Corporate Actions

Corporate actions vereisen dat u keuzes maakt die u kunt beheren in de Corporate Action Manager. Voorbeelden van Corporate Actions zijn het indienen van dividendkeuzes, het aanbieden van aandelen voor een overname of het uitoefenen van rechten. Hieronder vindt u de instructies om dat te doen.

Log in

Zodra u ingelogd bent, klikt u rechtsbovenin uw scherm op Help. Vervolgens klikt u op Support Center en in het volgende scherm de Corporate Action Manager.

Selecteer de Corporate Action

Nu bent u in de Corporate Action Manager en kunt u kiezen tussen de verschillende tabbladen;

 • Upcoming Actions: Aankomende Corporate Actions.
 • Choice Actions: Corporate Actions waarbij u een keuze kunt doorgeven.
 • Mandatory Actions: Corporate Actions waarbij u verplicht een keuze dient te maken.
 • Conversions: Conversies van aandelen.
 • Warrant Exercises: Uitoefenen van Warrants (aankoop van aandelen met rechten).
 • Past Actions: Afgelopen Corporate Actions.
 • Proxy Votes: Stemrechten die u kunt uitoefenen over beleidskeuzes.

Corporate Action informatie

Zodra u een keuze gemaakt heeft voor één van de Corporate Actions, vindt u in het scherm dat verschijnt alle informatie omtrent deze Corporate Action zoals de deadline en voorwaarden. In de meeste gevallen wordt u ook gevraagd hoeveel stukken en/of rechten u wilt toewijzen aan uw keuze.

Bevestig uw keuze

Indien u tevreden bent met uw keuze, dient u uw keuze te bevestigen door het vakje Terms and Agreement linksonder in het pop-upvenster aan te vinken en rechtsonder op Save te klikken. Tot slot krijgt u dan een pop-up waarmee u de keuze definitief bevestigd, klik hiervoor op Yes.

Veelgestelde Vragen

De deadline voor het indienen van Corporate Actions wordt normaliter vastgesteld op twee dagen voor de officiële deadline die wordt opgegeven door het bedrijf dat de Corporate Action initieert. Dit geeft LYNX voldoende tijd om de noodzakelijke instructies te verwerken en in te dienen namens onze cliënten.

Houd er rekening mee dat specifieke deadlines kunnen variëren afhankelijk van de aard van de Corporate Action en andere factoren.

Corporate Actions uit het verleden worden ook vermeld in de sectie Corporate Actions van uw activity statement.

Dividenden worden over het algemeen weergegeven op alle handelsplatformen en op het Account Management. Aanvullende details zijn te vinden in de Corporate Action Manager in het Account Management of op de betreffende Investor Relations pagina van het bedrijf.

De verhouding van het aanbod geeft de verhouding aan waarin de rechten worden uitgewisseld om nieuwe aandelen te verkrijgen. Een verhouding van 10:1 betekent dat u met 10 Inschrijvingsrechten kunt inschrijven om 1 nieuw aandeel te verwerven. Zowel het bedrag als de verhouding van de Inschrijvingsrechten worden vermeld in de sectie Corporate Actions van uw activity statement.

Inschrijvingsrechten indienen om nieuwe aandelen te kopen is over het algemeen een vrijwillige optie. Soms verliezen deze inschrijvingsrechten hun waarde als ze niet worden gebruikt om nieuwe aandelen te kopen. De meeste van deze inschrijvingsrechten hebben de mogelijkheid om verhandeld te worden voor hun expiratiedatum.

Als u geen actie onderneemt met deze rechten, worden deze rechten waardeloos. De expiratiedatum en (indien van toepassing) de opbrengst worden weergegeven in het onderdeel Corporate Actions van uw activity statement.

Corporate actions zijn gebeurtenissen die worden geïnitieerd door een beursgenoteerd bedrijf en die veranderingen in de structuur van het bedrijf teweeg kunnen brengen of een impact kunnen hebben op de aandeelhouders. Deze acties worden meestal goedgekeurd door de raad van bestuur van het bedrijf en kunnen in bepaalde gevallen de goedkeuring van de aandeelhouders vereisen.

Het dividend wordt bepaald door het bedrijf zelf. Bij sommige bedrijven kunt u kiezen tussen dividend in cash of in aandelen. Houd er rekening mee dat u om wettelijke of technische redenen kunt worden vrijgesteld van bedrijfsacties zoals kapitaalverhogingen.

Daarnaast is het ook niet mogelijk om een standaardkeuze op te geven in uw Account Management, indien u geen keuze opgeeft wordt de default keuze van het bedrijf zelf aangehouden.

Corporate actions kunnen diverse gevolgen hebben, bijvoorbeeld:

 1. Veranderingen in eigendom of stemrechten: Corporate actions kunnen leiden tot wijzigingen in de eigendomsstructuur van een bedrijf, wat een invloed kan hebben op de stemrechten.
 2. Impact op de aandelenprijs: Afhankelijk van de aard van de Corporate Action kan de aandelenprijs beïnvloed worden. Bijvoorbeeld, stock splits en bonusuitkeringen resulteren over het algemeen in lagere individuele aandelenprijzen.
 3. Kansen en risico’s: Corporate actions kunnen kansen bieden voor beleggers, zoals de mogelijkheid om extra aandelen te verwerven tegen een gunstige prijs. Ze kunnen echter ook risico’s met zich meebrengen, dus het is essentieel om de potentiële impact te evalueren voordat u investeringsbeslissingen neemt.

U ontvangt doorgaans e-mails getiteld “Annual Meeting Notice” van onze partner IB om een proxy vote uit te voeren. Vergeet niet om ook uw spamfolder te controleren voor deze e-mails.

Als u deze e-mail niet kunt vinden, kunt u de proxy votes via het Account Management als volgt vinden:

 • Log in op de Client Portal en klik op het Help icoon rechtsboven in uw scherm en selecteer Support Center uit het dropdown menu.
 • Selecteer in het Support Center de Corporate Action Manager.
 • Klik op de pagina van de Corporate Action Manager op het Proxy Vote tabblad helemaal rechts en klik vervolgens op de Proxy Vote knop.
 • U wordt doorgestuurd naar een website waar u aanstaande Corporate Actions en keuzes kunt bekijken.

Op deze website vindt u de volgende categorieën:

 • Upcoming Actions: Details van aanstaande corporate actions of vergaderingsaankondigingen waarvoor u kunt stemmen, samen met de uiterste deadline.
 • Decisions: Dien hier uw steminstructies in door op Vote te drukken. Bekijk de artikelen en geef uw stem afzonderlijk per artikel aan met ForAgainst of Abstain. Nadat u uw keuzes hebt gemaakt, scrollt u naar de onderkant van de pagina en klikt u op Confirm Vote. Bekijk uw geselecteerde keuzes op de volgende pagina en klik dan onderaan op Submit Vote om het stemproces te voltooien.
 • Delivery Preferences: Geef hier uw voorkeur aan of wijzig uw voorkeur voor communicatie over proxy votes.
 • Communications: Toegang tot eerdere communicatie over proxy votes die aan u zijn geleverd.

Na het stemmen ontvangt u een bevestigingsmail van IB waarin uw regsitratie van uw keuzes wordt bevestigd.

Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam