ASML opties
Optiestrategieen_Covered Call

Een van de simpelste en meest gebruikte optiestrategieën is het schrijven van een gedekte call- of putoptie op de aangehouden aandelenpositie.

Het gros van de beleggers houdt bij hun bank of broker een portefeuille aan, opgebouwd uit verschillende aandelen. Sommige beleggers houden de aandelen voor de lange termijn aan, de zogenoemde buy-and-hold strategie, terwijl anderen een meer speculatieve insteek hebben en aandelenposities aangaan voor de korte termijn.

Om het rendement te verhogen en het risico te verkleinen kan door het schrijven van een gedekte optie extra rendement behaald worden. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden bespreek ik het schrijven van gedekte opties.

covered call covered put opties

Gedekt schrijven – covered call

Stel dat u een positie heeft van 1.000 aandelen TomTom. De koers is recentelijk behoorlijk opgelopen en heeft een meerjarig hoogtepunt neergezet. Tegen de huidige koers van € 9,80 kan het interessant zijn om callopties te verkopen waarbij de onderliggende aandelen als dekking dienen. U kunt bijvoorbeeld 10 callopties juli met uitoefenprijs € 11 verkopen, waar ongeveer € 0,32 aan premie voor ontvangen wordt. Het verkopen van deze callopties is gedekt, waardoor de brokers dus geen margin rekent. In vaktermen wordt dit een covered call genoemd. Zoals u begrijpt is dit niet voor niets de meest simpele optiestrategie die er is, al is de keuze voor de te schrijven calloptie niet altijd even eenvoudig.

TomTom 22-6 | Gedekt schrijven - Covered Call

Optiekeuze

Bij het gedekt schrijven van callopties zijn een aantal zaken van wezenlijk belang. Ten eerste moet de expiratiemaand bepaald worden. Er kan gekozen worden voor opties met een korte looptijd, bijvoorbeeld 1 of 2 maanden, of opties met een langere looptijd van bijvoorbeeld 6 maanden. De ontvangen premie neemt toe naarmate de opties langer lopen. Het is echter wel zo dat wanneer de looptijd van de opties langer wordt, het verlies aan tijdswaarde op dagbasis afneemt. De theta is namelijk het hoogst bij kortlopende opties.

De gedachte achter het schrijven van een gedekte calloptie is dat de ontvangen premie in de zak wordt gestoken. Dus het doel is dat de optie waardeloos afloopt, waarmee het extra rendement gelijk staat aan de ontvangen premie. Wanneer het verlies aan tijdswaarde groot is, verliest de optie snel de tijdswaarde en realiseert u het extra rendement. Uiteraard is het niet zo simpel om dan altijd maar voor de kortst lopende optie te kiezen, aangezien de ontvangen premie ook in verhouding moet staan met bijvoorbeeld de transactiekosten. Op TomTom bestaan geen weekopties, dus de keuze is in dit geval iets eenvoudiger. Het selecteren van de expiratiemaand is de eerste afweging die gemaakt dient te worden.

Maand Optiepremie
Juli € 0,32
Augustus € 0,55
September € 0,65
December € 0,95

Ten tweede is de uitoefenprijs van de optie van belang. Wordt bijvoorbeeld gekozen voor een at-the-money optie, dan is de ontvangen premie relatief hoog in vergelijking met een out-of-the-money optie. Daarentegen hebben veel beleggers de insteek om de aandelen voor langere tijd vast te houden, waardoor levering van de aandelen op expiratiedatum niet de voorkeur heeft. Ook hierbij dient een juiste afweging gemaakt te worden tussen de uitoefenprijs en de te ontvangen optiepremie. Dit licht ik graag toe aan de hand van de onderstaande callopties op TomTom voor de expiratiemaand juli.

TomTom options | Gedekt opties schrijven

Voor een at-the-money call 9,80 bedraagt de premie ongeveer € 0,65. Rekenen we dit om naar de huidige koers dan komt dit uit op zo’n 6,5% rendement indien de optie waardeloos afloopt. Dit is slechts voor een periode van iets meer dan een maand, dus reken maar uit wat het op jaarbasis zou kunnen opleveren.

Zo simpel is het helaas niet, want niet iedere maand zal de koers onder de uitoefenprijs van de geschreven optie blijven. Dan moet u de geschreven optie mogelijk met verlies terugkopen, doorrollen of wordt u verplicht tot levering van de aandelen. Dit is uiteindelijk een beslissing die bij u zelf ligt, een vaste vuistregel bestaat niet. Wel zou in theorie oneindig doorgerold kunnen worden zolang u de aandelen in bezit heeft.

De reden dat ik de optiepremies erbij pak is om een onderbouwde afweging te kunnen maken wat betreft de keuze voor de te schrijven calloptie. De calloptie met uitoefenprijs 9,80 heeft absoluut niet mijn voorkeur. De kans is namelijk zeer aannemelijk, zo’n 50% (zie delta), dat de optie in-the-money eindigt en dat daarom een nieuwe beslissing genomen moet worden voor de positie. Waar ik naar op zoek ben is een optie met een delta van 0.20, zodat de kans ongeveer 20% bedraagt dat de optie in-the-money eindigt.

In dit voorbeeld heeft de TomTom calloptie met uitoefenprijs 11 een delta van 0.22 en zit daar dus aardig bij in de buurt. Natuurlijk kijken we ook nog even naar de grafiek en het aandeel TomTom is recentelijk niet boven de € 10,60 gekomen, waardoor een koers van € 11 genoeg ruimte omhoog biedt. Zelfs als het aandeel boven de € 11 komt, dan zou ik geen spijt hebben omdat het behaalde resultaat dan ruim 15% bedraagt. Dit is berekend aan de hand van de koerswinst, € 11 – € 9,80 = € 1,20, en de ontvangen premie, € 0,32, wat bij elkaar zo’n € 1,50 bedraagt.

Daarbij benadruk ik graag opnieuw dat het uiteindelijk een persoonlijke keuze is. Wanneer u verwacht dat TomTom op korte termijn wordt overgenomen, dan lijkt het mij geen verstandige keuze om een calloptie te schrijven. Daarmee beperkt u het mogelijke rendement. Maar vergis u niet, de reden dat deze callopties veel opleveren, heeft misschien daar wel mee te maken. TomTom is een volatiel aandeel, waardoor de optiepremies hoog zijn. Wanneer we dit vergelijken met bijvoorbeeld Koninklijke Olie, dan zult u zien dat de optiepremies daarvoor veel lager zijn omdat het aandeel ook minder volatiel is. Dus de reden dat voor sommige aandelen de optiepremie hoog is, heeft onder andere te maken met de volatiliteit of de verwachting van de markt dat het aandeel mogelijk wordt overgenomen.

In het bovenstaande voorbeeld kunt u naar mijn mening gerust een calloptie met uitoefenprijs € 11 verkopen. De ontvangen premie van € 0,32 staat in prima verhouding met de transactiekosten, bij LYNX € 1,80 per optie, waardoor er iets meer dan € 30 per geschreven calloptie overblijft. Loopt de koers verder op en eindigt deze boven de  € 11 in juli, dan ligt bij u een moeilijke beslissing.

Positie management

U kunt dan kiezen om de optie door te rollen, dus de huidige optie terug te kopen en bijvoorbeeld een augustus call € 11,50 te verkopen. Een dergelijke transactie zal waarschijnlijk zonder verlies aan premie uitgevoerd kunnen worden, al is dit afhankelijk van de koers van het aandeel. U kunt ook verlies nemen en de optie terug kopen. Dit lijkt mij in de meeste gevallen de slechtste keuze, behalve als u echt overtuigt bent van een verdere stijging. Juist als ik ergens overtuiging zie, begint het gevaarlijk te worden. Bij beleggen is het belangrijk om altijd de zaken waarvan u overtuigt bent extra scherp in de gaten te houden. Als laatste kunt u ook overgaan tot levering van de onderliggende aandelen en daarmee de positie afsluiten. Hier worden overigens geen kosten voor gerekend bij LYNX, dus het is een goedkope manier om uw aandelen te sluiten.

Door de ontvangen premie van € 0,30 te vermenigvuldigen met 12, zou in theorie ruim 35% aan extra rendement behaald kunnen worden op jaarbasis. Is dit reëel? Nee, absoluut niet. Er zijn maanden waarin de ontvangen premie lager is, simpelweg omdat de volatiliteit is afgenomen. Er zijn maanden dat u de opties doorrolt omdat de koers te snel is gestegen, waardoor er netto niets overblijft. Daarom schat ik in dat het aan het einde van het jaar misschien iets meer dan € 1 oplevert als je iedere maand consequent op het aandeel TomTom een gedekte out-of-the money calloptie met delta 0.20 schrijft. Reken je dit om naar de huidige koers van iets minder dan € 10, dan valt er toch een extra rendement van zo’n 10% per jaar te behalen.

Gedekt schrijven – covered put

Mocht u inspelen op een daling van een aandeel, dan kunt u dit doen door bijvoorbeeld de aandelen te shorten. Hiermee verkoopt u aandelen die u niet in bezit heeft, deze leent u van bijvoorbeeld een andere belegger, en u probeert de aandelen op een later moment tegen een lagere prijs terug te kopen. Dit is natuurlijk niets anders dan het omgekeerde van het kopen van een aandeel. Daarbij betaalt u wel een rentevergoeding aan de partij die u de aandelen uitleent. In de praktijk komt dit voor een liquide aandeel neer op ongeveer 1% op jaarbasis.

Stel u bent negatief over het ASML en verwacht dat de koers gaat terugvallen. U verkoopt 300 aandelen ASML tegen de huidige koers van € 96.

ASML 22-6 | Gedekt schrijven - Covered put

Op de ingenomen shortpositie kunt u ook drie gedekte putopties schrijven, u zit immers de onderliggende aandelen short. Wanneer we kijken naar juli opties van ASML, dan is de putoptie met uitoefenprijs 88 mogelijk een interessante keuze. Hiermee heeft u een covered put.

ASML opties | Gedekt schrijven - Covered put

De putoptie met uitoefenprijs 88 heeft namelijk een delta van 0.19. De kans dat deze optie in-the-money expireert is daarmee 19%. Voor het verkopen van de optie ontvangt u een premie van ongeveer € 1,08, wat neerkomt op ruim 1% van de koers van ASML. Uiteraard heeft u hiermee wel u potentiële winst beperkt tot de koers van € 88. Zakt de koers onder de € 88, dan kunt u verplicht worden de aandelen te kopen en wordt de shortpositie gesloten. Het rendement is daarmee nog meer dan aardig, want dit komt uit op € 8 aan koerswinst en € 1,08 een ontvangen premie. Bij elkaar in een maand tijd toch zo’n 9% rendement.

Opties kopen en schrijven via LYNX?

Bij LYNX kunt u zeer voordelig beleggen in opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.


De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.