Veel mensen vinden het handelen in opties gevaarlijk en risicovol, maar is dit terecht? Wij zijn van mening dat deze opvatting zal veranderen als u meer van dit beleggingsproduct te weten komt. 

Beleggen in opties wordt namelijk juist vaak gebruikt om risico’s te beperken. Enige basiskennis van het product is wel essentieel, omdat er uiteraard wel degelijk risico’s zitten aan het kopen en verkopen van opties.

Na het lezen van dit artikel kent u de belangrijkste begrippen, weet u het verschil tussen call opties en put opties, wat long en short gaan is en hoe ook u kunt handelen in opties. Bent u op zoek naar een broker om opties te handelen, klik dan hier.

Optie betekenis

Voordat we dieper ingaan op het handelen in opties, is het allereerst goed om even de belangrijke begrippen door te nemen. Hieronder bespreken we wat opties precies zijn, wat een call optie is en wat een put optie is.

optie betekenis
Wat zijn Opties?
Een optie is een afgeleid product (derivaat) en geeft het recht om een bepaald product tegen een vooraf vastgestelde prijs en tijdstip te kopen of te verkopen. De waarde is voornamelijk gebaseerd op de koers van de onderliggende waarde, de looptijd van het optiecontract en de volatiliteit.

Welke soorten opties zijn er?

Wat is een call optie?

Een call optie is een financieel product dat de koper van de optie het recht geeft om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen. Daarnaast is ook de datum waarop het recht kan worden uitgeoefend vastgesteld, de zogeheten ‘expiratiedatum’. Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld heet de optiepremie.

Wat is een put optie?

Een put optie is een financieel product dat de koper van de optie het recht geeft om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen. Ook de datum waarop het recht kan worden uitgeoefend is vastgesteld. Dit is wederom de zogenoemde expiratiedatum. Ook hier geldt dat het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld de optiepremie heet.

Beleggen in call en put opties | Wat zijn opties en kunt u in opties handelen?

Wat is de onderliggende waarde van een optie?

De onderliggende waarde van een optie is het beleggingsproduct waarop de koers van een derivaat is gebaseerd. Denk hierbij aan onderliggende waarden als een aandeel, index, valutapaar of een grondstof. Voorbeelden van derivaten met een onderliggende waarde zijn opties, futures en hefboomproducten.

Wat is de expiratiedatum van een optie?

De expiratiedatum is een beursbegrip waarmee wordt aangegeven wanneer een financieel product zoals een optie of een future afloopt. De standaard expiratiedatum is elke derde vrijdag van de afloopmaand. Toch kent de Nederlandse optiebeurs ook afwijkende expiratiedata, zoals bij dagopties en weekopties.

Wat is de uitoefenprijs van een optie?

De uitoefenprijs is een beursterm die wordt gebruikt bij opties. De uitoefenprijs is de koers waartegen de houder van een optie de onderliggende waarde kan kopen of verkopen. Na het aflopen van de optieperiode bepaalt de optiehouder of hij het recht uitoefent om te kopen of te verkopen tegen de uitoefenprijs.

Handelen in call opties en put opties

Bij het beleggen in opties zijn twee soorten beschikbaar, namelijk de call optie en de put optie. Een gekochte call optie geeft het recht om tot en met de afloopdatum (expiratiedatum) van de optie aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs). Voor dit recht betaalt de belegger een optiepremie. De verkoper van de call optie ontvangt de premie en heeft een plicht om bij het uitoefenen van de optie, aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs.

Opties

Handelen in opties

Handelen in opties is het beleggen in derivaten die u het recht geven om een bepaald effect op een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Een optie is een contract dat gekoppeld is aan een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel of index.

Voor het recht van een put optie geldt het omgekeerde. Een gekochte put optie geeft het recht om tot de expiratiedatum aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs. Met een verkochte put optie kunt u door de koper van de optie verplicht worden de aandelen te kopen tegen de uitoefenprijs. Het verkopen van een optie wordt ook wel het “schrijven van een optie” genoemd.

Kopen Verkopen (schrijven)
CALL Recht om aandelen te kopen Plicht om aandelen te verkopen
PUT Recht om aandelen te verkopen Plicht om aandelen te kopen

Een belegger die een call optie in bezit heeft, oefent zijn recht om de aandelen te kopen alleen uit wanneer de koers van de onderliggende waarde op de expiratiedatum boven de uitoefenprijs ligt. Wanneer de koers immers onder de uitoefenprijs ligt, kan de koper van de call optie de aandelen beter tegen een lagere prijs rechtstreeks op de beurs kopen. Let hierbij op: de koper van de call optie heeft het recht om de optie uit te oefenen, niet de plicht. De verkoper heeft wel de plicht om de aandelen te verkopen zodra de koper zijn optie uitoefent.

Ditzelfde geldt voor put opties, alleen oefent de koper hier zijn opties uit als de koers van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs ligt. Hij kan zijn aandelen met zijn opties immers tegen een hogere prijs verkopen dan rechtstreeks op de beurs. Ook hier geldt dat de koper van de put optie het recht heeft om de optie uit te oefenen, niet de plicht. De verkoper van de optie is wederom wel verplicht de aandelen te kopen als de optie wordt uitgeoefend.

Call opties: rechten en plichten

  Actie koper  Plicht verkoper
Koers hoger dan uitoefenprijs  Koper oefent de call optie uit Verkoper is verplicht de aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs
Koers lager dan uitoefenprijs  Koper oefent de call optie niet uit Geen

Put opties: rechten en plichten

  Actie koper  Plicht verkoper
Koers lager dan uitoefenprijs  Koper oefent de put optie uit Verkoper is verplicht de aandelen te kopen tegen de uitoefenprijs
Koers hoger dan uitoefenprijs  Koper oefent de put optie niet uit Geen

Door beurzen zoals Euronext en NYSE worden maandelijks nieuwe opties uitgegeven. Voor liquide aandelen is het standaard om opties te vinden met een looptijd van 1, 2, 3, 6 en 12 maanden. Op de Amsterdamse beurzen vindt u tevens kortlopende opties, waartoe ook de dag-opties op de AEX-index behoren.

Naast de maandelijkse nieuwe opties, worden ook dagelijks nieuwe opties uitgegeven met een looptijd van één dag. Zowel met deze kortlopende opties als met langlopende opties, onderscheidt de Nederlandse optiebeurs zich. Opties met een looptijd van maximaal vijf jaar staan liquide in het scherm geprijsd.

Uiteraard zou dit niet bestaan zonder de interesse van de Nederlandse particuliere beleggers, die op Europees niveau gekenmerkt worden als buitengewoon actieve optiebeleggers.

Notatie van opties

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe een optie wordt genoteerd. Door alle delen van de notatie uit te splitsen, maken we duidelijk waar alles voor staat.

XYZ CALL 20 MEI 2022 € 50

  • XYZ: de onderliggende waarde van de optie.
  • CALL: de optiesoort, waarvan er twee soorten beschikbaar zijn (de calloptie en de putoptie).
  • 20 MEI 2022: de expiratiedatum (afloopdatum) van de optie.
  • € 50: de uitoefenprijs van de optie. Tegen deze prijs worden de aandelen gekocht door de koper van een calloptie, wanneer deze de optie uit oefent.

Long & short opties handelen

Bij het handelen in aandelen, opties en futures komen de termen long en short veelvuldig naar voren. In handelstermen betekent een longpositie dat een belegger de onderliggende waarde in bezit heeft en inspeelt op een stijging van de onderliggende waarde.

Bij het short gaan in bijvoorbeeld aandelen, verkoopt de belegger aandelen die hij niet in bezit heeft, met als doel deze op een later tijdstip terug te kopen tegen een lagere prijs. Het verschil tussen de verkoopprijs en de lagere aankoopprijs van het aandeel is de winst voor de belegger. Met een longpositie wordt dus winst gemaakt als het aandeel stijgt, bij een short positie wordt winst gemaakt als het aandeel daalt.

Bij het handelen in opties krijgen de termen long en short een extra dimensie. Wanneer een belegger long call opties in portefeuille heeft, betekent dit dat hij deze callopties gekocht heeft. Ditzelfde geldt voor long putopties, ondanks dat met gekochte putopties gespeculeerd wordt op een daling van de onderliggende waarde. Voor short call en put opties (“geschreven opties”) geldt het tegenovergestelde. Dit betekent dus dat de belegger de opties verkocht heeft, ook wanneer er gespeculeerd wordt op een stijging van de onderliggende waarde (zoals bij een short put). In de tabel hieronder wordt dit duidelijk weergegeven.

Soort  Actie  Term  Speelt in op een: 
CALL Gekocht Long Call Stijging
CALL Verkocht Short Call Daling
PUT Gekocht Long put Daling
PUT Verkocht Short put Stijging

Optie koersen AEX

Een overzicht van call en put opties op de AEX kunt u heel eenvoudig in het TWS Handelsplatform of in LYNX+ vinden.

Indien u gebruikt maakt van het TWS Handelsplatform kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de Option Trader. Dit is de ideale trading tool voor optie handelaren. Met deze optie trading tool kunt u de optieprijzen voor één of meer onderliggende waarden bekijken. U kunt razendsnel de risico’s analyseren en losse orders of combinatieorders plaatsen

Ook via het vernieuwde LYNX+ is het eenvoudig om de aex optie koersen snel te bekijken. Klik simpelweg op de AEX-index en kies bovenin voor opties. Direct verschijnen de opties voor de eerstvolgende expiratie van de maandopties. Bovenin kunt u zelf de expiratiedatum en uitoefenprijs wijzigen. Onderaan heeft u de mogelijkheid om via één druk op de knop een optiecombinatie te creëren met de door u gekozen opties.

Optie strategie

Voordat u begint met handelen in opties is het mogelijk verstandig om diverse optie strategieën te bekijken. Het opzetten van verschillende optiestrategieën is ideaal om uw risico’s te beperken. Door opties te combineren krijgt de optiebelegger de mogelijkheid om zijn verwachting om te zetten in een concrete handelsstrategie met lagere risico’s tegenover de optiegrieken.

Met spreads, straddles, strangles en nog veel meer combinaties is het mogelijk om strategisch in te spelen op vrijwel elke marktsituatie, ongeacht of de koers van de onderliggende waarde stijgt, daalt of zijwaarts beweegt. Kijk op onze optie strategieën pagina en vindt de beste optie strategie voor uw trade ideeën.

Meer over opties

In een ander artikel gaan we wat dieper in op de opties zelf. Onder andere de termen Amerikaanse en Europese stijl, exercise & assignment en in-the-money, at-the-money en out-of-the-money worden hier nader toegelicht. Lees dit in het artikel over de afwikkeling van opties.

Handelen in opties via LYNX

Via LYNX kunt u zeer voordelig handelen in opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader, en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.

FAQ
Wat is de betekenis van optie?

Een optie is een afgeleid product (derivaat) en geeft het recht om een bepaald product tegen een vooraf vastgestelde prijs en tijdstip te kopen of te verkopen. De waarde is voornamelijk gebaseerd op de koers van de onderliggende waarde, de looptijd van het optiecontract en de volatiliteit.

Welke soorten opties zijn er?

Er zijn twee soorten opties. De call-optie geeft de koper tet recht om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen. De put-optie geeft het recht geeft om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen

Wat is een optie waard?

De waarde van een optie, ook wel de optiepremie genoemd is de prijs van een optie. De intrinsieke waarde van een optie is de waarde die de optie zou hebben indien deze direct uitgeoefend zou worden. Echter tot de expiratiedatum wordt de waarde van een optie onder andere bepaald door de verwachte rentetarieven, tijd tot expiratie en de verwachte volatiliteit. Zie ook het Black-Scholes model.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.