
 • Gratis dividenduitkering
 • Telefonische orderondersteuning
 • Volumekorting voor actieve handelaren*

Service, educatie & inspiratie

 • Persoonlijke & vakkundige service
 • Uitgebreid Service Center
 • Informatief Beurs & Kennisportaal
 • Masterclasses & deskundige analyses
 • Nieuwsbrieven van internationale experts

* Neem contact op met relatiebeheer@lynx.nl voor een tarief op maat.

Voor dit totaalpakket rekenen wij in het uiterste geval een platform fee van € 5,00 per kalendermaand, echter wordt deze verminderd met de gemaakte transactiekosten. Doet u bijvoorbeeld één aandelenorder ASML van € 6,00, dan komt de fee te vervallen. Klanten met een portefeuillewaarde boven de € 100.000 zijn uitgesloten van de platform fee.