LYNX Actie Transactiekosten retour

Tijd voor de volgende stap ontvang tot € 500 aan transactiekosten terug

Bent u uw broker ontgroeid en op zoek naar een partner die u het platform, de tools en de service kan bieden die u verdient? Open dan een beleggingsrekening, doe een eerste storting en ontvang maximaal € 500 aan transactiekosten terug. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Open direct een beleggingsrekening Vraag informatiepakket aan
Zo werkt het
1
Open een beleggingsrekening

2
Doe een storting

3
Start met beleggen

Actievoorwaarden

Voorwaarden deelname aan onze ‘Level up’ actie

Met ingang van: 18 januari 2022

De LYNX B.V. Nederland, Herengracht 527 1017 BV Amsterdam, hierna te noemen “LYNX”, biedt nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.

Hieronder vindt u alle voorwaarden omtrent deze actie:

 • De actie start op 18 januari 2022 en eindigt op 31 maart 2022.
 • Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • De actie staat open voor natuurlijke personen woonachtig in Nederland.
 • U bent klant van LYNX in het kader van deze actie op het moment dat u uw eerste storting op de geopende rekening heeft gedaan.
 • Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 6 maanden voorafgaand aan deze actie geen klant via LYNX is geweest.

Het transactietegoed

 • LYNX biedt in deze nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.
 • Het transactietegoed is afhankelijk van de netto storting (het totale gestorte bedrag minus onttrekkingen) tussen het moment dat de rekening is geopend d.m.v. een storting en de 3 maanden daarna.
 • Indien na 3 maanden de netto storting minder dan € 25.000 bedraagt, vergoedt LYNX tot € 250 aan gemaakte transactiekosten, met uitzondering van transactiekosten aan CFD’s, Turbo’s en Sprinters.
 • Indien na 3 maanden de netto storting € 25.000 of meer bedraagt, verdubbelt LYNX het transactietegoed en wordt tot € 500 aan gemaakte transactiekosten vergoed, met uitzondering van transactiekosten aan CFD’s, Turbo’s en Sprinters.
 • Het transactietegoed is geldig tot 3 maanden na de eerste storting.
Stortingen (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Opnames (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Netto stortingen na drie maandenMaximaal transactietegoedGemaakte transactiekostenTerugbetaling (na de eerste stortdatum + drie maanden)
€ 5.000€ 0€ 5.000€ 250€ 200€ 200
€ 15.000€ 5.000€ 10.000€ 250€ 400€ 250
€ 25.000€ 0€ 25.000€ 500€ 500€ 500
€ 30.000€ 0€ 30.000€ 500€ 800€ 500
€ 50.000€ 25.000€ 25.000€ 500€ 300€ 300

Terugbetaling gemaakte transactiekosten

 • De gemaakte transactiekosten in doorgegeven orders in financiële instrumenten, met uitzondering van CFD’s, Sprinters en Turbo’s, tot een maximum van € 500, worden na het verstrijken van de gebruikstermijn van 3 maanden via LYNX teruggestort op uw rekening. Houdt u op dat moment geen rekening meer aan via LYNX, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.
 • Het transactietegoed is in euro’s. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan worden de gemaakte transactiekosten eerst omgerekend naar euro’s en vervolgens teruggestort op uw rekening. Voor deze transacties geldt de wisselkoers op de dag van de transactie.

Combineren van acties

 • Het is niet mogelijk om deze actie te combineren met andere acties van LYNX.
 • Per adres kan maximaal één nieuwe rekeninghouder deelnemen aan de actie. U komt niet in aanmerking voor het transactietegoed van deze actie indien iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening via LYNX heeft.

Algemene punten

 • Op de relatie met onze klant(en) is de LYNX Cliëntovereenkomst van toepassing: zie lynx.nl/documenten . Het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden die hierin uiteengezet zijn.
 • LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.
 • LYNX behoudt zich het recht voor om de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen te allen tijde kenbaar gemaakt worden via de LYNX website.
 • Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment en zonder opzegtermijn de Cliëntovereenkomst met LYNX op te zeggen.
 • Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u van gevraagde informatie te voorzien en indien u hiervoor toestemming geeft ten behoeve van direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving van onze privacy voorwaarden: lynx.nl/privacyverklaring.
 • Medewerkers van LYNX zijn uitgesloten van deze actie.

Heeft u vragen met betrekking tot deze actie?

Bel 020-6251524 of mail info@lynx.nl

Hoeveel transactiekosten krijgt u teruggestort?

Netto € 3.000 tot € 25.000 gestort

Tot € 250 aan transactiekosten

Netto € 25.000 of meer gestort

Tot € 500 aan transactiekosten

De actie geldt voor de transactiekosten die u maakt in de eerste drie maanden na de eerste storting.

Het netto gestorte bedrag wordt gevormd door alle stortingen minus onttrekkingen. Zie de voorwaarden voor enkele rekenvoorbeelden. Uitzondering zijn de transactiekosten in CFD’s, Sprinters en Turbo’s.

LYNX campagne - Transactiekosten terug - Storting
Internationaler & voordeliger

Grijp kansen op 150 beurzen in 33 landen tegen scherpe en transparante tarieven.

Stabieler & innovatiever

Beleg online op een betrouwbaar en geavanceerd handelsplatform – altijd en overal.

Persoonlijker en vakkundiger

Word een betere belegger met behulp van ons kennisportaal. En heeft u een vraag? Dan staat ons specialistische team voor u klaar om u persoonlijk te helpen.