Stijgers en dalers AScX

Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de AScX

AScX Stijgers vandaag

Loading ...
Bedrijfsnaam Laatste koers 1D 1D Tijd Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 3M 6M 1Y Buy Sell Analyses
Fastned 22,30 0,75 3,48 % 17:35 21,70 22,30 -15,21 % -18,32 % -27,00 %
B
S
PostNL 1,31 0,04 3,31 % 17:35 1,26 1,32 2,58 % -9,03 % -13,04 %
B
S
NSI 19,80 0,60 3,13 % 17:35 19,14 19,80 6,11 % 14,45 % -3,41 %
B
S
Kendrion 14,06 0,24 1,74 % 17:35 13,76 14,10 14,31 % 28,52 % -23,00 %
B
S
Pharming 0,82 0,01 1,54 % 17:35 0,81 0,82 -21,00 % -22,50 % -30,92 %
B
S
Vastned 24,10 0,35 1,47 % 17:35 23,60 23,90 13,95 % 24,61 % 18,14 %
B
S
Wereldhave 13,84 0,18 1,32 % 17:35 13,60 13,86 2,44 % -9,95 % 0,65 %
B
S
ForFarmers 2,71 0,03 0,93 % 17:35 2,65 2,71 12,92 % 12,45 % -5,90 %
B
S
TomTom 5,70 0,04 0,62 % 17:35 5,61 5,73 -23,18 % -6,10 % -21,70 %
B
S
B&S Group 4,81 0,03 0,52 % 17:35 4,75 5,00 31,96 % 31,42 % 24,13 %
B
S
Avantium 2,64 0,01 0,38 % 17:35 2,63 2,66 22,22 % -24,52 % -8,92 %
B
S
Amsterdam Comm. 17,56 0,02 0,11 % 17:35 17,46 17,56 -0,57 % 3,66 % -20,72 %
B
S
Azerion 1,74 0,00 0,00 % 17:35 1,71 1,85 3,57 % -20,18 % -44,05 %
B
S
Nedap 62,60 0,00 0,00 % 17:35 62,40 63,40 -5,44 % 2,29 % 10,21 %
B
S

AScX Dalers vandaag

Loading ...
Bedrijfsnaam Laatste koers 1D 1D Tijd Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 3M 6M 1Y Buy Sell Analyses
VivoryonTherapeutics 1,97 -0,61 -23,72 % 20:31 1,85 2,60 -77,20 % -74,48 % -86,78 %
B
S
Sif 10,06 -0,22 -2,14 % 17:35 10,06 10,30 1,82 % 8,17 % -25,28 %
B
S
Heijmans 20,25 -0,40 -1,94 % 17:35 20,25 20,70 36,64 % 62,26 % 92,13 %
B
S
Accsys 0,68 -0,01 -1,45 % 00:00 0,70 0,70 7,42 % -7,36 % -17,07 %
B
S
CM.com 7,11 -0,08 -1,11 % 17:35 7,10 7,27 -10,28 % -18,28 % -10,96 %
B
S
Ebusco 2,72 -0,02 -0,58 % 17:35 2,70 2,78 -19,67 % -56,62 % -64,61 %
B
S
Brunel 11,00 -0,06 -0,54 % 17:35 10,98 11,08 7,00 % 3,58 % -8,33 %
B
S
BAM Groep 3,84 -0,02 -0,52 % 17:35 3,82 3,86 17,72 % 53,11 % 95,92 %
B
S
Sligro 13,78 -0,02 -0,14 % 17:35 13,70 13,84 4,87 % -11,67 % -13,88 %
B
S

ASxX Stijgers 2024

Loading ...
Bedrijfsnaam YTD Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
Heijmans 67,08 % 20,25 20,65 20,25 20,70 -0,40 -1,94 %
B
S
BAM Groep 58,81 % 3,84 3,86 3,82 3,86 -0,02 -0,52 %
B
S
NSI 5,54 % 19,80 19,20 19,14 19,80 0,60 3,13 %
B
S
B&S Group 30,18 % 4,81 4,78 4,75 5,00 0,03 0,52 %
B
S
Vastned 19,90 % 24,10 23,75 23,60 23,90 0,35 1,47 %
B
S
Kendrion 16,39 % 14,06 13,82 13,76 14,10 0,24 1,74 %
B
S
ForFarmers 13,87 % 2,71 2,68 2,65 2,71 0,03 0,93 %
B
S
Amsterdam Comm. 0,11 % 17,56 17,54 17,46 17,56 0,02 0,11 %
B
S

ASxX Dalers 2024

Loading ...
Bedrijfsnaam YTD Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
VivoryonTherapeutics -75,50 % 1,97 2,58 1,85 2,60 -0,61 -23,72 %
B
S
Azerion -7,94 % 1,74 1,74 1,71 1,85 0,00 0,00 %
B
S
PostNL -7,29 % 1,31 1,27 1,26 1,32 0,04 3,31 %
B
S
Ebusco -43,24 % 2,72 2,74 2,70 2,78 -0,02 -0,58 %
B
S
Wereldhave -4,29 % 13,84 13,66 13,60 13,86 0,18 1,32 %
B
S
Sif -3,64 % 10,06 10,28 10,06 10,30 -0,22 -2,14 %
B
S
Accsys -3,41 % 0,68 0,69 0,70 0,70 -0,01 -1,45 %
B
S
Pharming -20,47 % 0,82 0,81 0,81 0,82 0,01 1,54 %
B
S
Nedap -2,19 % 62,60 62,60 62,40 63,40 0,00 0,00 %
B
S
CM.com -18,28 % 7,11 7,19 7,10 7,27 -0,08 -1,11 %
B
S
Fastned -17,71 % 22,30 21,55 21,70 22,30 0,75 3,48 %
B
S
Sligro -13,11 % 13,78 13,80 13,70 13,84 -0,02 -0,14 %
B
S
TomTom -10,73 % 5,70 5,66 5,61 5,73 0,04 0,62 %
B
S
Avantium -10,60 % 2,64 2,63 2,63 2,66 0,01 0,38 %
B
S
Brunel -1,61 % 11,00 11,06 10,98 11,08 -0,06 -0,54 %
B
S

ASxX Stijgers laatste 3 maanden

Loading ...
Bedrijfsnaam 3M Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
Accsys 7,42 % 0,68 0,69 0,70 0,70 -0,01 -1,45 %
B
S
Brunel 7,00 % 11,00 11,06 10,98 11,08 -0,06 -0,54 %
B
S
NSI 6,11 % 19,80 19,20 19,14 19,80 0,60 3,13 %
B
S
Sligro 4,87 % 13,78 13,80 13,70 13,84 -0,02 -0,14 %
B
S
Heijmans 36,64 % 20,25 20,65 20,25 20,70 -0,40 -1,94 %
B
S
B&S Group 31,96 % 4,81 4,78 4,75 5,00 0,03 0,52 %
B
S
Azerion 3,57 % 1,74 1,74 1,71 1,85 0,00 0,00 %
B
S
Avantium 22,22 % 2,64 2,63 2,63 2,66 0,01 0,38 %
B
S
PostNL 2,58 % 1,31 1,27 1,26 1,32 0,04 3,31 %
B
S
Wereldhave 2,44 % 13,84 13,66 13,60 13,86 0,18 1,32 %
B
S
BAM Groep 17,72 % 3,84 3,86 3,82 3,86 -0,02 -0,52 %
B
S
Kendrion 14,31 % 14,06 13,82 13,76 14,10 0,24 1,74 %
B
S
Vastned 13,95 % 24,10 23,75 23,60 23,90 0,35 1,47 %
B
S
ForFarmers 12,92 % 2,71 2,68 2,65 2,71 0,03 0,93 %
B
S
Sif 1,82 % 10,06 10,28 10,06 10,30 -0,22 -2,14 %
B
S

ASxX Dalers laatste 3 maanden

Loading ...
Bedrijfsnaam 3M Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
VivoryonTherapeutics -77,20 % 1,97 2,58 1,85 2,60 -0,61 -23,72 %
B
S
Nedap -5,44 % 62,60 62,60 62,40 63,40 0,00 0,00 %
B
S
TomTom -23,18 % 5,70 5,66 5,61 5,73 0,04 0,62 %
B
S
Pharming -21,00 % 0,82 0,81 0,81 0,82 0,01 1,54 %
B
S
Ebusco -19,67 % 2,72 2,74 2,70 2,78 -0,02 -0,58 %
B
S
Fastned -15,21 % 22,30 21,55 21,70 22,30 0,75 3,48 %
B
S
CM.com -10,28 % 7,11 7,19 7,10 7,27 -0,08 -1,11 %
B
S
Amsterdam Comm. -0,57 % 17,56 17,54 17,46 17,56 0,02 0,11 %
B
S

ASxX Stijgers laatste 6 maanden

Loading ...
Bedrijfsnaam 6M Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
Sif 8,17 % 10,06 10,28 10,06 10,30 -0,22 -2,14 %
B
S
Heijmans 62,26 % 20,25 20,65 20,25 20,70 -0,40 -1,94 %
B
S
BAM Groep 53,11 % 3,84 3,86 3,82 3,86 -0,02 -0,52 %
B
S
B&S Group 31,42 % 4,81 4,78 4,75 5,00 0,03 0,52 %
B
S
Amsterdam Comm. 3,66 % 17,56 17,54 17,46 17,56 0,02 0,11 %
B
S
Brunel 3,58 % 11,00 11,06 10,98 11,08 -0,06 -0,54 %
B
S
Kendrion 28,52 % 14,06 13,82 13,76 14,10 0,24 1,74 %
B
S
Vastned 24,61 % 24,10 23,75 23,60 23,90 0,35 1,47 %
B
S
Nedap 2,29 % 62,60 62,60 62,40 63,40 0,00 0,00 %
B
S
NSI 14,45 % 19,80 19,20 19,14 19,80 0,60 3,13 %
B
S
ForFarmers 12,45 % 2,71 2,68 2,65 2,71 0,03 0,93 %
B
S

ASxX Dalers laatste 6 maanden

Loading ...
Bedrijfsnaam 6M Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
Wereldhave -9,95 % 13,84 13,66 13,60 13,86 0,18 1,32 %
B
S
PostNL -9,03 % 1,31 1,27 1,26 1,32 0,04 3,31 %
B
S
VivoryonTherapeutics -74,48 % 1,97 2,58 1,85 2,60 -0,61 -23,72 %
B
S
Accsys -7,36 % 0,68 0,69 0,70 0,70 -0,01 -1,45 %
B
S
TomTom -6,10 % 5,70 5,66 5,61 5,73 0,04 0,62 %
B
S
Ebusco -56,62 % 2,72 2,74 2,70 2,78 -0,02 -0,58 %
B
S
Avantium -24,52 % 2,64 2,63 2,63 2,66 0,01 0,38 %
B
S
Pharming -22,50 % 0,82 0,81 0,81 0,82 0,01 1,54 %
B
S
Azerion -20,18 % 1,74 1,74 1,71 1,85 0,00 0,00 %
B
S
Fastned -18,32 % 22,30 21,55 21,70 22,30 0,75 3,48 %
B
S
CM.com -18,28 % 7,11 7,19 7,10 7,27 -0,08 -1,11 %
B
S
Sligro -11,67 % 13,78 13,80 13,70 13,84 -0,02 -0,14 %
B
S

ASxX Stijgers laatste 12 maanden

Loading ...
Bedrijfsnaam 1Y Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
BAM Groep 95,92 % 3,84 3,86 3,82 3,86 -0,02 -0,52 %
B
S
Heijmans 92,13 % 20,25 20,65 20,25 20,70 -0,40 -1,94 %
B
S
B&S Group 24,13 % 4,81 4,78 4,75 5,00 0,03 0,52 %
B
S
Vastned 18,14 % 24,10 23,75 23,60 23,90 0,35 1,47 %
B
S
Nedap 10,21 % 62,60 62,60 62,40 63,40 0,00 0,00 %
B
S
Wereldhave 0,65 % 13,84 13,66 13,60 13,86 0,18 1,32 %
B
S

ASxX Dalers laatste 12 maanden

Loading ...
Bedrijfsnaam 1Y Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
VivoryonTherapeutics -86,78 % 1,97 2,58 1,85 2,60 -0,61 -23,72 %
B
S
Avantium -8,92 % 2,64 2,63 2,63 2,66 0,01 0,38 %
B
S
Brunel -8,33 % 11,00 11,06 10,98 11,08 -0,06 -0,54 %
B
S
Ebusco -64,61 % 2,72 2,74 2,70 2,78 -0,02 -0,58 %
B
S
ForFarmers -5,90 % 2,71 2,68 2,65 2,71 0,03 0,93 %
B
S
Azerion -44,05 % 1,74 1,74 1,71 1,85 0,00 0,00 %
B
S
Pharming -30,92 % 0,82 0,81 0,81 0,82 0,01 1,54 %
B
S
NSI -3,41 % 19,80 19,20 19,14 19,80 0,60 3,13 %
B
S
Fastned -27,00 % 22,30 21,55 21,70 22,30 0,75 3,48 %
B
S
Sif -25,28 % 10,06 10,28 10,06 10,30 -0,22 -2,14 %
B
S
Kendrion -23,00 % 14,06 13,82 13,76 14,10 0,24 1,74 %
B
S
TomTom -21,70 % 5,70 5,66 5,61 5,73 0,04 0,62 %
B
S
Amsterdam Comm. -20,72 % 17,56 17,54 17,46 17,56 0,02 0,11 %
B
S
Accsys -17,07 % 0,68 0,69 0,70 0,70 -0,01 -1,45 %
B
S
Sligro -13,88 % 13,78 13,80 13,70 13,84 -0,02 -0,14 %
B
S
PostNL -13,04 % 1,31 1,27 1,26 1,32 0,04 3,31 %
B
S
CM.com -10,96 % 7,11 7,19 7,10 7,27 -0,08 -1,11 %
B
S

ASxX Stijgers laatste 3 jaar

Loading ...
Bedrijfsnaam 3Y Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
BAM Groep 58,94 % 3,84 3,86 3,82 3,86 -0,02 -0,52 %
B
S
Heijmans 51,57 % 20,25 20,65 20,25 20,70 -0,40 -1,94 %
B
S
Nedap 10,21 % 62,60 62,60 62,40 63,40 0,00 0,00 %
B
S
Ebusco 2,72 2,74 2,70 2,78 -0,02 -0,58 %
B
S

ASxX Dalers laatste 3 jaar

Loading ...
Bedrijfsnaam 3Y Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
VivoryonTherapeutics -85,34 % 1,97 2,58 1,85 2,60 -0,61 -23,72 %
B
S
Azerion -82,06 % 1,74 1,74 1,71 1,85 0,00 0,00 %
B
S
CM.com -74,70 % 7,11 7,19 7,10 7,27 -0,08 -1,11 %
B
S
PostNL -72,81 % 1,31 1,27 1,26 1,32 0,04 3,31 %
B
S
Fastned -64,66 % 22,30 21,55 21,70 22,30 0,75 3,48 %
B
S
Accsys -63,68 % 0,68 0,69 0,70 0,70 -0,01 -1,45 %
B
S
Wereldhave -5,79 % 13,84 13,66 13,60 13,86 0,18 1,32 %
B
S
ForFarmers -49,06 % 2,71 2,68 2,65 2,71 0,03 0,93 %
B
S
Sligro -47,50 % 13,78 13,80 13,70 13,84 -0,02 -0,14 %
B
S
B&S Group -45,77 % 4,81 4,78 4,75 5,00 0,03 0,52 %
B
S
NSI -41,51 % 19,80 19,20 19,14 19,80 0,60 3,13 %
B
S
Kendrion -39,00 % 14,06 13,82 13,76 14,10 0,24 1,74 %
B
S
Avantium -36,46 % 2,64 2,63 2,63 2,66 0,01 0,38 %
B
S
Sif -34,35 % 10,06 10,28 10,06 10,30 -0,22 -2,14 %
B
S
TomTom -23,80 % 5,70 5,66 5,61 5,73 0,04 0,62 %
B
S
Pharming -18,53 % 0,82 0,81 0,81 0,82 0,01 1,54 %
B
S
Amsterdam Comm. -17,94 % 17,56 17,54 17,46 17,56 0,02 0,11 %
B
S
Brunel -1,43 % 11,00 11,06 10,98 11,08 -0,06 -0,54 %
B
S
Vastned -1,43 % 24,10 23,75 23,60 23,90 0,35 1,47 %
B
S
Ebusco 2,72 2,74 2,70 2,78 -0,02 -0,58 %
B
S

ASxX Stijgers laatste 5 jaar

Loading ...
Bedrijfsnaam 5Y Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
Pharming 6,08 % 0,82 0,81 0,81 0,82 0,01 1,54 %
B
S
BAM Groep 5,79 % 3,84 3,86 3,82 3,86 -0,02 -0,52 %
B
S
Nedap 34,33 % 62,60 62,60 62,40 63,40 0,00 0,00 %
B
S
Avantium 23,83 % 2,64 2,63 2,63 2,66 0,01 0,38 %
B
S
Heijmans 138,52 % 20,25 20,65 20,25 20,70 -0,40 -1,94 %
B
S
Ebusco 2,72 2,74 2,70 2,78 -0,02 -0,58 %
B
S
Azerion 1,74 1,74 1,71 1,85 0,00 0,00 %
B
S
VivoryonTherapeutics 1,97 2,58 1,85 2,60 -0,61 -23,72 %
B
S
Accsys 0,68 0,69 0,70 0,70 -0,01 -1,45 %
B
S
Fastned 22,30 21,55 21,70 22,30 0,75 3,48 %
B
S

ASxX Dalers laatste 5 jaar

Loading ...
Bedrijfsnaam 5Y Laatste koers Slotkoers vorige handelsdag Laagste dagkoers Hoogste dagkoers 1D 1D Buy Sell
Amsterdam Comm. -9,30 % 17,56 17,54 17,46 17,56 0,02 0,11 %
B
S
B&S Group -62,54 % 4,81 4,78 4,75 5,00 0,03 0,52 %
B
S
ForFarmers -62,04 % 2,71 2,68 2,65 2,71 0,03 0,93 %
B
S
Sligro -58,43 % 13,78 13,80 13,70 13,84 -0,02 -0,14 %
B
S
NSI -45,23 % 19,80 19,20 19,14 19,80 0,60 3,13 %
B
S
Wereldhave -36,98 % 13,84 13,66 13,60 13,86 0,18 1,32 %
B
S
TomTom -28,74 % 5,70 5,66 5,61 5,73 0,04 0,62 %
B
S
Kendrion -22,75 % 14,06 13,82 13,76 14,10 0,24 1,74 %
B
S
Vastned -17,75 % 24,10 23,75 23,60 23,90 0,35 1,47 %
B
S
PostNL -17,09 % 1,31 1,27 1,26 1,32 0,04 3,31 %
B
S
Brunel -16,67 % 11,00 11,06 10,98 11,08 -0,06 -0,54 %
B
S
CM.com -13,52 % 7,11 7,19 7,10 7,27 -0,08 -1,11 %
B
S
Sif -10,15 % 10,06 10,28 10,06 10,30 -0,22 -2,14 %
B
S
VivoryonTherapeutics 1,97 2,58 1,85 2,60 -0,61 -23,72 %
B
S
Accsys 0,68 0,69 0,70 0,70 -0,01 -1,45 %
B
S
Azerion 1,74 1,74 1,71 1,85 0,00 0,00 %
B
S
Ebusco 2,72 2,74 2,70 2,78 -0,02 -0,58 %
B
S
Fastned 22,30 21,55 21,70 22,30 0,75 3,48 %
B
S

AScX Overzicht alle perioden

Loading ...
Bedrijfsnaam Laatste koers YTD 1D 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Buy Sell
Heijmans 20,25 67,08 % -1,94 % -0,25 % 14,15 % 36,64 % 62,26 % 92,13 % 51,57 % 138,52 %
B
S
BAM Groep 3,84 58,81 % -0,52 % 1,59 % -1,99 % 17,72 % 53,11 % 95,92 % 58,94 % 5,79 %
B
S
NSI 19,80 5,54 % 3,13 % 1,75 % 10,00 % 6,11 % 14,45 % -3,41 % -41,51 % -45,23 %
B
S
B&S Group 4,81 30,18 % 0,52 % -7,50 % -3,61 % 31,96 % 31,42 % 24,13 % -45,77 % -62,54 %
B
S
Vastned 24,10 19,90 % 1,47 % 2,99 % 14,76 % 13,95 % 24,61 % 18,14 % -1,43 % -17,75 %
B
S
Kendrion 14,06 16,39 % 1,74 % 8,99 % 6,35 % 14,31 % 28,52 % -23,00 % -39,00 % -22,75 %
B
S
ForFarmers 2,71 13,87 % 0,93 % 0,74 % 13,15 % 12,92 % 12,45 % -5,90 % -49,06 % -62,04 %
B
S
Amsterdam Comm. 17,56 0,11 % 0,11 % 1,74 % -4,15 % -0,57 % 3,66 % -20,72 % -17,94 % -9,30 %
B
S
VivoryonTherapeutics 1,97 -75,50 % -23,72 % 137,06 % 157,85 % -77,20 % -74,48 % -86,78 % -85,34 %
B
S
Azerion 1,74 -7,94 % 0,00 % -1,92 % 2,35 % 3,57 % -20,18 % -44,05 % -82,06 %
B
S
PostNL 1,31 -7,29 % 3,31 % 3,23 % 3,64 % 2,58 % -9,03 % -13,04 % -72,81 % -17,09 %
B
S
Ebusco 2,72 -43,24 % -0,58 % -4,23 % -8,79 % -19,67 % -56,62 % -64,61 %
B
S
Wereldhave 13,84 -4,29 % 1,32 % 1,76 % 5,49 % 2,44 % -9,95 % 0,65 % -5,79 % -36,98 %
B
S
Sif 10,06 -3,64 % -2,14 % -0,20 % -1,76 % 1,82 % 8,17 % -25,28 % -34,35 % -10,15 %
B
S
Accsys 0,68 -3,41 % -1,45 % -1,45 % 4,13 % 7,42 % -7,36 % -17,07 % -63,68 %
B
S
Pharming 0,82 -20,47 % 1,54 % -2,79 % -9,39 % -21,00 % -22,50 % -30,92 % -18,53 % 6,08 %
B
S
Nedap 62,60 -2,19 % 0,00 % -2,19 % -0,32 % -5,44 % 2,29 % 10,21 % 10,21 % 34,33 %
B
S
CM.com 7,11 -18,28 % -1,11 % 5,18 % 6,92 % -10,28 % -18,28 % -10,96 % -74,70 % -13,52 %
B
S
Fastned 22,30 -17,71 % 3,48 % -1,11 % -2,83 % -15,21 % -18,32 % -27,00 % -64,66 %
B
S
Sligro 13,78 -13,11 % -0,14 % -3,77 % -3,23 % 4,87 % -11,67 % -13,88 % -47,50 % -58,43 %
B
S
TomTom 5,70 -10,73 % 0,62 % 2,52 % -0,44 % -23,18 % -6,10 % -21,70 % -23,80 % -28,74 %
B
S
Avantium 2,64 -10,60 % 0,38 % -3,30 % 1,73 % 22,22 % -24,52 % -8,92 % -36,46 % 23,83 %
B
S
Brunel 11,00 -1,61 % -0,54 % 0,55 % 6,38 % 7,00 % 3,58 % -8,33 % -1,43 % -16,67 %
B
S

Sterkste stijgers en dalers in AScX-index

Door sterke prijsbewegingen kan het moeilijk zijn om te achterhalen welke aandelen behoren tot de sterkste stijgers en dalers van de beurs. Zeker wanneer u de sterkste of zwakste aandelen zoekt over verschillende periodes. Hier vindt u alle belangrijke koersinformatie van verschillende AScX aandelen. Naast de aandelenkoers van vandaag, vindt u in één oogopslag de performance van ieder AScX aandeel van de afgelopen dagen, weken, maanden of jaren. Volg makkelijk uw geliefkoosde aandelen op de voet of ontdek net de parels van de beurs.

De beste en slechtste AScX-aandelen

Actuele aandelenanalyses

De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling. De pagina toont gegevens over de huidige en in het verleden behaalde resultaten van aandelen in een index.

De pagina bevat koop- en verkoopknoppen, die zijn ontworpen om u naar een orderticket van de betreffende aandelen in LYNX+ te leiden. Het gebruik van de hyperlink is geheel op uw eigen risico. Hoewel de hyperlinks met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden gemaakt, is het mogelijk dat er fouten in zitten. LYNX is er niet verantwoordelijk voor dat

u wordt doorverwezen naar het gewenste product. U dient de gegevens van het orderticket dan ook volledig te controleren alvorens een order te plaatsen. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waardering van deze financiële instrumenten kan fluctueren. Beleggers kunnen meer verliezen dan hun oorspronkelijke belegging. Om meer te weten te komen over de risico’s die aan beleggen zijn verbonden kunt u de risicowaarschuwingen terugvinden op Documenten.