Wat is Rule 871(m)?

De rule 871(m) in de Amerikaanse Internal Revenue Code (IRC) is ontworpen om te voorkomen dat niet-Amerikaanse burgers de bronbelasting op Amerikaanse aandelen via derivaten ontwijken. De bronbelasting is van toepassing wanneer er een cashdividend wordt uitgekeerd.

De bronbelasting in de VS is nu ook van toepassing op “dividend-equivalente inkomsten” uit financiële instrumenten waarvan de onderliggende waarde een Amerikaans aandeel is. Dit zijn bijvoorbeeld turbo’s, sprinters of futures.

LET OP
Let op

Het handelen in warrants en certificaten op Amerikaanse aandelen is momenteel niet mogelijk

Handelsbeperking

Volgens rule 871(m) zijn uitgevers van deze instrumenten verplicht om de belastingsituatie van de houders correct vast te leggen. Dit is echter in de praktijk niet haalbaar. Daarom is het niet langer mogelijk om te handelen in deze instrumenten om te voorkomen dat de Amerikaanse bronbelasting op deze manier wordt ontweken. Volgens de IRS-wetgeving heeft dit ook invloed op derivaten waarvan de onderliggende waarde geen dividend betaalt of niet heeft betaald. Zelfs als slechts één component van de onderliggende waarde een Amerikaanse aandeel is, is handelen niet mogelijk.

Van toepassing op:

 • Warrants
 • Converteerbare obligaties
 • Certificaten
 • Structured Products
 • Indices
 • Derivaten

Rule 871(m) is van toepassing als:

 1. De onderliggende instrumenten Amerikaanse aandelen zijn, ongeacht het land van vestiging van de uitgever.
 2. Deze Amerikaanse aandelen dividend uitkeren gedurende de looptijd van de derivaten.
 3. De derivaten hebben een delta die is berekend door de uitgevers en die gelijk is aan 1 (derivaten die zijn uitgegeven op of na 1 januari 2019 met een delta groter dan of gelijk aan 0,8 vallen ook onder deze regel).

Afwijzing van de Order

Als u probeert een order in te dienen waarbij de rule 871(m) van toepassing is, dan wordt uw order afgewezen. Verschillende handelsplatforms zullen een foutmelding weergeven waarin u op de hoogte wordt gesteld van de 871(m) restrictie.

Let op
Let op:

De hier verstrekte informatie is bedoeld als basisrichtlijn, maar omvat niet alle criteria van Rule 871(m). Daarom kan LYNX niet garanderen dat een instrument dat volgens deze informatie is toegestaan, daadwerkelijk verhandelbaar is.

Veelgestelde Vragen

Nee, handelen in warrants en certificaten op Amerikaanse aandelen is momenteel niet mogelijk.

De regel 871(m) is ontworpen in de Amerikaanse Internal Revenue Code (IRC) om te voorkomen dat niet-Amerikaanse burgers de bronbelasting op Amerikaanse aandelen via derivaten ontwijken.

Warrants, converteerbare obligaties, certificaten, structured products, indices en derivaten vallen onder deze regel als:

 • Het onderliggende product is een Amerikaans aandeel – ongeacht het land van vestiging van de financieel product
 • Deze Amerikaanse aandelen betalen tijdens de looptijd van de derivaten een dividend
 • De derivaten hebben een delta die is berekend door de emittenten en die gelijk is aan 1 (derivaten die zijn uitgegeven op of na 1 januari 2019 met een delta groter dan of gelijk aan 0,8 vallen ook onder deze regel).
Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam