Beste Nederlandse dividendaandelen
zijn een populaire keuze onder beleggers die op zoek zijn naar een gestage inkomstenstroom. Nederland heeft een sterke economie en biedt een verscheidenheid aan bedrijven die dividend uitkeren. Bovendien kent Nederland een voordelig belastingklimaat voor dividend, waardoor het een interessante plek is om in dividend aandelen te beleggen.

In dit artikel kijken we naar enkele van de beste dividend aandelen in Nederland, inclusief hun prestaties, dividenden en algehele groeipotentieel. We beginnen met een korte introductie over dividend beleggen. Bent u op zoek naar een broker om in Nederlandse dividend aandelen te handelen, klik dan hier.

Dividend aandelen

Beleggers kopen doorgaans aandelen voor de koerswinst of het dividend, maar een combinatie is natuurlijk nog fijner. Bij dividendbeleggen ligt de focus echter vooral op aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Een uitkering aan de aandeelhouders zorgt ervoor dat beleggers geld kunnen verdienen aan aandelen zonder deze te hoeven verkopen. Meestal bestaat het dividend uit een deel van de winst die een organisatie uitkeert aan de aandeelhouders. De winst die organisaties niet uitkeren blijft in het bedrijf en kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in groei. Organisaties die een kleiner deel van de winst uitkeren houden dus meer geld over om te herinvesteren en verder te groeien. Daarom zien we meestal dat groeibedrijven geen of weinig dividend uitkeren en volwassen bedrijven met weinig zicht op groei (cash cows) juist wat meer.

Voorwaarden voor dividend

Er zijn twee ‘voorwaarden’ waar bedrijven aan moeten voldoen om (veel) dividend uit te keren over een langere termijn. Ten eerste moeten bedrijven consequent winst maken om dit te kunnen verdelen onder aandeelhouders, want zonder winst is er meestal geen geld om het dividend te betalen. De tweede voorwaarde is dat het bedrijf geen andere/betere doelen heeft voor het geld. Bedrijven die in mindere mate de mogelijkheid hebben om in groei te investeren, doen er veelal verstandig aan om een groter percentage van de winst als dividend uit te keren.

Bovenstaande aspecten zorgen ervoor dat bedrijven die veel dividend uitkeren meestal komen uit stabiele, meer gevestigde sectoren zoals: banken, olie-, telecom-, vastgoed- en utiliteitsbedrijven. Sectoren die traditioneel weinig dividend uitkeren zijn technologie-aandelen, al zijn er in deze sector inmiddels ook gevestigde partijen die wel degelijk een dividend uitkeren. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft en Intel.

Wat is een payout ratio?

Het begrip payout ratio duidt simpelweg op hoeveel procent van de winst per aandeel uitgekeerd wordt als dividend. Deze ratio wordt veelal als een voornemen door het bedrijf naar buiten gebracht, maar het zijn geen regels waaraan het bedrijf zich verplicht dient te houden. Een hoge payout ratio zien we vaak bij bedrijven die nauwelijks groeien, maar wel een stabiele inkomstenstroom hebben. Specifiek voor REIT’s (vastgoedbedrijven) geldt dat zij verplicht zijn om 90% van hun nettowinst aan dividend uit te keren.

Een te hoge payout ratio kan er echter op duiden dat het bedrijf te weinig geld overhoudt om tegenslagen op te vangen of te investeren in de toekomst van het bedrijf. Beleggers moeten zich dan ook te allen tijde afvragen of een zeer hoge pay out ratio wel houdbaar is. Bij een payout ratio van tussen de 30% en 50% is er veelal nog genoeg winst om te investeren in de groei van het bedrijf en zelfs ruimte voor een groeiend dividend.

Bij een dividendrendement van bijvoorbeeld 10% moet u zich afvragen of dit wel houdbaar is of dat er meer aan de hand is bij dit bedrijf. Om daar een goed antwoord op te krijgen kunt u kijken naar de financiële resultaten en de hoogte van de pay out ratio.

Waarom is dividend interessant?

Sommige beleggers zien niets in dividend aandelen en komen dan vaak met de welbekende uitspraak; “dividend is een cadeautje uit eigen zak“. Op het eerste gezicht lijken zij daar gelijk in te hebben. Om te beginnen kunnen dividenden worden uitbetaald in aandelen en/of cash. Indien u nieuwe aandelen krijgt uitgekeerd, verwatert daarmee uw eerdere aandelenbelang.

En indien u dividend in contanten krijgt uitgekeerd, dan daalt het aandeel op de ex-dividend datum met het uitgekeerde bedrag per aandeel. Als een bedrijf met een beurskoers van € 25 bijvoorbeeld een dividend van € 1 per aandeel uitkeert, dan zal de koers op die dag rond € 24 openen. Dit betekent dus dat u per saldo niks verdient. Toch kunnen dividend aandelen om meerdere redenen interessant zijn.

Dividend herbeleggen

Indien u besluit het contante dividend te herbeleggen dan krijgt u dus meer aandelen in bezit. De volgende keer ontvangt u dus ook weer meer dividend. Dit is het rente-op-rente effect, waarbij ontvangen dividend telkens wordt herbelegd. Uiteindelijk heeft dit een sneeuwbaleffect.

Bovendien heeft u ook zonder dat u dividend (in hetzelfde aandeel) herbelegt nog wel dezelfde hoeveelheid aandelen in handen. Als het bedrijf dezelfde winst blijft maken of zelfs weet te groeien, zal de koers mogelijk weer herstellen.

Groeiend dividend – kijk naar Buffett

Nog mooier is het als bedrijven het dividend jaarlijks verhogen. Dit zien we meestal terug bij kwalitatief goede bedrijven die ook nog weten te groeien. Hierdoor kan het voorkomen dat uw dividendrendement steeds hoger wordt. Op lange termijn kan uw dividendrendement daardoor zelfs enorme hoogtes bereiken. Een mooi voorbeeld is het dividend dat Warren Buffet ontvangt over zijn aandelen Coca-Cola die hij tijdens de 1987 crash heeft gekocht. Buffett kocht tussen 1987 en 1994 ruim 100 miljoen aandelen Coca-Cola en heeft nooit een aandeel verkocht. Inmiddels heeft hij er 400 miljoen door twee stock-splits en deze hebben hem totaal circa $1,3 miljard gekost.

Dit jaar betaalt Coca-Cola een dividend uit van $1,60 per aandeel. Met 400 miljoen aandelen krijgt hij dus $640 miljoen bijgeschreven, terwijl hij $1,3 miljard heeft geïnvesteerd. Indien u nu aandelen Coca-Cola koopt, ontvangt u ruim 3% dividend, maar voor Buffett betekent dat een dividendrendement van bijna 50%. Sinds 1995 heeft hij zo ruim $8 miljard binnengeharkt aan uitgekeerde dividenden. Dat is dus een veelvoud van de geïnvesteerde $1,3 miljard, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme koerswinst die hij heeft gemaakt.

Aandelen inkoopprogramma’s

Aandeelhouders kunnen worden beloond via dividend, maar steeds vaker kiezen bedrijven (ook) voor een andere manier van belonen. In de VS zien we dat bedrijven steeds vaker kiezen voor de inkoop van eigen aandelen en geen of een beperkt dividend uitkeren. Op die manier wordt de koers omhooggedreven en neemt de free float (vrij verhandelbare aandelen) af. Hierdoor treedt als het ware omgekeerde verwatering op, waardoor uw aandelenbelang groter wordt. Door de inkoop van eigen aandelen zal de winst per aandeel ook groter lijken en is er uiteindelijk ook weer ruimte voor een groter dividend. Nederlandse bedrijven kiezen vaak voor zowel dividend als aandeleninkoopprogramma’s.

Beste Nederlandse dividend aandelen

Hieronder een overzicht van 10 interessante Nederlandse dividend aandelen met hun dividendpercentage op het moment van publicatie.

 1. Van Lanschot Kempen = 6,7% (12,2% inclusief kapitaalteruggave)
 2. NN Group dividend = 6,5%
 3. ASR Nederland dividend = 6,2%
 4. ABN Amro = 6%
 5. KPN dividend =  4,5%
 6. BESI = 4,2%
 7. Royal Dutch Shell = 4,1%
 8. Ahold Delhaize = 4%
 9. Randstad dividend =  3,9%
 10. Unilever dividend = 3,7%

Van Lanschot Kempen (VLK) = 6,7% + kapitaalteruggave

Van Lanschot Kempen is een Nederlandse vermogensbeheerder die al in 1737 is opgericht. Het bedrijf biedt een scala aan financiële diensten, waaronder private banking, vermogensbeheer en corporate banking. Het aandeel Van Lanschot Kempen staat genoteerd op de AScx, de small cap index van Nederland. Het bedrijf zag zijn winst per aandeel de afgelopen jaren (los van coronajaar 2020) gestaag toenemen. Het dividendbeleid van het bedrijf is om tussen de 50% en 70% van de nettowinst uit te keren. Tussen 2017 en 2019 deed het bedrijf ook een aantal keer een kapitaalteruggave, waar geen dividendbelasting over wordt ingehouden. In oktober 2022 werd wederom een kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel goedgekeurd.

Naar verwachting keert het bedrijf € 1,80 aan dividend uit over de winst van 2022. Dat betekent dat het verwachte dividendrendement op 6,7% ligt, maar inclusief de kapitaalteruggave ligt het rendement per aandeel zelfs op 12,2%.

Grafiek aandeel Van Lanschot Kempen (VLK) | De beste Nederlandse dividendaandelen

NN Group (NN) dividend = 6,5%

NN Group is de grootste verzekeraar van Nederland en werd in 2014 afgesplitst van ING en naar de beurs gebracht. Verzekeraars kunnen we scharen onder de meer defensieve aandelen, waardoor het dividend vaak goed voorspelbaar en houdbaar is. Verzekeraars zijn veelal geen grote groeibedrijven meer in West-Europa en de VS, maar in Oost-Europa is er nog wel ruimte voor beperkte groei.

NN hanteert een payout ratio van 40% – 50% van de nettowinst en het dividend is naar keuze van de aandeelhouder in contanten of aandelen. NN Group heeft aangegeven dat het het dividend jaarlijks wil laten groeien. In 2021 behaalde NN een winst per aandeel van € 5,96 en in 2022 wordt op een WPA van € 6,50 gerekend. Bij een payout ratio van 40% kan men rekenen op $2,60 dividend per aandeel, wat bij de huidige koers neerkomt op een rendement van 6,5%. Analisten verwachten dat de winst de komende jaren mogelijk wat onder druk komt staan. Als het bedrijf het dividend toch wil laten groeien kunnen ze de payout ratio de komende jaren iets opkrikken.

Daarnaast houdt de verzekeraar vast aan het voornemen om jaarlijks tenminste voor € 250 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Aandeel NN Group (NN) | De beste Nederlandse dividendaandelen

ASR Nederland (ASRNL) dividend = 6,2%

ASR Nederland is één van de grootste Nederlandse verzekeraars. ASR heeft sterke posities in bepaalde niches, zoals schadeverzekeringsactiviteiten. Vanwege de lage rente en de felle concurrentie worden verzekeraars gewaardeerd tegen relatief lage financiële ratio’s.

ASR Nederland heeft een geschiedenis van uitbetaling van een aanzienlijk deel van de winst aan aandeelhouders in de vorm van dividend, wat een stabiele inkomstenstroom voor beleggers kan opleveren. ASR Nederland hanteert een pay-out ratio van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat voor aandeelhouders. ASR heeft het voornemen om een interim dividend uit te keren dat wordt vastgesteld op 40% van het volledige dividend over het voorgaande jaar

Over boekjaar 2021 werd een dividend van € 2,42 per aandeel uitgekeerd. Direct na de bekendmaking van de overname van AEGON stelde ASR een dividendverhoging van 12% tot € 2,70 euro per aandeel voor boekjaar 2022 voor. De verzekeraar denkt bovendien tot 2025% het dividend jaarlijks met 5 tot 10 procent te verhogen. Het huidige dividendrendement van het aandeel ASR Nederland bedraagt 6,4% bij een dividend van € 2,70 en een koers van € 43,50. Gezien de stabiele resultaten en de dividendhistorie lijkt het dividend van dit aandeel goed houdbaar.

Aandeel ASR Nederland (ASRNL) De beste Nederlandse dividendaandelen

ABN Amro (ABN) dividend = 6%

ABN Amro is een Nederlandse multinationale bank met hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Zij werd in 1991 opgericht door de fusie van Algemene Bank Nederland (ABN) en Amro Bank. De bank biedt een breed scala van financiële producten en diensten aan, waaronder retail banking, corporate banking en vermogensbeheer.

ABN Amro heeft lastige jaren achter de rug, maar het afgelopen half jaar heeft de bank vooral kunnen profiteren van de gestegen rentes. Het dividend is momenteel een stuk hoger dan dat van concurrent ING, waarvan de koers ook stevig is opgelopen. Het risicoprofiel van ABN is mogelijk wel iets hoger.

ABN AMRO geeft in zijn dividendbeleid aan 50% van de gerapporteerde nettowinst als cashdividend aan aandeelhouders uit te keren. In augustus is er een interim-dividend en in het daarop volgende jaar in mei het slotdividend. Uiteraard moet de bank wel voldoende financiële middelen aanhouden om aan de eisen van toezichthouders te voldoen. In 2021 keerde het € 0,61 dividend per aandeel uit. Naar verwachting kan de bank over het jaar 2022 een dividend van € 0,90 per aandeel uitkeren. In augustus 2022 werd al een interim-dividend van € 0,32 uitgekeerd. Analisten voorspellen een slotdividend van € 0,58 per aandeel in april. Dat komt neer op een dividendrendement van bijna 6%.

Aandeel ABN Amro (ABN) | De beste Nederlandse dividendaandelen

BESI (BESI) dividend = 4,2%

BE Semiconductor Industries is actief in de semiconductor industrie, maar is geen directe concurrent van chipmachinefabrikanten als ASML, ASMI of TSMC. Het Nederlandse bedrijf maakt namelijk machines die worden gebruikt om de chips te verpakken (Packaging) alsmede voor het vasthechten van geïntegreerde circuits (Die Attach). Het betreft een enorm cyclisch aandeel, maar over de lange termijn wist BESI zijn winsten fors te verhogen. Dit zorgt voor een sterk afwisselend dividend, maar per saldo zien we stijgingen.

In 2022 keerde het bedrijf een dividend van € 3,33 per aandeel uit, een payout ratio van maar liefst 90%. Oorspronkelijk heeft BESI het dividendbeleid om 40 tot 80% van de nettowinst uit te keren. Vanwege de sombere economische vooruitzichten houden analisten rekening met een lagere omzet en lagere winsten in 2023. Het dividend kan mogelijk iets lager uitvallen, analisten mikken op € 2,70 per aandeel. Als de winsten de komende jaren echter weer hoger uitvallen kan het dividend ook weer snel omhoog. Bij een dividend van € 2,70 per aandeel krijgt u op de huidige koers een dividendrendement van 4,2%.

Aandeel BESI (BESI) | De beste Nederlandse dividendaandelen

Koninklijke KPN (KPN) dividend =  4,5%

Telecomdiensten zijn goed bestand tegen recessies, maar de toegenomen concurrentie duwt de tarieven continu naar beneden. Vooral bij mobiele telefonie krijgt de klant steeds meer voor minder, waardoor KPN allang geen groeibedrijf meer is. Via kostenbesparingen weet KPN ondanks de krimpende omzet wel de winst op peil te houden. Recentelijk deed KPN ook veel investeringen in innovaties om de concurrentie bij te benen.

KPN keert tweemaal per jaar dividend uit en over 2021 kwam dit uit op €0,136 per aandeel. Op de huidige koers kunt u rekenen op een dividend van 4,1%, maar de afgelopen jaren groeide dit dividend jaarlijks met 3 à 5 procent. Het telecombedrijf gaat uit van een duurzame vrije kasstroom, bouwt schulden af en streeft naar een progressief dividend. De pay-out ratio is wel vrij hoog: deze varieerde de afgelopen jaren van 55% tot 200% en is mogelijk bij tegenslagen niet houdbaar.

Aandeel Koninklijke KPN (KPN) | De beste Nederlandse dividendaandelen

Royal Dutch Shell (SHELL) dividend =  4,1%

Shell stond jarenlang bekend als betrouwbaar Nederlands dividendaandeel, maar met de coronacrisis is gebleken dat er wel degelijk risico’s zijn. Tijdens de coronacrisis waren de olie- en gasprijzen volledig ingestort en had Shell niet voldoende kapitaal in kas om het geplande dividend uit te betalen. Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog besloot Shell het dividend te verlagen.

De afgelopen twee jaar kon Shell echter profiteren van de fors gestegen olie- en gasprijzen. Hierdoor steeg de winst snel en kon het dividend al een aantal keren worden verhoogd. Shell keerde over het 3e kwartaal van 2022 een onveranderd dividend uit van $ 0,25 per aandeel. Het bedrijf stelde in oktober ook voor om het dividend over het 4e kwartaal met 15 % te verhogen. Beleggers kunnen dit jaar dus rekening houden met minstens $ 0.2875 dividend per kwartaal. Dat komt neer op een dividendrendement van 4,1% bij de huidige koers van € 27,05. Shell kondigde eveneens aan voor nog eens $ 4 miljard aan eigen aandelen in te kopen.

Aandeel Royal Dutch Shell (SHELL) | De beste Nederlandse dividendaandelen

Ahold Delhaize (AD) dividend = 4%

Ahold Delhaize is een Nederlands-Belgische supermarktonderneming die is ontstaan uit de fusie tussen Koninklijke Ahold en Delhaize Group in 2016. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en Brussel en opereert in Europa en de Verenigde Staten onder verschillende merknamen, waaronder Albert Heijn, Delhaize, Stop & Shop en Giant.

Ahold Delhaize is een van de grootste supermarktketens ter wereld en heeft een sterk portfolio van merken en een uitgebreid distributienetwerk. Het bedrijf richt zich op duurzaamheid, innovatie en zet sterk in op e-commerce. Vanwege de sector waarin Ahold opereert mag het aandeel worden gezien als anticyclisch. Ook in economisch mindere tijden moeten mensen voedingsmiddelen blijven kopen. Bovendien zijn supermarktketens goed in staat hun prijzen te verhogen in tijden van inflatie.

Het aandeel liet het afgelopen decennia een gestage stijging zien. Dat is te danken aan een stijgende winst per aandeel. Doorgaans keert Ahold Delhaize ongeveer 45% van de winst uit aan aandeelhouders. In 2021 werd € 0,95 per aandeel uitgekeerd en over 2023 mikken analisten op een dividend van € 1,10. Zeker nadat de supermarktketen in november 2022 nog een outlookverhoging afgaf. Bovendien kondigde het bedrijf een nieuw aandelen-inkoopprogramma aan ter waarde van € 1 miljard. Met een dividend van 4% heeft u hier een betrouwbare dividendbetaler met zicht op groei te pakken.

Aandeel Ahold Delhaize (AD) | De beste Nederlandse dividendaandelen

Randstad (RAND) dividend =  3,9% + speciaal dividend

Het Nederlandse uitzendbureau Randstad is een cyclisch bedrijf en dus erg gevoelig voor economische pieken en dalen. Dat is ook goed terug te zien in de enorme koersuitslagen die het aandeel de afgelopen decennia heeft laten zien. Die beweeglijkheid zien we ook terug in het dividend. In mindere jaren wordt er minder of geen dividend uitgekeerd, maar in goede jaren is er ruimte voor een extra speciaal dividend. Vanaf 2018 hanteert Randstad bij het vaststellen van het dividend een payout ratio van 40 tot 50 procent met € 1,62 als ondergrens. Indien de net debt / ebitda onder de 1 staat, wordt er extra geld uitgekeerd in de vorm van een speciaal dividend.

Momenteel draait de arbeidsmarkt enorm goed en de afgelopen jaren was er dan ook vaak ruimte voor een speciaal dividend. In maart 2022 keerde het bedrijf bijvoorbeeld een jaardividend van € 2,19 uit en in september nog een speciaal dividend van €2,81. Dat betekent een dividendrendement van 6,8%.

Voor 2022 mikken analisten gemiddeld op een winst per aandeel van €4,60 en een dividend van €2,30 per aandeel wat neerkomt op een dividendrendement van 3,9%.

Aandeel Randstad (RAND) | De beste Nederlandse dividendaandelen

Unilever (UNA) dividend = 3,7%

Het aandeel Unilever (UNA) staat historisch gezien bekend als een betrouwbaar en defensief dividendaandeel. Het bedrijf is voornamelijk actief in de verkoop van consumptiegoederen, waarnaar de vraag redelijk stabiel is. Daarmee is Unilever bij uitstek een inflatie- en recessiebestendig aandeel. Het bedrijf heeft bovendien sterke posities in opkomende markten waar de vraag naar consumentengoederen nog altijd toeneemt.

Het dividend van Unilever is al sinds 1999 elk jaar verhoogd en het bedrijf keert ieder kwartaal uit. Het afgelopen jaar werd ieder kwartaal € 0,4268 per aandeel uitgekeerd, wat bij de huidige koers van circa € 46,5 neerkomt op een jaarlijks dividendrendement van 3,7%. Daarnaast kocht het bedrijf de afgelopen jaren voor miljarden aan eigen aandelen in.

De pay-out ratio is historisch gezien ongeveer 67% van de nettowinst per aandeel. De afgelopen jaren steeg het dividend gemiddeld met zo’n 6% per jaar. Ondanks de matige koerswinst van de afgelopen jaren is Unilever daarmee wel een stabiel dividend-aandeel.

Aandeel Unilever (UNA) | De beste Nederlandse dividendaandelen

Koersoverzicht van de beste Nederlandse dividend aandelen

Bedrijfsnaam ISIN Tickercode Laatste koers 1W 6M 1Y
BE Semiconductor Industries NV NL0012866412 BESI 92,56 5,37 % 16,81 % 102,49 %
Van Lanschot Kempen NV NL0000302636 VLK 24,55 -3,54 % -13,10 % 21,84 %
Randstad Holding NV NL0000379121 RAND 51,88 1,57 % -3,46 % 15,49 %
ASR Nederland NL0011872643 ASRNL 35,49 -12,56 % -4,08 % -10,29 %
NN Group NV NL0010773842 NN 30,93 -14,63 % -7,62 % -22,29 %
Koninklijke KPN N.V. NL0000009082 KPN 3,09 -1,62 % -5,59 % 8,61 %
ABN AMRO Group NV NL0011540547 ABN 12,98 -1,03 % -11,03 % 42,54 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. NL0011794037 AD 28,24 -2,05 % -10,62 % 8,64 %
Unilever PLC GB00B10RZP78 UNA 46,45 -0,65 % -3,46 % 3,51 %

De beste Nederlandse dividend aandelen kopen via LYNX?

Uiteraard is het via het TWS Handelsplatform mogelijk om te beleggen in alle besproken dividend aandelen. Ook kunt u beleggen in andere Nederlandse, Europese en Amerikaanse dividend aandelen.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.