Bescherming en veiligheid

Als u uw geld onderbrengt om er mee te beleggen, wilt u er absoluut zeker van zijn dat uw geld veilig en beschermd is, of het nu rustige of meer hectische tijden zijn. LYNX hecht uitermate veel belang aan een optimale bescherming en veiligheid voor haar klanten.

LYNX – een partner waarop u kunt vertrouwen

Transparant, professioneel, integer en betrouwbaar: dat is waar LYNX al 16 jaar voor staat. LYNX werkt voor uw effectenrekening en het afhandelen van orders samen met Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”). Het beursgenoteerde Interactive Brokers is één van de meest betrouwbare brokers en is, gemeten naar het aantal transacties, de grootste broker ter wereld.

Toegang alleen voor ú

Uw rekening via LYNX bij IBIE wordt beschermd door middel van zeer strenge veiligheidsmaatregelen tegen ongeautoriseerde toegang. Om dit te bewerkstelligen
zijn naast inloggegevens de volgende veiligheidsmaatregelen genomen:

  • Tweestapsverificatie door middel van de mobiele beveiligingsapplicatie LYNX Key. Deze is onderdeel is van de trading app, waarbij u zelfs uw vingerafdruk als code kunt gebruiken (optioneel).
  • De mogelijkheid tot IP restricties. Zo kunt u zelf bepalen vanaf welke plek(ken) kan worden ingelogd op uw rekening.
  • Een unieke beveiligingskaart als extra laag van beveiliging bij het inloggen.

Bovendien is een terugboeking van uw beleggingsrekening naar uw tegenrekening alleen mogelijk wanneer u het rekeningnummer van de tegenrekening heeft geverifieerd. Kortom, het systeem houdt continu toezicht op alle activiteiten en voert pas veranderingen door nadat u deze persoonlijk heeft geverifieerd aan de hand van enkele beveiligingsvragen en/of beveiligingscodes.

In Nederland staat LYNX als financiële instelling onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bescherming en veiligheid - LYNX – een partner waarop u kunt vertrouwen
Veelgestelde vragen bescherming van gelden en effecten
Wie is IBIE?

IBIE biedt als carrying broker de clearing-, settlement (afwikkeling)- en custodydiensten (bewaren van effecten) aan introducing broker LYNX. IBIE is een dochtermaatschappij van Interactive Brokers Group, Inc. (hierna te noemen ‘IBG’). IBG bezit operationele dochterondernemingen en staat al sinds 1994 bij de SEC (American Securities and Exchange Commission) als broker-dealer ingeschreven. IBG is genoteerd op de Nasdaq stock exchange (ticker code: IBKR) in de Verenigde Staten. Op geconsolideerde basis bedraagt het eigen vermogen van IBG meer dan USD 8,5 miljard, wat meer dan USD 6,0 miljard boven de wettelijke vereisten is. IBG rapporteerde USD 1,2 miljard winst vóór belastingen voor 2019 en heeft geen lange termijnschuld. De aandeelhouders van de nieuwe entiteiten van IBG zijn de aandeelhouders van het publieke bedrijf, Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) en de werknemers van de firma en hun affiliates (81,5%). In tegenstelling tot de meeste andere ondernemingen, waar het management een betrekkelijk klein aandeel bezit, delen zij bij IBG even zeer in de neerwaartse als in de opwaartse ontwikkeling van het bedrijf. Omwille van deze gevestigde belangen wordt het bedrijf conservatief geleid. IBKR is genoteerd op de Nasdaq en heeft van Standard & Poor’s de rating “BBB+ Outlook Positive” gekregen.

Waarom is LYNX een introducing broker van IBIE?

Dankzij de connectie met IBIE kan LYNX cliënten toegang verlenen tot 150 beurzen in 33 landen. Op de meeste van deze beurzen hebben cliënten de mogelijkheid rechtstreeks te beleggen in aandelen, opties, futures, gestructureerde producten, obligaties, grondstoffen, ETF’s en CFD’s. Bovendien hebben cliënten toegang tot 24 verschillende valuta’s.

Orders van cliënten die bij LYNX worden ingediend en door of via IBIE worden uitgevoerd, worden niet verkocht aan flitshandelaren (high frequency traders) of market makers. Het doorverkopen van orders van cliënten aan derden die als wederpartij optreden kan een negatief effect hebben op de uiteindelijke transactieprijs.

Cliënten hebben daarnaast toegang tot het order routeringssysteem van IBIE voor het plaatsen van orders (SmartRoutingSM), dat in verbinding staat met een groot aantal beurzen en markten. Met deze technologie worden de verschillende aandelenbeurzen gescand en de orderrouting gebaseerd op de beste markt, op basis van uitvoeringsprijs, snelheid en totale kosten van de uitvoering. Als gevolg van deze SMART-routing krijgen cliënten een snellere en betere orderuitvoering.

Kort gezegd, met dank aan de samenwerking met IBIE, kan LYNX haar cliënten wereldwijd laten beleggen met behulp van de meest geavanceerde infrastructuur.

Hoe worden mijn fondsen en posities bij IBIE aangehouden?

Om cliënten wereldwijd handelsmogelijkheden in alle soorten financiële instrumenten te bieden, is de beleggingsrekening wettelijk ondergebracht bij IBIE, een dochteronderneming van IBG. Zowel de gelden als de (effecten)posities van de cliënt moeten gescheiden worden gehouden van het vermogen van IBG. Alle cashposities of financiële instrumenten die bij financiële instellingen van derden in bewaring zijn gegeven, zijn ten gunste van de klanten van IBG en worden gescheiden gehouden, ook in het geval van ingebrekestelling of faillissement van de broker. IBG maakt gebruik van diverse banken voor de bewaring van cashgelden, ter voorkoming van concentratierisico bij één bank. IBG voert regelmatig controles uit op de bewaarrekeningen ten behoeve van cliënten.

Brokers kunnen vertragingen in verband met de overdracht van eigendom vermijden en snel transacties uitvoeren tegen minimale kosten door financiële instrumenten in “street name” in bewaring te geven. Dit betekent dat de instrumenten op naam staan van IBG bij de bewaarnemer, maar dat de eigendomsrechten toebehoren aan de respectieve cliënt. In het onwaarschijnlijke geval van een faillissement zullen schuldeisers geen toegang hebben tot de activa van de cliënten vanwege de geldende eigendomsrechten van de cliënten.

Hoe worden mijn effecten beschermd als ik handel met bevoorschotting?

De financiële instrumenten die middels bevoorschotting zijn gefinancierd, kunnen aan derde partijen worden uitgeleend (bijvoorbeeld om shortselling te faciliteren). Indien een cliënt van IBG effecten aankoopt middels geleend geld, is IBG gerechtigd om tot een percentage van maximaal 140% van de waarde van de margin loan (effectenkrediet) uit te lenen. Voor zover een cliënt een margelening aanhoudt bij IBIE, wordt de veiligheid van de lening vergroot door het conservatieve margebeleid van IBIE, dat de lener niet toestaat om een margintekort binnen enkele dagen te corrigeren, zoals toegestaan door de regelgeving. In plaats daarvan controleert en handelt IBIE op een real-time basis om automatisch posities te liquideren en de lening terug te betalen. Dit brengt de lener terug in margin compliance zonder IBIE en andere klanten in gevaar te brengen.

De tegenpartij die de aandelen leent, is verplicht om gelden ter waarde van ten minste 100% van de marktwaarde van de geleende aandelen als onderpand te verschaffen. Elke handelsdag wordt het onderpand aangepast op basis van de marktprijs van de geleende aandelen. De gelden die als onderpand dienen, moeten door IBG afzonderlijk en uitsluitend ten behoeve van de cliënten worden bewaard. In het geval dat een wederpartij niet in staat is om de geleende stukken terug te geven, wordt de waarde van die stukken gedekt door deze cashgelden.

Hoe ziet de financiële stabiliteit van IBIE er uit?

IBIE is een dochteronderneming van IBG. Formeel gezien hoeft IBG geen schulden van IBIE te dekken ingeval laatstgenoemde failliet zou gaan, maar in de financiële wereld is het gebruikelijk om dit wel te doen. Op geconsolideerde basis bedraagt het eigen vermogen van IBG meer dan USD 8,5 miljard, wat meer dan USD 6,0 miljard boven de wettelijke vereisten is. IBG rapporteerde USD 1,2 miljard winst vóór belastingen voor 2019 en heeft geen lange termijnschuld. De aandeelhouders van de nieuwe entiteiten van IBG zijn de aandeelhouders van het publieke bedrijf, Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) en de werknemers van de firma en hun affiliates (81,5%). In tegenstelling tot de meeste andere ondernemingen, waar het management een betrekkelijk klein aandeel bezit, delen zij bij IBG even zeer in de neerwaartse als in de opwaartse ontwikkeling van het bedrijf. Omwille van deze gevestigde belangen wordt het bedrijf conservatief geleid. IBKR is genoteerd op de Nasdaq en heeft van Standard & Poor’s de rating “BBB+ Outlook Positive” gekregen.

Wat gebeurt er als IBIE failliet gaat?

Gelden van cliënten worden in bewaring gehouden voor cliënten, op rekeningen die afgezonderd en te onderscheiden zijn van het eigen vermogen van IBIE. In het onwaarschijnlijke geval dat IBIE failliet gaat, zullen schuldeisers geen toegang hebben tot de contanten en activa van de cliënten dankzij de scheiding en de veilige bewaring van de financiële instrumenten en contanten. Cliënten zijn daarom in staat om hun activa aan een andere partij over te dragen, aangezien deze buiten de aanspraken van schuldeisers vallen.

Alleen in zeldzame omstandigheden waarin de scheiding van cash en activa van klanten van IBIE’s eigen activa niet is gewaarborgd (bijv. bij fraude) en IBIE niet in staat zou zijn om aan haar compenserende verplichtingen te voldoen (bijv. faillissement) en daarom de activa van de belegger niet kan teruggeven, wordt het toepasselijke beleggersbeschermingsstelsel relevant.

Aangezien uw rekening via IBIE wordt aangehouden, is het Investor Compensation Scheme of Ireland (www.investorcompensation.ie) van toepassing. Het stelsel vergoedt 90% van het verlies tot een maximum van EUR 20.000.

Hoe verhoudt de veiligheid en bescherming van IBIE zich tot financiële ondernemingen in Nederland?

Net als de Nederlandse compensatie beschermt de in 1997 aangenomen richtlijn inzake beleggerscompensatiestelsels beleggers door compensatie te bieden als een beleggingsonderneming verzuimt het vermogen van de belegger terug te geven. De richtlijn verplicht de EU-landen een of meer beleggerscompensatiestelsels op te zetten, waarbij een minimumbedrag aan compensatie per belegger van EUR 20.000 wordt gegarandeerd. Alle ondernemingen die beleggingsdiensten aanbieden, met inbegrip van de nieuwe entiteiten van IB in Ierland, Luxemburg en Hongarije, moeten zich bij een dergelijk stelsel aansluiten.

Wat gebeurt er als LYNX failliet gaat?

Als LYNX onverhoopt failliet gaat en LYNX als gevolg daarvan niet meer aan haar verplichtingen kan doen uit hoofde van de Basisovereenkomst, kunnen cliënten een beroep doen op het Beleggerscompensatiestelsel (BCS). LYNX heeft als beleggingsonderneming een licentie krachtens de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en is aangesloten bij het BCS.

De maximale vergoeding op grond van het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel is EUR 20.000 per cliënt. Cliënten kunnen deze vergoeding claimen als LYNX onverwacht failliet gaat en LYNX als gevolg van wanbeheer of fraude niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, en de gelden en/of financiële instrumenten van cliënten niet meer kunnen worden teruggegeven. Aangezien cliënten van LYNX hun gelden en/of financiële instrumenten aanhouden bij IBIE, zal de situatie dat LYNX geen gelden en/of financiële instrumenten van cliënten kan teruggeven zich niet voordoen.

Meer informatie over het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel is te vinden op de websites van de AFM en DNB.