Strangle optiestrategie: Long of Short inspelen op beweging

Door Justin Blekemolen

....

Geschatte Leestijd: 11 minutes

Strangle strategie: met een kleine investering inspelen op grote bewegingen
In een ander artikel schreven we over de straddle strategie. De strangle optiestrategie is een optie die hier redelijk op lijkt, maar dan net anders. Het principe is echter wel hetzelfde; met een strangle speelt u in op een verwachte beweging, zowel omhoog als omlaag.

Na het lezen van dit artikel weet u exact de betekenis van de strangle optiestrategie, de voor- en nadelen van een long en short strangle en weet u hoe u eenvoudig deze optiecombinaties inlegt. Bent u op zoek naar een broker om opties te handelen, klik dan hier.

Wat is een strangle?

Definitie
Wat is een strangle strategie?

De strangle is een optiestrategie waarmee een belegger inspeelt op een beweging. Het mooie van deze strategie is dat het niet uitmaakt of de onderliggende waarde stijgt of daalt. Zolang de beweging groot genoeg is, wordt de optiecombinatie winstgevend.

Bij het kopen van een long strangle worden tegelijkertijd put opties en call opties op een onderliggende waarde gekocht met dezelfde expiratiedatum, maar verschillende uitoefenprijzen. Het verkopen van een strangle wordt een short strangle genoemd. Bij het aangaan van een short strangle verkoopt u juist een put optie en call optie met verschillende uitoefenprijzen en dezelfde expiratiedatum.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een long strangle. In het voorbeeld worden de volgende transacties uitgevoerd:

 • Koop: call optie $ 45
 • Koop: put optie $ 35
Voorbeeld long strangle De strangle optiestrategie | strangle opties

Hieronder vindt u een voorbeeld van een short strangle. In het voorbeeld worden de volgende transacties uitgevoerd:

 • Verkoop: putoptie $ 38
 • Verkoop: calloptie $ 42
Voorbeeld short strangle | strangle opties | strangle strategie

Wanneer is de strangle strategie interessant?

De long strangle wordt net als bij de straddle aangekocht als een grote beweging wordt verwacht. Indien u geen idee heeft welke kant op, biedt de strangle een goede uitkomst.

Bij een short strangle heeft u exact de tegengestelde gedachte. U verwacht nauwelijks beweging en wilt hier op deze manier op inspelen.

Uitleg theorie: long strangle

Bij een long strangle is de delta neutraal, doordat de positieve delta van de calloptie wordt opgeheven door de negatieve delta van de putoptie. De gamma en vega zijn positief en komen overeen met een straddle.

De theta is negatief doordat beide opties gekocht zijn. Dit betekent dat het verloop van tijd negatief is voor uw positie. Het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde zal sneller gaan naarmate de expiratiedatum dichtbij komt. Net als bij de straddle is de positieve gamma het geheim achter de positie. Bij een beweging neemt de delta toe door de positieve gamma, waardoor de delta steeds groter wordt naarmate de beweging vordert.

Het verschil bij een strangle is het feit dat de uitoefenprijzen van de gekochte call- en putoptie niet hetzelfde zijn. Omdat beide opties out-of-the-money zijn, is de investering van een strangle echter een stuk lager dan die van een straddle. Bij die strategie zijn namelijk beide opties at-the-money. Hier staat tegenover dat de beweging wel een stuk groter moet zijn om winst te maken.

In bovenstaand voorbeeld van de long strangle wordt $ 2 aan premie betaald, waardoor het break-even point op $ 33 en $ 47 ligt. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde buiten deze bandbreedte, dan maakt u winst. Deze winst is tevens ongelimiteerd. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde tussen $ 33 en 47, dan maakt u verlies, waarbij het verlies is gemaximaliseerd is tot uw betaalde premie van $ 200.

Voordelen long strangle

 • Ongelimiteerde winst
 • Geen voorkeur voor richting van de beweging
 • Relatief kleine investering in vergelijking met een straddle

Nadelen long strangle

 • Risico tegenover de optiegrieken
 • Nog grotere beweging vereist ten opzichte van een straddle

Uitleg theorie: short strangle

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de strangle juist te verkopen. Een zogenoemde short strangle is exact het tegenovergestelde van de long straddle. De verwachting hierbij is dat de beweging beperkt blijft.

Met deze optieconstructie ontvangt u premie en heeft u een positieve theta, wat inhoudt dat het verstrijken van de tijd in uw voordeel is. U verwacht hiermee dus juist dat de beweging beperkt blijft. In dit geval is het dan ook zaak dat de koers van de onderliggende waarde binnen de bandbreedte expireert om winst te maken.

In het bovenstaande voorbeeld van de short strangle wordt een premie van $ 2 ontvangen. Hierdoor ligt de break-even prijs op $ 36 en $ 44. Noteert de koers van de onderliggende waarde binnen de bandbreedte van $ 36 – $ 44, dan maakt u winst. Tegengesteld aan een long strangle, is hier het verlies niet gemaximaliseerd. Uw geschreven opties zijn niet gedekt, waardoor uw verlies technisch gezien oneindig is.

Strangle strategie: looptijd en uitoefenprijs berekenen

Door de relatief kleinere investering in vergelijking met bijvoorbeeld een straddle, is het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde een stuk kleiner bij de strangle. Toch moet dit fenomeen wel in het achterhoofd worden gehouden bij het kiezen van de uitoefenprijs en looptijd.

Kiezen uitoefenprijs

Bij een strangle zijn zowel de gekochte call- als de gekochte put optie out-of-the-money. Wel zijn beide opties even ver out-of-the-money. Wilt u middels een kleine investering inspelen op een grote beweging? Kies dan opties die relatief ver out-of-the-money zijn. Nadeel hiervan is dat u een steeds grotere beweging nodig heeft om de strategie winstgevend te laten zijn.

Bent u bereid een iets grotere investering te doen? Kies dan uitoefenprijzen die niet zo diep out-of-the-money zijn. Dit vergroot de kans dat de uitoefenprijs van de call- of putoptie wordt bereikt wordt en dus winst oplevert. Uw risico is hierbij uiteraard weer groter, aangezien de investering hoger is.

Kiezen looptijd

Door de blootstelling aan de optiegrieken maakt het verschil welke looptijd u kiest. Neemt u een looptijd vier weken of langer, dan is het verlies aan tijdswaarde beperkt. Des te korter de looptijd, des te groter het risico tegenover de theta.

Een relatief lange looptijd heeft dus minder last van tijdsverlies. Hier staat tegenover dat de combinatie ook minder snel in waarde toeneemt als de beging plaatsvindt die u had voorspeld. Een korte looptijd heeft als nadeel dat het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde hoog is. Het voordeel is dat de strategie sneller winstgevend wordt als de verwachte beweging in de onderliggende waarde wordt ingezet.

Positiemanagement

Blijft de beweging uit, dan verliest de optiecombinatie tamelijk snel zijn waarde. Dit proces wordt verder versneld naarmate expiratie dichterbij komt. Ik raad u dan ook aan een strangle voortijdig te sluiten en niet aan te houden tot expiratie als de combinatie waardeloos dreigt af te lopen. Zo ontvangt u toch nog enige optiepremie terug.

Heeft u het goed gezien en heeft een grote beweging plaatsgevonden, dan is het aan te raden om niet te lang te wachten en op een bepaald moment daadwerkelijk winst te nemen. Na een grote beweging wordt de kans op een technische terugtest ook steeds groter. Een dergelijke terugtest zorgt er namelijk voor dat de waarde van uw straddle weer snel afneemt.

Praktisch voorbeeld van Strangle

In dit praktijkvoorbeeld had de  AEX een lastig en volatiel begin van het jaar. Sinds het begin van dit jaar verloor de index bijna 14%. De angst voor een recessie stapelt zich op en beleggers vrezen voor veel beweging en volatiliteit in de markt. In dit voorbeeld wordt duidelijk hoe u kunt inspelen op grote bewegingen binnen de markt met een strangle. 

voorbeeld long strangle AEX-index | strangle optiestrategie | strangle betekenis

Op de AEX werd een long strangle ingenomen. Voor deze optiecombinatie werd een premie van € 60,80 betaald. De volgende transacties werden uitgevoerd: 

Koop: call optie 700 september

Koop: put optie 680 september

ActieOptiePremie
KoopCALL 700€ 26,85
KoopPUT 680€ 33,95
 Totaal betaalde premie€ 60,80

De optiegrieken voor deze call spread zijn als volgt:

DeltaGammaVegaTheta
0,0420,0093,08– 0,30

De vega en de theta van de combinatie zijn enorm hoog, terwijl u juist deze twee zo laag mogelijk wilt houden. De neutrale delta geeft aan dat de strategie bij de eerste beweging nog weinig in waarde toeneemt. De theta van -0,30 geeft aan dat op het moment van inname, dagelijks € 30 aan premie uit de optiecombinatie loopt. Een verlies aan tijdswaarde van € 30 op dag-basis is gezien de investering van € 6080 vrij fors. 

Voor de gehele optiestrategie betaalt u € 60,8 aan premie. De break-even prijs ligt dus op 619,2 (680 – 60,8) en 760,8 (700 + 60,8). Als de AEX buiten deze zone expireert, levert deze constructie winst op. Door de standaardmultiplier van 100 is de investering van de straddle € 6.080. Dit lijkt een enorm breed interval, maar doet zich maar voor bij expiratie. De breakeven punten liggen bijna vlak bij de marktprijs bij aankoop en lopen verder uit elkaar naarmate de tijd verloopt en de theta waarde wegneemt.  

Als we een maand in de toekomst kijken, kennen we onze potentiële winst en verlies op bijvoorbeeld 23 juni. Wanneer de prijs hetzelfde bleef op € 690 dan hebben we een ongerealiseerd verlies van € 995,5. Mocht onze voorspelling kloppen en de AEX beweegt met een volle 20%, dan zouden we bij een stijging € 7.133 en bij een daling € 13.592,88 winst maken. 

Positiemanagement is dus zeer belangrijk. Wanneer uw hypothese verandert en u acht het mogelijk dat de beweging langer uitblijft, kan het verstandig zijn uw positie te sluiten en de verdere theta schade te beperken. Hetzelfde geldt bij winst, wanneer uw hypothese klopt dan sluit u de positie het beste zo snel mogelijk. 

Wanneer de prijs onveranderd blijft en u laat de opties expireren, dan zullen beide opties dus waardeloos aflopen, waardoor de investering van € 6.080 volledig verloren zou zijn. Kortom, zaak voor de optiehandelaar om op tijd winst te nemen voordat de beweging weer teniet wordt gedaan. 

Strangle vs Straddle

De keuze tussen een straddle strategie en een strangle strategie hangt sterk af van de volatiliteitsverwachtingen van de belegger en zijn risicotolerantie. Een straddle kan de voorkeur hebben in een zeer volatiele markt waar snelle en significante prijsveranderingen worden verwacht. Maar een strangle strategie kan aantrekkelijker zijn als men grote bewegingen verwacht, maar waar men niet bereid is om veel te betalen voor de optiecombinatie. Het nadeel is dat de kans op een groter verlies daarmee vergroot wordt. 

Door deze kenmerken te overwegen, kunnen beleggers de strategie kiezen die het beste past bij hun verwachtingen en marktanalyse.

In termen van risico en potentieel rendement, kan de straddle sneller reageren op kleinere bewegingen van de onderliggende waarde dicht bij de strike prijs, terwijl de strangle strategie een grotere beweging nodig heeft om de break-even punten te bereiken, maar met een lager risico door de kleinere initiële inleg.

Handelen in optiecombinaties via LYNX

Via LYNX kunt u gemakkelijk met één klik een gehele optiecombinatie innemen. U voegt de optiestrategie als geheel toe en krijgt hier één bied- en laatprijs voor te zien. Op deze manier hoeft u niet elke optie apart te kopen of te verkopen. Zo bent u er zeker van dat u voor beide opties daadwerkelijk een uitvoering krijgt tegen een vastgestelde totaalprijs en loopt u dus niet het risico dat u enkel uitvoering heeft voor een gedeelte van de optiecombinatie. Het inleggen van optiecombinaties kan via de strategy Builder in de Optie trader. Hier kunt u bij strategie ook voor verschillende opties kiezen, door ze direct bij strategie te selecteren, u kunt echter ook zelf de constructie poot voor poot zelf opzetten en daarna tegelijk  uitvoeren. 

Strangle inleggen met de Option Trader | De strangle optiestrategie | strangle betekenis

De consequenties van deze trade kunt u makkelijk vinden door te klikken op “profile”. Hier vindt u de effecten van verschillende scenario’s en belangrijke informatie zoals de break even punten, maximum verlies en maximum winst. 

De prestaties bekijken van uw strangle strategie | De strangle optiestrategie | strangle opties
AEX index opties | De strangle optiestrategie | strangle strategie | strangle betekenis

Handelen met de strangle via LYNX

Wanneer u wilt handelen in opties zijn er een aantal aspecten van groot belang, te weten de transactiekosten, een betrouwbaar handelsplatform en een uitgebreid wereldwijd aanbod van opties. De zeer scherpe tarieven, het bekroonde handelsplatform, de geavanceerde tools en de mogelijkheid om wereldwijd te handelen in vrijwel elke beschikbare optie, maakt LYNX dé optiebroker bij uitstek. 

Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader, en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen. Lees meer over ons aanbod via de onderstaande knop.

Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alles over opties