Opties

Alles wat u moet weten over het handelen in opties. Via diverse artikelen krijgt u informatie over de werking van opties voor zowel de beginnende als de gevorderde optiebelegger.

We bespreken opties van A tot Z. We leggen uit wat opties zijn, hoe u opties kunt kopen en verkopen en behandelen complexe optiestrategieën. Ook bespreken we de optiegrieken, call en put opties en volatiliteit. Tevens is het mogelijk om ons optie eBook kosteloos aan te vragen.

De basisprincipes van opties

Een optie geeft de koper het recht – maar niet de verplichting – om op een later tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde, zoals aandelen, tegen een vaste prijs te kopen (call optie) of juist te verkopen (put optie).

De verkoper van een optie, ook wel de “schrijver” genoemd, is daarentegen verplicht om de gemaakte afspraken na te komen zodra de optie wordt uitgeoefend. Als de optie echter waardeloos afloopt, hoeft de schrijver zijn verplichting niet na te komen en kan hij de ontvangen premie voor de geschreven optie volledig behouden.

Bij het kopen en schrijven van een optie zijn een aantal dingen van belang om rekening mee te houden. Er zijn niet alleen verschillen tussen de type opties (call en put), maar opties kunnen ook verschillende voorwaarden, uitoefenprijzen, contractgroottes en stijlen hebben, zoals Europese- en Amerikaanse opties. Opties kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende marktsituaties en beleggingsdoelstellingen. Het beschikken over de juiste kennis over opties is hierbij noodzakelijk.

Opties - Inleiding en basisprincipes van het handelen in opties

De eerste stappen bij het handelen in opties

Ontdek hier hoe u aan de slag kunt gaan met de handel in opties, hoe call en put opties werken en welke basistermen belangrijk zijn.

Wat zijn opties en hoe werken ze?

Grieken

De optiegrieken: inzicht in de prijsvorming van opties

Als u geïnteresseerd bent in opties, komt u snel termen zoals Delta, Gamma, Vega en Theta tegen. Deze optiegrieken geven inzicht in de prijsvorming van opties.

De zogenaamde “optiegrieken” zijn cruciale indicatoren. Vraag en aanbod van de onderliggende waarde leiden altijd tot prijsschommelingen van opties. Maar zelfs als de koers van de onderliggende waarde, zoals een aandeel, niet verandert, is het mogelijk dat opties in waarde stijgen of dalen.

De optiegrieken geven inzicht in de prijsverandering van een optiepremie wanneer verschillende variabelen veranderen. De grieken zijn dan ook onmisbaar wanneer u succesvol wilt handelen in opties.

Opties Delta, Gamma, Vega, Theta: De Optiegrieken in detail

Delta, Gamma, Vega, Theta: de optiegrieken in detail

Hier komt u te weten hoe de grieken werken en welke toegevoegde waarde zij bieden voor de optiehandelaar.

Alles over de optiegrieken

Volatiliteit

Volatiliteit - Een belangrijke factor die de optieprijs beïnvloedt

De prijs van opties wordt beïnvloed door verschillende factoren. Naast de prijs van de onderliggende waarde, spelen ook de looptijd en verwachte beweging een belangrijke rol bij de prijsvorming van opties.

Om de mogelijke winstkansen van opties beter te kunnen inschatten, analyseren optiehandelaren de bewegingen van de onderliggende waarde binnen een bepaalde periode. De mate van deze bewegingen noemt men volatiliteit, die dient als een belangrijke risicomaatstaf bij de handel in opties. Hoe meer de prijs van het onderliggende effect van een optie fluctueert, hoe groter de volatiliteit. Een hoge volatiliteit gaat gepaard met een hoger risico, maar biedt mogelijk ook een hogere winst.

De volatiliteit wordt standaard op jaarbasis berekend en uitgedrukt in een percentage. Als de optiebelegger rekening houdt met de verwachte volatiliteit van de onderliggende waarde over de resterende looptijd van de optie, wordt dit de “implied volatiliteit” genoemd. Als we het echter over de “historische volatiliteit” hebben, bedoelen we een percentage dat de werkelijke fluctuaties van de onderliggende waarde in het verleden weergeeft.

Opties - Het berekenen van de volatiliteit

Het berekenen van de volatiliteit

Hier vertellen we u hoe u de volatiliteit kunt meten en succesvol kunt gebruiken in uw optiestrategieën.

Volatiliteit

Strategieën

Optiestrategieën - Handelsstrategieën voor optiehandelaren

De handel in derivaten, zoals opties, biedt tal van mogelijkheden. Er zijn geschikte handelsstrategieën voor elke marktsituatie – voor wanneer de beurskoersen stijgen, dalen of zelfs zijwaarts bewegen.

Er zijn vier basisposities voor het opzetten van optiestrategieën. U kunt call opties kopen (long call) of verkopen (short call) en u kunt put opties kopen (long put) of verkopen (short put). Deze kunnen naar wens gecombineerd worden. Vereenvoudigde optiestrategieën, waarbij u een losse optie koopt of verkoopt, hebben twee doelstellingen: hedging en speculatie. Hedge strategieën met opties worden gebruikt om effecten in de portefeuille af te dekken/beschermen tegen koerswijzigingen in de markt.

Speculatieve optiestrategieën daarentegen zijn erop gericht om te profiteren van de hefboomwerking van opties. Ook is het mogelijk om winst te genereren door middel van premie-inkomsten bij het schrijven van opties – zonder dat de optiehandelaar noodzakelijkerwijs de onderliggende waarde op zijn effectenrekening hoeft aan te houden. Speculatieve strategieën gaan echter gepaard met een verhoogd risico, maar bieden ook een hoger winstpotentieel dan directe handel in de onderliggende waarde.

Optiestrategieën - Handelsstrategieën voor optiehandelaren

Optiestrategieën eenvoudig uitgelegd

Hier leggen we de basisprincipes van optiestrategieën uit, evenals complexe strategieën en hun mogelijke toepassingen.

Optiestrategieën

Beleggen

Beleggen met opties - Belangrijke kenmerken en mechanismen

In tegenstelling tot de handel in aandelen, ETF’s, valuta of andere effecten, is de handel in opties vaak ingewikkelder voor de buitenstaander, omdat opties relatief complexe producten zijn.

Bij de handel in opties zijn er kenmerken die niet bestaan bij andere activaklassen – bijvoorbeeld looptijden, uitoefenprijzen, tijdswaarde en tijdwaarde expiratie. Iedereen die in opties wil handelen, moet deze kenmerken begrijpen en bijvoorbeeld weten wat “opties schrijven” is, of wat het betekent wanneer opties “at the money”, “in the money” of “out of the money” zijn.

Leer de basismechanismen van de handel in opties van ervaren professionals die uw vragen zullen beantwoorden: moet u zich ontdoen van opties in uw portefeuille of is het zinvol om deze opties door te rollen? Moet u uitgeoefende optiecontracten sluiten door aandelen te verhandelen of zou u in deze situatie liever reageren door een andere optie te verhandelen? Wij zullen u vertrouwd maken met alle belangrijke regels van de handel in opties en u de know-how verschaffen om doeltreffender te beleggen.

Alle bijzonderheden van de handel in opties

Alle bijzonderheden van de handel in opties

Hier leest u alles over de speciale kenmerken van opties en komt u te weten hoe u optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die opties te bieden hebben.

Optiehandel


Optie nieuws & tips

Opties zijn uitstekend om in elke marktfase in te spelen op de beurs. Maar om op elk moment de juiste strategie en optie te vinden, zijn kennis en ervaring vereist.

Onze experts handelen al jaren met succes in opties op ‘s werelds belangrijkste optiebeurzen. zoals de Eurex of op Amerikaanse optiebeurzen als de CME. Zij voorzien u van het laatste nieuws, interessante suggesties en tactische tips & tricks voor betere trades.

Via artikelen en masterclasses kunt u onder meer leren hoe u een statistisch voordeel kunt behalen bij het handelen in opties, hoe u aandelen goedkoper kunt kopen met behulp van opties en hoe u winstgevend kunt handelen tijdens kwartaalresultaten.

Optie nieuws & tips

Het belangrijkste optie nieuws en de beste tips over opties

Hier kunt u profiteren van de ervaring van professionele optiehandelaren die hun nieuwste tips gratis met u delen.

Nieuws en tips over opties


Optie nieuws in de praktijk

Opties in de praktijk - ontdek hoe u succesvol kunt handelen in opties

Vanwege de hefboomwerking worden opties vaak aangeduid als risicovolle producten. Opties zijn echter uiterst geschikt om risico’s juist af te dekken. Met opties kunt u uw portefeuille dus hedgen, maar ze bieden ook mogelijkheden tot hogere rendementen of regelmatige inkomsten.

Om winst te maken met opties op de aandelenmarkt is voldoende kennis en vooral praktische ervaring vereist. Met onze trading ideeën laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe het handelen in opties in de praktijk werkt en hoe u met de juiste optiestrategie elke marktfase in uw voordeel kunt gebruiken. U leert hoe u opties kunt kopen en verkopen en hoe u extra inkomsten kunt genereren met uw aandelen door opties te schrijven.

Wij bieden u regelmatig specifieke analyses en ideeën toegespitst op de Amerikaanse optiemarkt, de grootste markt voor de handel in derivaten ter wereld. Onze handelsideeën laten u specifiek kennis maken met het gebruik van onder andere “Cash Secured Puts”, “Short Strangles” en “Calendar Spreads”. Zo ervaart u op praktische wijze hoe u mogelijkheden optimaal kunt benutten en mogelijke gevaren in de optiehandel kunt herkennen en minimaliseren.

De laatste artikelen over opties en optiestrategieën

Optie nieuws in de praktijk

Veelgestelde vragen over opties

Wat zijn opties?

Een optie geeft de koper het recht om een bepaald product te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaalde datum. Net als CFD's  of futures zijn opties afgeleide beleggingsinstrumenten, ook wel derivaten genoemd.

Wat is een call optie?

Een call optie is een optie die de koper het recht geeft om een onderliggende waarde, zoals een aandeel, te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs), op of tot de vervaldag (expiratiedatum). In ruil daarvoor betaalt de koper van de call optie de verkoper een premie (optiepremie). Bij de uitoefening van de optie heeft de verkoper de verplichting om aandelen te verkopen/leveren tegen de uitoefenprijs.

Wat is een put optie?

Een put optie is een optie die de koper het recht geeft om een onderliggend waarde, zoals een aandeel, te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs), op of tot de vervaldag (expiratiedatum). In ruil daarvoor betaalt de koper van de put optie de verkoper een premie (optiepremie). Bij de uitoefening van de optie heeft de verkoper van de optie de verplichting om aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs.

Wat zijn de Europese opties?

Bij Europese stijl opties vindt geen fysieke levering plaats, maar cash settlement. De waarde van de optie wordt cash afgerekend op expiratiedatum. Meer informatie Europese opties,

Wat zijn Amerikaanse opties?

Bij Amerikaanse stijl opties vindt wel fysieke levering plaats en bovendien is er de mogelijkheid tot early exercise. De houder van de call- of putoptie kan op ieder moment zijn recht uitoefenen (dus al vóór de expiratiedatum) en daarmee voortijdig de aandelen opvragen of overgaan tot levering. Meer informatie Amerikaanse opties.

Wanneer expireren opties / lopen opties af?

Opties hebben altijd een vaste looptijd en vervallen daarom altijd op een vooraf bepaalde dag. Voor liquide aandelen zijn bijvoorbeeld standaard opties met een looptijd van 1, 2, 3, 6 en 12 maanden beschikbaar. De vervaldatum is meestal de derde vrijdag van de betreffende maand. Naast deze maandelijkse opties zijn er bijvoorbeeld ook dag- en weekopties met verschillende expiratiedata. Meer over optie expiratie.

Wat is de optieprijs/optiepremie?

De optieprijs is de prijs die de koper van een optie moet betalen aan de verkoper (schrijver), ook wel premie genoemd. De optieprijs bestaat uit de intrinsieke waarde van een optie en de tijdswaarde.

Wat is de onderliggende waarde van een optie?

De onderliggende waarde is het financiële instrument dat aan een optie ten grondslag ligt. De onderliggende instrumenten die beschikbaar zijn voor de handel in opties zijn bijvoorbeeld aandelen, ETF’s, indices, futures, forex of grondstoffen.

Wat is de strike van een optie?

Met de strike doelt men op de uitoefenprijs van de optie. Strike is dan ook de korte vorm van de Engelse term “strike price”. Het is de prijs die tussen de koper en de verkoper van een optie is overeengekomen en waartegen de onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen, op de uitoefendatum kan worden gekocht of verkocht.

Hoe kunnen opties worden verhandeld?

Opties worden verhandeld op optiebeurzen zoals de Euronext, Eurex of Amerikaanse optiebeurzen zoals de CME of CBOE. Voor het verhandelen van opties heeft u een optie broker nodig die u toegang geeft tot deze derivatenbeurzen, wat niet bij elke online broker het geval is. Daarnaast moet u voldoende kennis en ervaring hebben om opties te mogen verhandelen. In de regel ontvangt u informatie hierover, nadat uw broker de risico’s van het verhandelen van derivaten heeft toegelicht.