Fibonacci indicator

De Fibonacci-reeks is een reeks getallen die in de 13e eeuw werd ontdekt door de Italiaanse wiskundige Leonardo Fibonacci. Traders gebruiken de Fibonacci indicator om in- en uitstapniveaus te bepalen. We leggen u allereerst uit waar de getallen vandaan komen en bespreken hoe u de indicator kunt gebruiken.

De Fibonacci-nummers zijn een oneindige reeks natuurlijke getallen, waarbij het volgende getal wordt verkregen door de twee voorgaande getallen bij elkaar op te tellen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. 233 en ga zo maar door. Deze getallen kunnen worden gebruikt om bepaalde ratio’s te vormen, die ook tijdens het traden van pas kunnen komen. Handelaren op de beurs maken onderscheid tussen Fibonacci retracements en Fibonacci extensies.

Door het delen van een nummer door het volgende hogere nummer krijgen we bepaalde ratio’s. Door bijvoorbeeld 34 te delen door 55 ontstaat 0,618. De Fibonacci ratio’s die belangrijk zijn voor de technische analyse zijn 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%. In de technische analyse worden deze getallen gebruikt om de grafiek van een effect, zoals een aandeel of een index, op te delen in verschillende gebieden. Deze zogenaamde Fibonacci retracements worden vervolgens gebruikt om steunpunten en weerstanden op de grafiek in kaart te brengen.

Fibonacci extensions zijn daarentegen ratio’s die zich onder of boven de koersen bevinden en zijn respectievelijk 161,8%, 200%, 261,8% en 423,6%. Deze zogenaamde Fibonacci extensies worden bijvoorbeeld gebruikt om koersdoelen vast te stellen.

Trading met de Fibonacci indicator uitgelegd

Handelen met de Fibonacci indicator is vrij controversieel, omdat de voordelen ervan niet op een wetenschappelijk verantwoorde manier kunnen worden uitgelegd. Desalniettemin wordt de Fibonacci indicator op grote schaal gebruikt.

Beleggers die gebruik maken van technische analyse moeten dan ook de basisprincipes van Fibonacci begrijpen. U hoeft de Fibonacci-formule niet uit uw hoofd te kennen om ratio’s te bepalen, aangezien deze standaard in het TWS Handelsplatform zijn ingesteld. Zo kunt u op een eenvoudige en begrijpelijke manier de Fibonacci-niveaus in kaart brengen met behulp van de grafieken.

U hoeft alleen het beginpunt en het hoogste punt van de koersbeweging op de grafiek in een up trend te identificeren, en het laagste punt in een down trend. Deze vormen de 0% en 100% niveaus. De andere extensies en retracements worden dan duidelijk weergegeven met lijnen en kleuren. In het Fibonacci artikel leggen we alles uit wat u moet weten om de techniek toe te passen bij uw analyses.

Fibonacci begrijpen en gebruiken