Beursagenda

Met de beursagenda bent u altijd op de hoogte van de belangrijkste agendapunten uit de financiële wereld. Deze data uit de economische kalender zijn belangrijk voor zowel langetermijnbeleggers als actieve traders.

De beursagenda is onmisbaar voor iedere belegger. Met onderstaande beursagenda mist u nooit meer een belangrijke gebeurtenis op de financiële markten. Onderstaande beurskalender staat vol met financiële evenementen die van invloed kunnen zijn op de beurskoersen.

Denk hierbij aan belangrijke gebeurtenissen, zoals de publicatie van economische data, handelsbalansen en verschillende indexcijfers. Met behulp van de beursagenda heeft u een goed overzicht van de financiële gegevens die worden vrijgegeven over de actuele gezondheid van de economie. De economische kalender focust zich vooral op macro-economische cijfers, maar ook de belangrijkste kwartaalcijfers worden meegenomen.

Onze wereldwijde beursagenda bevat niet alleen economische gegevens uit Nederland, maar uit heel Europa, de VS en andere werelddelen zoals Azië en Zuid-Amerika. De belangrijkste macro-economische cijfers hebben veelal een grote invloed op beurskoersen. Denk bijvoorbeeld aan de werkloosheidscijfers uit de VS of rentebesluiten van centrale banken.

Beursagenda 2024 – Economische kalender

De juiste interpretatie van de beursagenda

De publicatie van economische cijfer is niet enkel een invloedrijke indicator voor de economische ontwikkelingen van een land, maar het kan ook opmerkelijke beursbewegingen veroorzaken.

Actieve traders moeten precies weten welke data worden gepubliceerd op welk moment. Hevige koersschommelingen zorgen namelijk voor kansen en risico’s. Daarom kan het zeker de moeite waard zijn om aan het begin van de handelsdag de economische kalender te bekijken. De internationale beursagenda van LYNX is ook uiterst interessant voor valutahandelaren. Macro-economische data kunnen de wisselkoersen sterk beïnvloeden op zowel de korte als lange termijn. Beleggers doen er goed aan om te begrijpen en in te zien welke data invloed kan hebben op welke markten. Hieronder bespreken we een aantal vaak terugkerende begrippen.

Terugkerende begrippen op de beursagenda

Verschillende macro-economische termen keren regelmatig terug op de beursagenda. De onderstaande begrippen zijn daarom belangrijk om als belegger te kennen:

 • Werkloosheidscijfer
  Het werkloosheidscijfer is een meting van het percentage werklozen van de totale beroepsbevolking dat actief werkzoekend is en bereid is tot werken in bijvoorbeeld de Eurozone. Een hoog percentage impliceert zwakte op de arbeidsmarkt en veelal een lage(re) economische groei. Een laag percentage is een positieve indicator voor de arbeidsmarkt in de Eurozone en mag als positief worden beschouwd. U vindt dit cijfer maandelijks terug in de beursagenda.
 • Purchasing Managers Index (PMI)
  Deze inkoopmanagersindices zult u vaak voorbij zien komen op de beursagenda. De PMI cijfers geven een goed beeld van de actuele status van de productie- en dienstensector. Het indexcijfer geeft het vertrouwen dat inkoopmanagers in de economie hebben weer. De ontwikkeling en beweging van de PMI wordt derhalve als een belangrijke factor gezien in de economie. Op internationaal niveau zijn de belangrijkste producenten van PMI’s; het Institute for Supply Management (ISM), het Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM) en de Markit Group. Een PMI-score boven de 50 duidt op een groeiende economie en vertrouwen. Een PMI onder de 50 geeft een dalende economische groei aan, ook wordt er een afname van producten en activiteiten geschat.
 • Consumentenprijsindex (CPI)
  De consumentenprijsindex, beter bekend als het inflatiecijfer, is de meest gebruikte indicator voor inflatie en de veranderingen in de kosten van het verwerven van een vast aantal goederen en diensten door de gemiddelde consument. De CPI meet de prijswijziging vanuit het standpunt van de consument. Het is een belangrijke manier om het koopgedrag te meten en is de belangrijkste inflatie-indicator voor de meeste landen.
 • Producentenprijsindex (PPI)
  De producentenprijsindex is net als de CPI een maatstaf voor inflatie. Bij dit cijfer wordt echter de gemiddelde verandering van binnenlandse prijzen gemeten aan de hand van de inkopen van de groothandels. Geïmporteerde goederenprijzen worden niet direct opgenomen, maar zijn al automatisch verwerkt in de prijzen van goederen, als er in het productieproces gebruik wordt gemaakt van buitenlandse goederen. De PPI is net als de CPI direct gerelateerd aan de inflatie.
 • Bruto binnenlands product (BBP)
  Het bruto binnenlands product is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode. Met behulp van het BBP kan de economische groei worden berekend. Het BBP wordt doorgaans aan de hand van de productie berekend, maar kan ook via de inkomens of de bestedingen worden bepaald. Volgens deze laatste methode bestaat het BBP uit de optelling van consumentenbestedingen, investeringen, overheidsuitgaven en de waarde van de export minus de waarde van de import.

Alle belangrijke data voor 2024 vindt u bij LYNX

Naast economische data zijn er nog vele andere interessante data die belangrijk zijn voor beleggers en handelaren. Veelal worden deze niet opgenomen in de klassieke macro-economische beursagenda.

Bij LYNX kunt u gemakkelijk alle andere belangrijke beursdata raadplegen. Op de pagina kwartaalcijfers vindt u een overzicht van aanstaande kwartaalcijfers en een overzicht van de belangrijkste cijfers die gepubliceerd zijn. Op de dividendkalender vindt u alle data met betrekking tot de dividenden. De IPO-kalender geeft u een mooi overzicht van de aankomende beursgangen. De actuele beurstijden en eventuele vakantiedagen zijn terug te vinden in het overzicht van de openingstijden van de beurs.

Zoals u ziet blijft u met LYNX op de hoogte van alle belangrijkste data. Zo start u met beleggen met een voorsprong.