Aandeel ING

Alles wat u moet weten over het aandeel ING: van de actuele beurskoers tot nieuws en analyses van het aandeel.

ING GROUP NV

ISIN: NL0011821202
Tickercode: INGA | Beurs: ---

Laatste koersupdate:--- uur

---

EUR

---EUR
---
Hoogste dagkoers
---
Laagste dagkoers
---
Aandeel ING kopen De beste aandelen

 • 1 D
 • 1 W
 • 1 M
 • 6 M
 • YTD
 • 1 J
 • 5 J
 • Max
Lees verder

Vorige analyses van het aandeel ING

ING heeft een goed jaar achter de rug. In 2021 wist de koers van het aandeel ING met 59% te stijgen en daarmee behoort het COVID-dal tot het verleden. Op donderdag 3 februari maakte de bank zijn resultaten over het laatste kwartaal van 2021 bekend.

Aandeel ING

bron: www.ing.com

Kwartaalcijfers ING Groep

De resultaten van ING zijn niet heel spannend, maar wel zeer degelijk. In het 4e kwartaal werd €4,62 miljard(+10,9%) verdiend, tegenover €4,17 miljard een jaar eerder. De inkomsten uit rente bleven met €3,37 miljard nagenoeg gelijk, terwijl de marges nog altijd onder druk liggen. Dankzij het LTRO III programma kon de bank hier €84 miljoen bijschrijven. Ook toegenomen volumes helpen om deze inkomsten op peil te houden. Positief is het feit dat de inkomsten uit fees en commissies verder stegen met 20% tot €925 miljoen. De plotseling scherpe toename bij other income van +545% tot €310 miljoen was met name te danken aan sterke handelsresultaten en een aantal herwaarderingen.

De uitgaven lijkt de bank nu eindelijk redelijk onder controle te hebben. In het 3e kwartaal bleven deze nagenoeg gelijk en in het 4e kwartaal daalden ze met 0,8% tot €2,56 miljard. Daar moet wel bij gezegd worden dat daar voor €166 miljoen aan eenmalige kosten bijzat, waarvan €141 miljoen aan kosten voor het sluiten van de retail activiteiten in Frankrijk. De regelgevingskosten namen wederom stevig toe met 16% tot €385 miljoen. Deze kosten omvatten voornamelijk bankbelastingen en contributies aan bijvoorbeeld het depositogarantiestelsel.

Opvallend is het feit dat ING opnieuw een fors bedrag (€346 miljoen) in de stroppenpot deed. Dit geld reserveert de bank naar eigen zeggen, omdat het vreest dat sommige klanten door de hoge inflatie de hypotheek niet kunnen betalen. De inflatie liep in januari volgens voorlopige cijfers van het CBS op naar 7,6% in Nederland, het hoogste cijfer in decennia. Onder aan de streep bleef alsnog een prima nettowinst over van €945 miljoen, een toename van 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020.

Jaarcijfers 2021

Over heel 2021 oogt het beeld hetzelfde als in het vorige kwartaal. In 2021 bleven de rentebaten nagenoeg onveranderd op €13,61 miljard. De inkomsten uit fees stegen met 16,8% tot €3,51 miljard en deze trend lijkt zich de komende periode voort te zetten. In totaal stegen de inkomsten vorig jaar met 4,8% tot €18,49 miljard.

Vooral de kosten voor regelgeving namen stevig toe: een stijging van 14,5% tot €1,26 miljard. In totaal reserveerde ING in 2022 voor €516 miljoen aan ‘slechte leningen’. Dat was veel minder dan in 2020, toen het nog €2,67 miljard in de stroppenpot deed vanwege de coronacrisis. Onder aan de streep steeg de winst zelfs met 92,2% tot €4,77 miljard, met name omdat de bank dus minder geld opzij heeft gezet voor voorzieningen.

Outlook 2022

De ING Groep zet nog altijd in op groei en dat zien we ook terug in het aantal klanten. ING heeft momenteel 14,3 miljoen klanten, een toename van 3,5% ten opzichte van 2020. Maar liefst 91% van de klanten maakt gebruik van de mobiele app van het bedrijf. Dit is goed nieuws voor de inkomsten uit fees en commissies, maar het echte geld kan natuurlijk worden verdiend met de rentebaten. Voor een stevige verbetering van de resultaten is het dus nog altijd wachten op hogere rentes.

ING heeft een stevige balans en de common equity Tier 1 ratio steeg licht tot 15,9%. Dit geeft aan hoeveel kapitaal een bank heeft in vergelijking met haar activa. Verwacht wordt dat alle banken minimaal een CET1-ratio van 4,5% handhaven. Het is een kapitaalmaatregel die in 2014 is ingevoerd als voorzorgsmaatregel om de economie te beschermen tegen een financiële crisis.

Tegelijkertijd zien we dat de kosten onder controle blijven en dat hogere rentes in het verschiet liggen. ING ligt op schema om haar eigen doelen van 10-12% ROE te behalen. De bank blijft dan ook voornemens om 50% van de nettowinst uit te betalen als dividend. Over 2021 betaalt ING een slotdividend uit van €0,41 per aandeel in mei 2022. De resterende 50% zal de bank gebruiken om winstgevende kredietgroei te ondersteunen, te voldoen aan
regelgevingsvereisten, of uiteindelijk extra aandeelhoudersrendement. Voor dat laatste blijft de bank met de ECB in gesprek over de mogelijkheden. In totaal keerde ING over 2021 dus een dividend uit van €0,62 per aandeel, wat neerkomt op een dividendrendement van 4,67% bij de huidige koers van €13,30. Het extra ontvangen dividend over 2020 buiten beschouwing gelaten*

Aandeel ING verwachtingen koers

De koers van het aandeel ING is stevig opgelopen, maar de waardering ligt in lijn met andere grote Europese banken. ING Groep heeft zich knap door de crisis heen bewogen en heeft in 2021 nette resultaten weten neer te zetten. Nu de kapitaalmarktrentes als voorzichtig oplopen is het wachten tot de ECB de beleidsrente ook verhoogd. Een eventuele renteverhoging wordt echter pas op zijn vroegst eind 2022 verwacht. Toch weet ING ook nu al robuuste resultaten te boeken en levert dat beleggers een aantrekkelijk dividend op.

De koers van het aandeel ING hangt nu onder pakweg €13,75 (zie hierboven de huidige koers). Een doorbraak hierboven maakt de weg vrij voor een stijging richting de toppen uit 2018 boven de €16. Steun ligt rond €11,48 en een doorbraak hieronder kan een correctie richting de €10 uitlokken.

Grafiek ING Groep (INGA) | LYNX Beleggen

Beleggen in aandeel ING (INGA) via LYNX

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in het aandeel ING (INGA). U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

De koers van ING blijft maar stijgen en het aandeel staat voor 2021 nu op een winst van ruim 77%. Daarmee is het aandeel ING getransformeerd van grootse verliezer in 2020 tot één van de beste aandelen uit de AEX in 2021. In deze korte update bespreken we de cijfers over het derde kwartaal.

Aandeel ING Groep: derde kwartaalcijfers

De ING Groep heeft over het derde kwartaal van 2021 prima resultaten weten te overleggen. De bank wist bijna € 3,39 (+1,8%) miljard aan rente-inkomsten binnen te halen. De groei van de hypothecaire kredietverlening hield aan, terwijl de vraag naar leningen voor bedrijven dankzij de covid-pandemie wat achterbleef. De inkomsten uit provisies en commissies stegen op jaarbasis stevig met 20,2% tot € 882 miljoen. Er was een sterke groei zichtbaar in de fees uit rekeningpakketten, beleggingsproducten en overige kredietverlening.

Met een vrij stabiele rentemarge en een negatieve beleidsrente lijken de rente-inkomsten in de toekomst alleen nog maar te kunnen toenemen. De kans dat er vroeg of laat een renteverhoging komt is, nu het dieptepunt van de crisis achter ons ligt, groter dan dat er nog eens een verlaging van de rente wordt doorgevoerd.

Aandeel ING | Beleggen in ING | Aandeel ING kopen

De inkomsten uit investeringen daalden met 28% tot € 74 miljoen en uit overige inkomsten wist ING € 304 miljoen binnen te harken. Onder aan de streep kwam de totale omzet hiermee op jaarbasis 8,4% hoger uit op € 4,65 miljard. De kosten stegen met 2,8% van € 2,61 tot € 2,69 miljard, maar die bevatten ook eenmalige compensatie van € 180 miljoen die ING moest treffen voor de tegemoetkoming van Nederlandse klanten. De bank moest net als vele andere leningverstrekkers een compensatieregeling treffen voor klanten die in het verleden jarenlang een te hoge rente op leningen hebben betaald.

Nettowinst stijgt met 73,5%

Onder aan de streep bleef een nettowinst over van € 1,367 miljard. Dat was maar liefst 73,5% hoger dan dezelfde periode vorig jaar, maar wel 6,3% lager dan in het tweede kwartaal. Het derde kwartaal van 2020 was echter veel zwakker, doordat de bank destijds € 469 miljoen reserveerde voor slechte leningen. Het tweede kwartaal was iets beter doordat ING toen juist € 91 miljoen terughaalde uit de stroppenpot.

Focus op digitalisering en duurzame groei

Afgelopen kwartaal wist ING 95.000 nieuwe klanten te verwelkomen en dat bracht het totale aantal op 14,1 miljoen. Om deze groei te kunnen voortzetten streeft de bank ernaar om processen te digitaliseren om zo de productiviteit te verhogen en de tijd die klanten aan bankzaken moeten besteden te verminderen. Verdere digitalisering is gewoonweg ook nodig om de concurrentieslag met fintech en decentralized finance projecten niet te verliezen.

Als voorbeeld noemt ING het Duitse interhyp dat enkele jaren geleden werd ingelijfd. Inmiddels hebben bijna 500.000 klanten gebruikgemaakt van dit self-service platform voor leningen. Dit heeft naar eigen zeggen ‘geleid tot een duidelijke vermindering van de handmatige werklast voor adviseurs en partners, en een veel snellere beslissing voor klanten.’ In Roemenië biedt ING klanten de mogelijkheid om vrijwel alle diensten via de mobiel te laten verlopen. De mobiele omzet in Roemenië is sinds 2019 meer dan verdrievoudigd.

Verder geeft ING aan steeds meer acties te ondernemen voor het klimaat. Zo zal de bank in toenemende mate actief samenwerken met ondernemingen om de investeringen te financieren die nodig zijn voor de overgang naar een koolstofarme economie. Tegelijkertijd zullen ze steeds minder investeren in olie- en gasbedrijven.

Dividend en aandeleninkoopprogramma ING

Vorig kwartaal werd al bekend dat banken in de eurozone weer dividend mochten betalen. In oktober heeft ING dan ook € 0,48 per aandeel aan dividend uitgekeerd. Daarvan was € 0,27 als extra uitkering, voor eerder ingehouden dividend. Op de huidige koers van € 13,56 gaat dat om een dividendrendement van 3,5%. Het dividend lag voor de coronacrisis echter op € 0,69 per aandeel en bij aanhoudende goede resultaten denk ik dat ING volgend jaar weer richting dat bedrag zal gaan. Op de huidige koers van ING betekent dat een dividendrendement van 5%. Het volgende slotdividend staat voor 27 april 2022 op de agenda. Het interim dividend staat gepland voor 8 augustus 2022.

In oktober is ING bovendien begonnen met de inkoop van eigen aandelen. De bank zal voor ruim € 1,7 miljard aan eigen aandelen inkopen. Het programma loopt naar verwachting tot mei 2022.

Koers ING

De koers van het aandeel ING is de coronaklap helemaal te boven gekomen. In maart 2020 viel de koers terug tot een dieptepunt van € 4,20, maar inmiddels is de koers met ruim 200% gestegen. ING nadert hiermee koersen die voor het laatst in de zomer van 2018 werden waargenomen. Technisch gezien bevindt de koers van ING zich in een stijgende trend. Ook zijn er geen belangrijke weerstanden te zien tot circa € 16.

Aandeel ING | Beleggen in ING | ING kopen | ING kwartaalresultaten

Het aandeel ING kopen of verkopen via LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in het aandeel ING. U heeft toegang tot 135 beurzen in meer dan 33 landen. Bekijk het aanbod:

Het aandeel ING is op een indrukwekkende wijze hersteld vanuit het dieptepunt van de coronacrisis. De coronacrisis zorgde er voor dat de koers van het aandeel ING op het laagste niveau in bijna 10 jaar belandde. Het aanhoudende lage renteklimaat en de opkomst van Fintech zetten het traditionele verdienmodel van banken onder druk.

In de update van dit artikel bespreken we de recente kwartaalcijfers en bespreken we de waardering van het aandeel ING.

Nieuws aandeel ING

Update 6 augustus 2021: kwartaalcijfers Q2

ING maakte vanochtend bekend dat het de winstverwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. Analisten rekenden vooraf op een winst van circa € 1,13 miljard, maar de nettowinst steeg met 388% tot bijna € 1,46 miljard. In het tweede kwartaal van 2020 bleef de winst steken op slechts € 299 miljoen. Dat had destijds voornamelijk te maken met de voorzieningen die de bank moest treffen voor slechte leningen. Vorig jaar moest ING nog ruim € 1,3 miljard opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald zouden worden. Ditmaal had de bank juist een vrijval van voorzieningen van € 91 miljoen.

Het tweede kwartaal van dit jaar wist ING duidelijk te profiteren van het herstel van de economie. Het ongunstige renteklimaat zet echter nog altijd de rente-inkomsten van ING onder druk. De omzet uit dit onderdeel daalde met 2,6% tot € 3,34 miljard. Deze lagere inkomsten werden net als in het eerste kwartaal meer dan goedgemaakt, door de toenemende vraag naar beleggingsproducten. De fee- en commissie-inkomsten stegen met 18,3% tot € 855 miljoen. Positief is ook het feit dat de kosten voor regelgeving met ruim 10% zijn gedaald.

De kapitaalpositie (common equity tier 1 ratio) steeg verder tot 15,7% en oogt sterk. De balans oogt hiermee solide en stelt de bank in staat om dividend uit te keren. ING maakte dan ook bekend dat het ruim € 3,6 miljard laat terugkeren naar de aandeelhouders. De ECB had de banken beperkt in het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen vanwege de coronacrisis. In oktober zal ING eindelijk zijn aandeelhouders kunnen belonen. De bank heeft als beleid om 50% van de nettowinst uit te keren als dividend. In oktober zal ING een dividend van €0,48 per aandeel uitkeren. Ook is er nog een extra € 1,74 miljoen gereserveerd die afkomstig is uit 2019. Afhankelijk van de toezichthouders zal dit bedrag uitgekeerd worden in dividend of worden gebruikt voor een aandeleninkoopprogramma.

Europese banken lijden onder lage rentemarges

De aandelenkoersen van Europese banken blijven al jaren achter bij de resultaten van de brede markt. De belangrijkste reden hiervoor is natuurlijk het ongunstige renteklimaat. Banken verdienen immers geld door ervoor te zorgen dat de rente die ze vragen voor hun leningen hoger is dan de rente die zij zelf betalen voor leningen en spaargelden. Door de lage rente zijn deze verschillen steeds kleiner geworden. Bovendien zijn ze verplicht een deel van hun spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen en daarover moeten ze rente betalen. Dat kost banken dus geld, waar het jarenlang juist rendabel was om het geld daar te stallen.

De rente blijft voorlopig nog laag, want het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) van € 1,85 triljoen, waarbij zowel schulden van bedrijven als overheden wordt opgekocht, blijft nog tot zeker maart 2022 van kracht. Verder maakte de ECB bekend dat het de inflatie op korte termijn tot boven de 2% wil laten oplopen om de economische groei verder aan te wakkeren.

Fintech en strengere regelgeving plagen ING

De koers van ING stond aan het begin van 2018 nog ruim boven de € 16,00 en in 2020 bereikte het aandeel ING een dieptepunt op € 4,52. De belangrijkste reden voor de daling van het aandeel ING is de zojuist besproken lage rentemarge, maar er spelen nog een aantal zaken die voor onzekerheid bij beleggers hebben gezorgd.

Op 3 januari 2018 is de Europese wetgeving MiFID II in werking getreden. MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het doel van MiFID II is beleggers beter te beschermen en de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken. De herziening van MiFID I leidt tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van beleggersbescherming. Het controleren van nieuwe en bestaande klanten behoort tot een van de belangrijkste taken van deze nieuwe regelgeving. De compliance kosten zijn de laatste jaren dan ook aanzienlijk toegenomen.

Ook staat het verdienmodel van traditionele banken onder druk door de opkomst van bijvoorbeeld blockchain en andere zogeheten fintech alternatieven. Decentralized finance wint steeds meer aan populariteit en ook zijn er talloze internet-banken te vinden. Dit soort concurrentie zet de tarieven van banken eveneens onder druk.

Boetes

ING heeft ook regelmatig te maken met boetes vanwege de overtreding van de regels. In 2018 trof de bank nog een schikking met het Openbaar Ministerie na een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank ging akkoord met de betaling van een boete van € 675 miljoen en een terugbetaling van € 100 miljoen die ING zou hebben verdiend met de activiteiten. Het was de duurste schikking die ooit getroffen is met de Nederlandse overheid. Het bedrag was aanzienlijk en zorgde voor een lagere winst in 2018. Ook dit jaar kreeg ING weer een boete van € 3 miljoen van de Franse toezichthouder.

Rentemarge blijft onder druk staan

De rentemarge is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald tot 1,36%. De grote vraag blijft hoe deze marge zich de komende tijd verder gaat ontwikkelingen. Centrale banken houden de rente op nul en het verdienmodel van banken komt steeds verder onder druk te staan. Mocht de rente ooit flink stijgen, dan kan de winst van ING natuurlijk de lucht in schieten. Dit is een grote kans voor ING en interessant voor lange termijn beleggers. Om toch nog iets te verdienen hebben veel banken besloten om een negatieve rente aan klanten met vermogens boven de €100.000 te rekenen.

Koopwaardigheid aandeel ING

e centrale banken hebben eerder toegezegd de rentes voorlopig laag te houden. Maar als de inflatie hard oploopt, dan zijn zij vroeg of laat genoodzaakt de rente toch te verhogen om oververhitting van de economie te voorkomen. Voorlopig moeten beleggers tevreden zijn met wat lagere winsten als voorheen, maar ING weet gelukkig te profiteren van de toenemende vraag naar beleggen.

De bank heeft bovendien voldoende buffers en kan zelfs in het huidige renteklimaat winst maken. Veel groei zit er op korte termijn wellicht niet in, maar beleggers kunnen in ieder geval wel rekenen op een aardig dividend. Het dividend van € 0,48 betekent op de huidige koers een rendement van 4,2% en mogelijk kunnen beleggers rekenen op meer. Het dividend lag voor de coronacrisis op € 0,69 per aandeel ING. Het bedrijf heeft een sterke positie in Europa en bovendien enorme spaardeposito’s. Het klantenbestand van ING laat ook nog (beperkte) groei zien.

Een belegging in de bankensector brengt hoge risico’s met zich mee, maar de kans op een fors herstel is ook aanwezig. De opkomst van fintech en cryptocurrency vormen een risico voor bankaandelen, maar een stijging van de rente kan de winst de lucht in doen schieten.

In de eerste helft van dit jaar heeft ING een winst geboekt van circa € 2,5 miljard. Analisten verwachten dat de winst voor heel 2021 uitkomt op circa € 4,5 miljard en een winst per aandeel ING van tenminste € 1,10. De verwachte K/W van dit jaar komt daarmee uit op circa 10 en dat ligt in lijn met concurrenten.

Lange termijn technische analyse van het aandeel ING

De koers van het aandeel ING laat een sterke stijgende trend zien. De hogere toppen en bodems signaleren aanhoudende vraag onder beleggers. Er ligt duidelijk een steunniveau rond de €10,00, waar de koers van het aandeel boven moet blijven. Een doorbraak hieronder zou het technische beeld namelijk doen verzwakken.

In de weg naar boven komt het aandeel ING een aantal obstakels tegen. Op de grafiek lijkt de weerstand die in april 2020 werd gevormd op €  12,17 het belangrijkste. Na een doorbraak boven deze weerstand krijgt de koers van het aandeel ING de ruimte voor verder herstel richting de tussenliggende toppen op pakweg €13,28 en €14,50.

Het aandeel ING kopen of verkopen via LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in het aandeel ING. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer dan 25 landen. Bekijk het aanbod:

 

De koers van het aandeel ING is de afgelopen vier maanden met bijna 50% opgelopen. Een ongekende beweging waarbij het mijns inziens tijd wordt voor een (kortstondige) correctie.

 

Terwijl in de maand juli de financiële waarden door beleggers nog bij het grofvuil werden gedumpt, zijn aandelen uit deze sector nu juist weer enorm in trek.

aandeel-ing-1

 

Flink herstel na Brexit

Daags na de Brexit werd een koers van € 8,25 in het aandeel ING bereikt. Sindsdien zijn de aandelen binnen deze sector weer flink hersteld; in vier maanden tijd is de koers van ING met bijna 50% gestegen.

Van dergelijke stijgingen krijg ik persoonlijk altijd een raar gevoel van binnen. De stijging in het aandeel ING is zelfs groter dan de stijging in het aandeel Deutsche Bank. Sinds het dieptepunt van minder dan € 10 noteert de koers van het Duitse aandeel weer rond de € 13,50. In onderstaande grafiek is de outperformance van de Europese bankaandelen goed terug te zien.

aandeel-ing-2

De gekte rond de financials was gisteren compleet. Beleggers beginnen zelfs rommel in te slaan. De handel in het aandeel Banca Monte Dei Paschi werd gisteren meerdere malen kortstondig gestaakt. Dit keer niet limit down, maar omdat het te hard omhoog gaat. Inmiddels staat het aandeel 23% hoger.

aandeel-ing-3

Callopties schrijven via LYNX

Zoals gezegd, richt ik mijn pijlen op het aandeel ING. Ik ben van mening dat het aandeel te snel is gestegen en dat het aandeel rijp is voor op zijn minst een consolidatiefase. Het schrijven van callopties is een geschikte manier op hierop in te spelen. Let op: het betreft een risicovolle strategie.

Het schrijven van callopties is een gemakkelijk te begrijpen strategie. U verkoopt callopties, voor in dit geval in het aandeel ING, in de hoop dat de opties waardeloos aflopen. De premie die voor de geschreven opties wordt ontvangen is de maximale winst. Deze winst wordt gerealiseerd als de koers van het onderliggende aandeel tijdens expiratie onder de uitoefenprijs van de optie noteert.

aandeel-ing-4

Om erop in te spelen dat de stijging in het aandeel ING de komende weken wordt getemperd, schrijf ik een calloptie met uitoefenprijs € 12 en expiratie op 18 november 2016. Voor deze optie ontvang ik een premie van € 0,35. Stel u schrijft 20 opties, dan komt via het TWS Handelsplatform het volgende P&L overzicht naar voren:

aandeel-ing-5

Als ik de transactiekosten voor het gemak even achterwege laat, is de maximale winst € 35 per optie. In het geval u 20 opties schrijft is dit dus € 700. In bovenstaande grafiek is te zien dat deze maximale winst behaald wordt indien het aandeel ING tijdens expiratie onder de koers van € 12 noteert.

Aangezien het aandeel ING op dit moment rond de koers van € 12 schommelt, hoeft het aandeel dus niet eens te corrigeren om de maximale winst binnen te slepen. Het is zaak dat de koers van het aandeel ING minimaal consolideert en niet verder stijgt.

Het break-even punt ligt op € 12,35, aangezien ik € 0,35 premie ontvang voor de optie met uitoefenprijs € 12. Expireert het aandeel boven deze koers, dan is de strategie verliesgevend.

Dit verlies is in theorie ongelimiteerd. Hierom is deze strategie zo risicovol. Stel u heeft een heleboel callopties geschreven en het bedrijf wordt bijvoorbeeld overgenomen, dan heeft u een groot probleem. Deze kans is bij het aandeel ING echter nihil.

aandeel-ing

3 november maakt ING de cijfers over het derde kwartaal bekend. Om deze reden is de optiepremie relatief hoog geprijsd. Gezien de enorme stijging die het aandeel ING al heeft ondergaan, verwacht ik dat de cijfers een beperkte impact op de koers van het aandeel gaan hebben.

Uiteraard bent u niet verplicht om tot de expiratiedatum te wachten. Stel het aandeel ING staat een dag voor de cijfers naar buiten komen op een koers van € 11? Dan kunt u de opties tegen een stuk lagere prijs terugkopen. U heeft in dat geval niet de maximale winst behaald, maar van winstnemen is nog nooit iemand armer geworden.

 

De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft een positie in één van voornoemde financiële instrumenten. 

 

De koers van het aandeel ING is de afgelopen jaren flink opgelopen. In het eerste halfjaar van 2015 steeg het aandeel zelfs nog met 60%. Echter, sinds de top van € 16 op 11 juli j.l. is dit koersverloop volledig omgeslagen. Momenteel is de koers van het aandeel ING weer terug op het niveau van januari 2015 en noteert het rond de koers van € 10. Wat zijn de redenen voor deze enorme koersdaling het afgelopen halfjaar?

Aandeel ING

Koersgrafiek van het aandeel ING - Aandeel ING kopen

Onderwerpen die in dit artikel worden besproken:

 • Koersprestatie aandeel ING in vergelijking met Noord-Europese concurrenten
 • Redenen voor de koersval van het aandeel ING
 • Belangrijke niveaus in de grafiek van het aandeel ING

Koersprestatie aandeel ING in vergelijking met Noord-Europese concurrenten

Mede door de lage leenkosten en het vele gratis geld dat ECB-president Mario Draghi afgelopen tijd uitdeelt (dat grotendeels terechtkomt bij de bankensector), zijn beleggers in bankaandelen afgelopen jaren flink verwend. Na de financiële crisis moest de sector van ver komen, maar in vergelijking met haar concurrenten liep het aandeel ING voorop in het herstel. Hieronder vindt u het koersverloop van de grootste Noord-Europese banken over de afgelopen vijf jaar.

Koers aandeel ING in vergelijking met concurrenten - aandeel ING kopen

U ziet dat ING de afgelopen vijf jaar verreweg de beste performance heeft laten zien. Het aflossen van de staatssteun liep voorspoedig en met de winsten die de bank de afgelopen jaren heeft gemaakt is de balans flink versterkt. Dit alles leidde ertoe dat de grootste bank van Nederland sinds 2015 weer dividend uitkeert, iets waar het in 2008 gedwongen mee was gestopt. Toch is de koers van het aandeel het afgelopen halfjaar al met bijna 40% gedaald.

Redenen voor de koersval van het aandeel ING

Uiteraard zijn de koersprestaties van ING geen uitzondering, de hele banksector presteert afgelopen halfjaar ondermaats. Voor het gemak richt ik mij in dit artikel specifiek op ING. In vergelijking met de AEX-index is sinds het einde van vorig jaar een duidelijke underperformance van ING waar te nemen. Afgelopen maand is de spread tussen de AEX-index en het aandeel ING alleen nog maar groter geworden.

Koers aandeel ING in vergelijking met AEX-index - aandeel ING kopen

Redenen voor de koersval van het aandeel ING

 • Hogere kapitaaleisen
 • Uitstaande leningen aan bedrijven uit de energiesector
 • Problemen bij Italiaanse banken

De eerste scheurtjes in de koersprestaties ontstonden toen DNB halverwege vorig jaar waarschuwde dat hogere kapitaaleisen voor banken in aantocht zijn. Hogere kapitaaleisen betekenen in beginsel dat minder geld beschikbaar is om rendement op te maken, wat leidt tot lagere winsten en dus lagere koersen.

De tweede reden, die mijns inziens een stuk grotere impact heeft, zijn de uitstaande lening aan bedrijven uit de energiesector. De lage olieprijs heeft veel bedrijven die werkzaam zijn in deze sector in problemen gebracht. Het FD meldde vorige week vrijdag dat de exposure van ING aan de energiesector zo’n € 27 miljard is. Beleggers maken zich zorgen dat de bank flink moet gaan afschrijven op deze leningen, aangezien een deel hiervan waarschijnlijk niet kan worden terugbetaald.

Tot slot nog de huidige zorgen over de Italiaanse banken. Beleggers raken afgelopen maanden steeds meer bezorgd over de slechte leningen bij Italiaanse banken (slechte leningen is geld dat hoogstwaarschijnlijk niet meer kan worden terugbetaald). Het aantal van dit soort leningen die Italiaanse banken op hun balans hebben staan is torenhoog. Er lopen momenteel gesprekken tussen de Italiaanse overheid en Brussel om deze leningen voor een deel in een ‘bad bank’ te stoppen, zoals ooit ook is gebeurd in Spanje.

De hoge kosten die dat met zich mee brengt, heeft wellicht tot gevolg dat Italiaanse banken hun kapitaalreserves flink moeten verhogen. Dit geld wordt bij beleggers opgehaald middels nieuwe aandelenuitgiftes. De grote zorgen van beleggers hebben de koersen van Italiaanse bankaandelen doen kelderen. Dit zet de hele bankensector onder druk en zorgt dus indirect ook voor lagere koersen van het aandeel ING. 27 januari werd zelfs in verschillende Italiaanse bankaandelen de handel korte tijd stilgelegd, omdat in een korte periode de koersverliezen enorm opliepen.

 

Om de zorgen over de Italiaanse bankensector te verduidelijken, vindt u hieronder een grafiek van de Italiaanse bankenindex over afgelopen vijf jaar. U ziet dat de koers afgelopen maanden een flinke duikvlucht heeft gemaakt. Inmiddels is de koers op een niveau belandt die in 2011 en 2012 ook werd gezien, de periode dat de eurocrisis haar hoogtepunt bereikte.

Bankenindex van Italie - aandeel ING kopen

Belangrijke niveaus in de grafiek van het aandeel ING

Op de huidige koers is het dividendrendement van het aandeel ING 4,6%, een goed rendement. Zelf heb ik geen mening of het aandeel koopwaardig is, iets wat bij mij nog niet vaak is voorgekomen op de Nederlandse aandelenmarkten. Om een iets duidelijker beeld te geven, vindt u hieronder een overzicht van het netto inkomen.

 Netto inkomen (in miljoenen euro’s)
 2011   2012   2013   2014   2015*   2016*   2017*   2018*   2019* 
 2.275  2.630  2.460  2.900  4.400  4.450  4.740  5.150  5.520

* Jaren 2015 t/m 2019 zijn verwachtingen van door Bloomberg geraadpleegde analisten.

Zoals in bovenstaande tabel is af te lezen, wordt de komende jaren een gestage groei van het netto inkomen verwacht.

Mocht u zelf toch van mening zijn dat het aandeel ING na de recente afstraffing een koopje begint te worden, heb ik voor u belangrijke steun- en weerstandniveaus. Mijns inziens moet deze steun absoluut stand houden om een verdere daling van het aandeel te voorkomen.

dubbele bodem in grafiek aandeel ING - aandeel ING kopen

In bovenstaande grafiek vindt u de (vijf) dubbele bodem op € 9,50. Dit punt is bovendien een oude weerstand uit 2011. Door de vele raakpunten is dit een ontzettend belangrijk niveau dat stand moet houden om de daling een halt toe te roepen.

Als ik naar boven kijk, zie ik een duidelijke weerstand op € 11,85. Dit is het hoogtepunt van eind 2014 en het dieptepunt op de bewuste “zwarte” maandag in augustus 2015. Mocht het aandeel ING herstellen, dan is dit het eerste punt dat voor enige weerstand kan gaan zorgen.

De komende periode wordt interessant voor het aandeel ING. Zet het aandeel de daling voort, of weet het aandeel toch steun te vinden rond dit belangrijke niveau. Hierbij weet u dus alvast welke niveaus belangrijk zijn om in de gaten te houden.

Meer informatie over het aandeel ING

Aandelen kopen

ING: Analyses & tipsWaarom in aandelen van ING beleggen via LYNX?

Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld - dus ook ING. Met directe toegang tot wereldwijde handelsbeurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt gewoon voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdscerschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen van ING kunt halen.

Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.

Ontdek wat LYNX uniek maakt als broker

Koersdetails aandeel ING

Laatste koers
Verschil in EUR
Verschil in %
Datum
Tijd
Beurzen
Marktkapitalisatie (mld.)
Uitstaande aandelen (mln.)
Openingskoers
Slotkoers vorige handelsdag
Laagste dagkoers
Hoogste dagkoers
Laagste jaarkoers
Hoogste jaarkoers
Laagste koers 52 weken
Hoogste koers 52 weken

ING : fundamentele cijfers in EUR

Dividendrendement
Omzet ratio
Omzet per aandeel
Cashflow per aandeel
Intensiteit van investeringen
Intensiteit van arbeid
Werkkapitaal (mln.)
Cashratio 1
Cashratio 2
Cashratio 3
Return on Investment (ROI)
Koers-winstverhouding
Price cashflow ratio
Equity ratio
Debt ratio
Debt equity ratio
Cash ratio
Quick ratio
Current ratio

Aandeel ING: Bedrijfsinformatie ING GROUP NV

ING is de afkorting voor Internationale Nederlanden Groep en is hoofdzakelijk actief in Europa. ING biedt een ruim scala aan financiële dienstverlening aan. Gaande van spaarproducten, leningen en beleggingsproducten. Eind 2017 had de bank 37,4 miljoen klanten wereldwijd. Meer dan 70 procent van de omzet wordt gerealiseerd in Europa. De financiële instelling heeft meer dan 51.000 werknemers in dienst. ING is één van de marktleiders in de Benelux en legt nu de focus op de groei in landen zoals Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en Australië.