LYNX Successie

Fiscaalvriendelijk zorgen voor uw nalatenschap is niet altijd een eenvoudige opdracht. Het kan moeilijk zijn om door het bos de bomen nog te zien, maar toch is het belangrijk om uw kapitaal fiscaal klaar te maken voor de volgende generatie. We hechten veel belang aan een vlot verloop van successie bij LYNX. 

Informatie omtrent successieplanning

Voor meer informatie kan u terecht bij uw fiscaal-juridisch expert of uw notaris. LYNX kan geen advies verschaffen over vermogensplanning. Hiernaast bieden we bij LYNX geen rekeningen met vruchtgebruik – blote eigendom aan.

Voor de praktische modaliteiten rond de afhandeling van het nalatenschapsdossier bij LYNX kan u contact opnemen met onze dienst nalatenschappen via successie@lynx.be

Wat bij overlijden?

Na het overlijden van een rekeninghouder kan zijn/haar erfgenaam of erfgenamen slechts gebruik maken van de diensten van LYNX nadat zij de door LYNX vereiste informatie documentatie heeft/hebben verstrekt. Erfgenamen nemen best contact op met successie@lynx.be voor informatie over de te ondernemen stappen.

Het is belangrijk om als nabestaande het overlijden zo snel mogelijk te melden aan LYNX. Het team nalatenschappen behandelt dit dossier in samenspraak met onze partner Interactive Brokers (waar de rekening wordt aangehouden).

LYNX fungeert hier als tussenpersoon om ervoor te zorgen dat de communicatie en de administratieve afhandeling zo vlot mogelijk verloopt. Het is uiteindelijk Interactive Brokers die de nodige stappen onderneemt.

Om alles vlot te laten verlopen, zijn volgende stappen aangewezen:

  • Melding van het overlijden, zo snel mogelijk na het overlijden, aan LYNX. Dit moet worden gedocumenteerd door een overlijdensakte. LYNX communiceert hier vervolgens over met Interactive Brokers, die op haar beurt de rekening zal blokkeren. Ook indien u een individuele rekening hebt bij LYNX en uw huwelijkspartner is overleden, dient dit te worden aangegeven. De melding overlijden geldt m.a.w. zowel voor individuele als gemeenschappelijke rekeningen.
  • Bezorgen van een akte van erfopvolging (indien u de nalatenschap met een notaris wenst af te handelen) of een attest van erfopvolging (indien u de nalatenschap zelf wenst af te handelen – aan te vragen bij een kantoor Rechtszekerheid). 

Eenmaal wij de akte of het attest van erfopvolging in ons bezit hebben, hebben wij een zicht op de wettelijke erfgenamen en een mogelijke verdeling van de goederen. Op basis hiervan en in samenspraak met de erfgenamen, eventueel de notaris en Interactive Brokers, wordt een voorstel van verdeling opgemaakt (Probate Estate form).

  • Bezorgen van identiteitsgegevens (Identiteitskaart, bankgegevens, …) van alle erfgenamen en tekenen van alle nodige documenten door alle erfgenamen. 

Eénmaal alle nodige documenten werden bezorgd kan de rekening worden vrijgegeven. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden: zelf een rekening aanhouden bij LYNX, de tegoeden transfereren naar een andere Broker of de posities verkopen en overschrijven op een gewone bankrekening.

informatie
Let op

Zolang wij geen akte of attest van erfopvolging in ons bezit hebben, kunnen wij de rekening niet vrijgeven, noch informatie geven over de rekeningstand. Dit laatste kan dan enkel via de betreffende notaris, waarmee wij rechtstreeks in contact staan.

Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam