LYNX Actie Transactiekosten retour

Tijd voor de volgende stap ontvang tot € 500 transactiekosten terug

Bent u uw broker ontgroeid en op zoek naar een partner die u het platform, de tools en de service kan bieden die u verdient? Open dan een beleggingsrekening, doe een eerste storting en ontvang maximaal € 500 aan transactiekosten terug. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Open direct een beleggingsrekening Vraag informatiepakket aan

Waarom beleggen via LYNX?

Na het openen van uw rekening, weet u pas wat u al die tijd heeft gemist. Start met beleggen via LYNX en ervaar het zelf.

U krijgt toegang tot 150 markten en kunt handelen op alle grote beurzen in Europa, de VS en Azië. Orders legt u in met een van de 40 ordertypes in het handelsplatform. Het monitoren van uw portefeuille en het verrichten van transacties kan via de app, webtrader of meerdere handelsschermen op uw desktop. Word ook een betere belegger en open net als 60.000 andere beleggers en traders een rekening via LYNX.


Zo werkt het
1
Open een beleggingsrekening

2
Doe een storting

3
Start met beleggen


Actievoorwaarden

Voorwaarden deelname aan onze ‘Level up’ actie

Met ingang van: 18 januari 2022

De LYNX B.V. Nederland, Herengracht 527 1017 BV Amsterdam, hierna te noemen “LYNX”, biedt nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.

Hieronder vindt u alle voorwaarden omtrent deze actie:

 • De actie start op 18 januari 2022 en eindigt op 31 maart 2022.
 • Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • De actie staat open voor natuurlijke personen woonachtig in Nederland.
 • U bent klant van LYNX in het kader van deze actie op het moment dat u uw eerste storting op de geopende rekening heeft gedaan.
 • Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 6 maanden voorafgaand aan deze actie geen klant via LYNX is geweest.

Het transactietegoed

 • LYNX biedt in deze nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.
 • Het transactietegoed is afhankelijk van de netto storting (het totale gestorte bedrag minus onttrekkingen) tussen het moment dat de rekening is geopend d.m.v. een storting en de 3 maanden daarna.
 • Indien na 3 maanden de netto storting minder dan € 25.000 bedraagt, vergoedt LYNX tot € 250 aan gemaakte transactiekosten, met uitzondering van transactiekosten aan CFD’s, Turbo’s en Sprinters.
 • Indien na 3 maanden de netto storting € 25.000 of meer bedraagt, verdubbelt LYNX het transactietegoed en wordt tot € 500 aan gemaakte transactiekosten vergoed, met uitzondering van transactiekosten aan CFD’s, Turbo’s en Sprinters.
 • Het transactietegoed is geldig tot 3 maanden na de eerste storting.
Stortingen (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Opnames (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Netto stortingen na drie maandenMaximaal transactietegoedGemaakte transactiekostenTerugbetaling (na de eerste stortdatum + drie maanden)
€ 5.000€ 0€ 5.000€ 250€ 200€ 200
€ 15.000€ 5.000€ 10.000€ 250€ 400€ 250
€ 25.000€ 0€ 25.000€ 500€ 500€ 500
€ 30.000€ 0€ 30.000€ 500€ 800€ 500
€ 50.000€ 25.000€ 25.000€ 500€ 300€ 300

Terugbetaling gemaakte transactiekosten

 • De gemaakte transactiekosten in doorgegeven orders in financiële instrumenten, met uitzondering van CFD’s, Sprinters en Turbo’s, tot een maximum van € 500, worden na het verstrijken van de gebruikstermijn van 3 maanden via LYNX teruggestort op uw rekening. Houdt u op dat moment geen rekening meer aan via LYNX, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.
 • Het transactietegoed is in euro’s. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan worden de gemaakte transactiekosten eerst omgerekend naar euro’s en vervolgens teruggestort op uw rekening. Voor deze transacties geldt de wisselkoers op de dag van de transactie.

Combineren van acties

 • Het is niet mogelijk om deze actie te combineren met andere acties van LYNX.
 • Per adres kan maximaal één nieuwe rekeninghouder deelnemen aan de actie. U komt niet in aanmerking voor het transactietegoed van deze actie indien iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening via LYNX heeft.

Algemene punten

 • Op de relatie met onze klant(en) is de LYNX Cliëntovereenkomst van toepassing: zie lynx.nl/documenten . Het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden die hierin uiteengezet zijn.
 • LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.
 • LYNX behoudt zich het recht voor om de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen te allen tijde kenbaar gemaakt worden via de LYNX website.
 • Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment en zonder opzegtermijn de Cliëntovereenkomst met LYNX op te zeggen.
 • Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u van gevraagde informatie te voorzien en indien u hiervoor toestemming geeft ten behoeve van direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving van onze privacy voorwaarden: lynx.nl/privacyverklaring.
 • Medewerkers van LYNX zijn uitgesloten van deze actie.

Heeft u vragen met betrekking tot deze actie?

Bel 020-6251524 of mail info@lynx.nl


Hoeveel transactiekosten krijgt u teruggestort?

Netto € 3.000 tot € 25.000 gestort

Tot € 250 aan transactiekosten

Netto € 25.000 of meer gestort

Tot € 500 aan transactiekosten

De actie geldt voor de transactiekosten die u maakt in de eerste drie maanden na de eerste storting.

Het netto gestorte bedrag wordt gevormd door alle stortingen minus onttrekkingen. Zie de voorwaarden voor enkele rekenvoorbeelden. Uitzondering zijn de transactiekosten in CFD’s, Sprinters en Turbo’s.

LYNX campagne - Transactiekosten terug - Storting

Wilt u meer informatie over LYNX? Dit is wat wij u bieden:

Internationaler & voordeliger
Stabieler & innovatiever
Persoonlijker en vakkundiger

Wereldwijd beleggen

Start nu met onbegrensd beleggen

Wereldwijd beleggen waar en wanneer u maar wilt. Via LYNX heeft u toegang tot de belangrijkste Nederlandse en internationale beurzen. Waar u ook in handelt; van aandelen en ETF’s tot opties en futures.

Open een beleggingsrekening

Treed via online broker LYNX toe tot:

150
Beurzen
33
Landen
25
Valuta's

Scherpe tarieven

De online broker met lage en transparante tarieven

Transactiekosten kunnen een grote hap nemen uit uw rendement. Daarom doen wij er bij LYNX alles aan om deze kosten zo laag mogelijk te houden, zodat u meer rendement overhoudt. Met LYNX als uw online broker profiteert u van lage tarieven voor transacties op opties, aandelen, futures, ETF's, hefboomproducten en forex.

Bij elke order die u uitvoert, ziet u direct wat uw transactiekosten zijn, zo komt u nooit achteraf voor verrassingen te staan. Klanten van LYNX kunnen gebruik maken van een geavanceerd handelsplatform, hebben toegang tot uitgebreide content en kunnen wekelijks meerdere Masterclasses volgen. Voor het totaalpakket brengt LYNX in het uiterste geval een fee van EUR 5,00 per maand in rekening, waarbij portefeuilles vanaf EUR 100.000 zijn uitgesloten. Nieuwe klanten zijn na het verrichten van hun eerste storting de lopende kalendermaand en de drie daaropvolgende maanden ook uitgesloten van deze fee. De gemaakte maandelijkse transactiekosten worden direct weggestreept tegen de fee. De hoogte van de fee wordt als volgt berekend: Fee = EUR 5,00 minus gemaakte transactiekosten in betreffende kalendermaand.

Onze transactiekosten:

 • Nederlandse aandelen: 0,06%, minimaal EUR 6,00
 • Amerikaanse aandelen: vanaf USD 0,01 per aandeel, minimaal USD 5,00
 • Europese ETF’s:  slechts 0,09%, minimaal EUR 6,00
 • Nederlandse aandelenopties: EUR 0,79
 • Nederlandse indexopties: EUR 0,99
 • Amerikaanse opties: USD 2,40
 • Europese futures: EUR 2,50
 • Amerikaanse futures: USD 3,50

Bent u een zeer actieve belegger? Dan is er tevens volumekorting mogelijk. Neem hiervoor contact op met relatiebeheer@lynx.nl voor een tarief op maat.

[{"product_name":"Aandelen Euronext Amsterdam","volume":"Order \u00e0 EUR 6.500\r\nOrder \u00e0 EUR 10.000\r\nOrder \u00e0 EUR 500.000","price":"EUR 6,00\r\nEUR 6,00\r\nEUR 45,00\r\n","country_code":"nl"},{"product_name":"Aandelen Euronext Brussel","volume":"Order \u00e0 EUR 6.000\r\nOrder \u00e0 EUR 10.000\r\nOrder \u00e0 EUR 250.000","price":"EUR 6,00\r\nEUR 9,00\r\nEUR 99,00","country_code":"be"},{"product_name":"Amerikaanse aandelen","volume":"500 aandelen \u00e0 USD 50,00\r\n4.000 aandelen USD $ 0,10\r\n4.000 aandelen \u00e0 USD 10,00","price":"USD 5,00\r\nUSD 8,00\r\nUSD 30,00","country_code":"nl"},{"product_name":"Amerikaanse aandelen","volume":"500 aandelen \u00e0 USD 50,00\r\n4.000 aandelen \u00e0 USD 0,10\r\n4.000 aandelen \u00e0 USD 100,00","price":"USD 5,00\r\nUSD 12,00\r\nUSD 20,00","country_code":"be"},{"product_name":"ETF's","volume":"Order \u00e0 EUR 6.500\r\nOrder \u00e0 EUR 10.000\r\nOrder \u00e0 EUR 500.000","price":"EUR 6,00\r\nEUR 6,00\r\nEUR 45,00","country_code":"nl"},{"product_name":"ETF's","volume":"Order \u00e0 EUR 6.000\r\nOrder \u00e0 EUR 10.000\r\nOrder \u00e0 EUR 250.000","price":"EUR 6,00\r\nEUR 9,00\r\nEUR 225,00","country_code":"be"},{"product_name":"Opties","volume":"Aandelenopties Euronext Amsterdam\r\nAEX indexopties\r\nAEX mini-opties\r\nAmerikaanse aandelenopties\r\nAmerikaanse indexopties\r\nAmerikaanse futureopties","price":"EUR 0,79\r\nEUR 0,99\r\nEUR 0,30\r\nUSD 2,40\r\nUSD 2,40\r\nUSD 3,50","country_code":"nl"},{"product_name":"Opties","volume":"Aandelenopties Euronext Amsterdam\r\nAEX indexopties\r\nAEX mini-opties\r\nAmerikaanse aandelenopties\r\nAmerikaanse indexopties\r\nAmerikaanse futureopties","price":"EUR 1,90\r\nEUR 1,75\r\nEUR 0,50\r\nUSD 2,40\r\nUSD 2,40\r\nUSD 3,50","country_code":"be"},{"product_name":"Futures","volume":"1 AEX future\r\n1 S&P future\r\n1 Hang Seng future\r\n1 Goud future\r\n1 Olie future\r\n1 AEX Mini-future\r\n1 NASDAQ Micro-future","price":"EUR 2,50\r\nUSD 3,50\r\nHKD 30,00\r\nUSD 3,50\r\nUSD 3,50\r\nEUR 0,50\r\nUSD 1,25","country_code":"nl"},{"product_name":"Futures","volume":"1 Euro STOXX50 future\r\n1 DAX future\r\n1 S&P future\r\n1 Hang Seng future\r\n1 Goud future\r\n1 Olie future\r\n1 NASDAQ Micro-future","price":"EUR 2,50\r\nEUR 2,50\r\nUSD 3,50\r\nHKD 30,00\r\nUSD 3,50\r\nUSD 3,50\r\nUSD 1,25","country_code":"be"},{"product_name":"CFD's","volume":"Aandelen CFD's in Nederland order \u00e0 EUR 6.500\r\nIndex CFD's in Europa order \u00e0 EUR 30.000\r\nApple CFD's order \u00e0 $ 5.000\r\nIndex CFD's in Amerika order \u00e0 $ 30.000","price":"EUR 6,00\r\nEUR 6,00\r\nUSD 5,00\r\nUSD 6,00","country_code":"nl"},{"product_name":"Gestructureerde producten","volume":"Order \u00e0 EUR 6.000\r\nOrder \u00e0 EUR 10.000\r\nOrder \u00e0 EUR 100.000","price":"EUR 5,40\r\nEUR 9,00\r\nEUR 45,00","country_code":"nl"},{"product_name":"Gestructureerde producten","volume":"Order \u00e0 EUR 6.000\r\nOrder \u00e0 EUR 10.000\r\nOrder \u00e0 EUR 100.000","price":"EUR 5,40\r\nEUR 9,00\r\nEUR 39,00","country_code":"be"}]

De transactiekosten bij LYNX

Online-Broker LYNX
Tarievenoverzicht

De beste broker

Uitgeroepen tot beste online broker

Elke dag doen wij ons best om u succesvol te laten beleggen. We zetten ons in voor lage tarieven, een betrouwbaar handelsplatform, uitgebreide handelsmogelijkheden en uitstekende service.

Met succes, want we zijn al meerdere malen uitgeroepen tot beste online broker. En dat door grote onafhankelijke partijen, zoals Beleggers Belangen en IEX.

 • Acht keer uitgeroepen tot 'beste broker' door Beleggers Belangen
 • Twee keer de Gouden Stier voor ‘beste online broker’ gewonnen
 • Ruim 20 internationale awards, waaronder voor 'beste broker', 'goedkoopste broker', 'best futures broker'
25 ×
Internationale prijzen
Gouden Stier

Beste Online Broker

3 keer

BeleggersBelangen

Beste Online Broker

8 keer

Handelsblatt

Top Online Broker

3 keer

BankingCheck

Top aanbeveling

5 keer