CapEx: uitgebreid besproken

Door Hirgent Cekaj


Artikel laten voorlezen
capex betekenis | capex voorbeeld | capex kosten | capex vs opex
Om een aandeel te waarderen moet een belegger een schatting maken van het achterliggende bedrijf. Indien men een fundamentele analyse uitvoert, kan het handig zijn om eens naar de CapEx te kijken omdat het aangeeft hoeveel geld een bedrijf investeert in zijn toekomst.

In dat artikel komt u erachter wat de CapEx betekent, hoe u de CapEx kunt berekenen en wat het belang is van de CapEx. Ook leest u een uitgebreid voorbeeld en wordt de vergelijking gemaakt met de OpEx.

CapEx betekenis

Definitie
wat betekent de capex?

CapEx (Capital Expenditures, oftewel, kapitaaluitgaven) zijn de investeringen die gemaakt worden door een bedrijf in activa op lange termijn. Onder deze investeringen verstaan we het aankopen, onderhouden en opwaarderen van lange-termijn activa.

De uitgaven worden boekhoudkundig gespreid over de levensduur van het bedrijfsmiddel. Activa op lange termijn zijn meestal materiële bezittingen van een bedrijf die meer dan één jaar op de balans terug te vinden zijn zoals machines, voertuigen, fabrieken of andere gebouwen. Maar ook apparatuur, infrastructuur, software, patenten en licenties.

Kapitaaluitgaven zijn noodzakelijk om de efficiëntie van een bedrijf te behouden of te verbeteren en om de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast zijn kapitaaluitgaven belangrijk voor bedrijven zodat ze kunnen investeren in nieuwe technologieën en andere activa. Enkel op die manier kunnen bedrijven blijven groeien. De kapitaaluitgaven van een bedrijf gedurende een kwartaal of een jaar kan u terugvinden in het kasstroomoverzicht of de cashflow statement.

Hoe bereken je de CapEx?

Om de CapEx te kunnen berekenen hebben we de verandering van de totale waarde van de materiële vaste activa nodig sinds de vorige boekhoudperiode. We kunnen dit berekenen door de totale waarde van de materiële vaste activa van de vorige periode af te trekken van de totale waarde van de materiële vaste activa van de huidige periode.

Deze informatie kunnen we vinden in de balans van deze periode en de balans van de vorige periode. Via het Handelsplatform van LYNX kan u deze informatie terugvinden in de Fundamental Explorer. U kan natuurlijk ook de website van het bedrijf raadplegen. Veelal vindt u deze informatie onder ‘investor relations’.

Verder hebben we ook de totale waarde van de afschrijvingen nodig van de huidige boekhoudperiode. Dat is terug te vinden in het kasstroomoverzicht. Vervolgens kunnen we de CapEx berekenen met de volgende formule:

Definitie
CapEx formule

CapEx = huidige materiële vaste activa – voorafgaande materiële vaste activa + huidige afschrijvingen

CapEx voorbeeld

Als we kijken naar de gegevens die we terugvinden in het laatste kwartaalrapport van het aandeel Telenet, dan kunnen we de CapEx berekenen van Telenet voor de eerste 3 kwartalen van dit jaar. We vinden de volgende gegevens:

(€ in miljoen)31 september 202031 december 2019
Huidige materiële vaste activa2289,02366,8
Huidige afschrijvingen552,7- 47,4 = 505,3/

Bij de huidige afschrijvingen wordt 47,4 miljoen euro afgetrokken, omdat dit afschrijvingen waren op operationele kosten. Als we nu onze gegevens invullen in de formule krijgen we:

CapEx = € 2289,0 – € 2366,8 + € 505,3 = € 427,5

We bekomen een CapEx van 427,5 miljoen euro voor de eerste drie kwartalen van Telenet.

Belang van de CapEx

De CapEx vertelt u hoeveel een bedrijf investeert in zijn lange termijn bedrijfsmiddelen om te kunnen groeien of om zijn bedrijfsactiviteiten te kunnen verderzetten. De omvang van de CapEx of de kapitaaluitgaven van een bedrijf is vaak afhankelijk van de sector waarin het bedrijf opereert. Telecommunicatiebedrijven, nutsbedrijven, de oliesector en de productie-industrie zijn enkele sectoren met de hoogste kapitaaluitgaven.

CapEx betekenis - CapEx Opex - CapEx voorbeelden - CapEx kosten
Editorial credit: PopTika / Shutterstock.com

Soorten CapEx

We kunnen kapitaaluitgaven opsplitsen in twee soorten:

  1. Uitgaven om het operationele niveau van het bedrijf te handhaven. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwe machine zijn omdat de oude kapot is. Let op dat het hier gaat om een machine met een levensduur van meer dan één jaar, anders spreken we over OpEx.
  2. Uitgaven die zorgen voor de toekomstige groei van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de koop van een nieuwe software die het toelaat om sneller en efficiënter te werken.

Verder hangen de soorten kapitaaluitgaven sterk af van de sector waarin een bedrijf actief is. Bij transportbedrijven zal er veel kapitaal uitgegeven worden aan voertuigen. Echter wanneer de voertuigen geleaset worden spreken we van een bedrijfskost en dus OpEx. Een technologiebedrijf als Apple zal dan weer meer in technologie en software investeren.

CapEX vs. OpEx

Naast CapEx bestaat er ook nog zoiets als OpEx. Het is belangrijk dat u deze twee begrippen niet door elkaar haalt. OpEx staat voor Operational Expenditure, oftewel, de bedrijfskostenBedrijfskosten zijn kosten die nodig zijn om het bedrijf te runnen. Dit zijn kosten die gemaakt worden door het bedrijf wanneer ze hun normale bedrijfsactiviteiten uitvoeren. 

In tegenstelling tot kapitaaluitgaven, zijn bedrijfskosten dus kosten op korte termijn en mogen ze afgetrokken worden van de bedrijfsbelastingen die te betalen zijn in hetzelfde jaar waarin de kosten gemaakt zijn.

Concreet wordt een kost als CapEx beschouwd wanneer het gaat om een investering met een levensduur van meer dan één jaar of wanneer de uitgave de levensduur van een bedrijfsmiddel verlengt. Een uitgave wordt beschouwd als OpEx als het gaat om een investering die het bedrijfsmiddel in zijn huidige staat houdt, zoals een herstelling, huur, inventaris kosten, marketing, et cetera.

Voorbeeld

Stel dat Jan een fitnesscentrum wil openen en een oude loods koopt die hij volledig zal renoveren tot een fitnessruimte. De kosten die nodig zijn voor de renovatie, de toestellen, de computers en andere apparatuur die hij nodig heeft, zijn allemaal kapitaaluitgaven en dus CapEx en kunnen worden afgeschreven over meerdere jaren.

De energierepen en proteïne shakes die hij verkoopt aan zijn klanten, het salaris van zijn werknemers en het abonnement dat hij betaalt voor de software op zijn computer, zijn operationele kosten en vallen dus onder OpEx. Indien hij ervoor zou kiezen om in plaats van een loods te renoveren, een gebouw te huren die meteen gebruikt kan worden als fitnesscentrum, dan zal de kost van de huur ook onder OpEx vallen.

Voor beleggers is het belangrijk om rekening te houden met de CapEx van een bedrijf, omdat het ze iets vertelt over de efficiëntie van het bedrijf in vergelijking met hun concurrenten. Verder kan een lage CapEx ook wijzen op te lage investeringen van het bedrijf. Stel dat een bedrijf veel schulden heeft en daardoor bespaart op investeringen omdat ze met het geld liever hun schulden afbetalen, dan kan dit leiden tot een lagere efficiëntie, lagere marges en bijgevolg zullen ze in de toekomst meer moeten investeren om concurrentieel te blijven.

Een lagere CapEx dan normaal is niet noodzakelijk een slecht teken. We hebben gemerkt dat veel bedrijven tijdens de coronacrisis hun kapitaaluitgaven hebben beperkt. Tijdens een crisis is het belangrijk voor bedrijven om voldoende liquide middelen te hebben en dus is het beter om tijdens zulke periodes zuinig om te springen met kapitaal. Dit mag echter niet te lang duren, anders zullen de negatieve effecten onvermijdelijk volgen.

CapEx heeft een grote invloed op de financiële situatie van een bedrijf. Daarom is het belangrijk voor het management om doordachte beslissingen te nemen omtrent de CapEx van het bedrijf. Slimme investeringen kunnen een bedrijf helpen groeien, maar een grote investering die niet brengt waar het management op gehoopt had, kan zwaar wegen op een bedrijf. Bedrijven moeten namelijk regelmatig leningen aangaan bij de bank om te kunnen investeren. Bij een mislukte investering blijft het bedrijf dus achter met de schulden, maar met weinig inkomsten uit hun investering.

Conclusie

CapEx is geld dat gebruikt wordt door een bedrijf om te investeren in de financiële gezondheid van het bedrijf op de lange termijn. Met het geld kunnen bedrijfsmiddelen worden gekocht en opgewaardeerd of de levensduur van een bedrijfsmiddel kan verlengd worden.

De voorwaarde is dat de bedrijfsmiddelen een levensduur van meer dan één jaar hebben. Vanwege hun grote omvang hebben deze investeringen een grote invloed op het bedrijf en de waardering van het bedrijf. Daarom is het belangrijk dat u investeert in bedrijven met een goed management die op een efficiënte en doordachte manier investeren en budgetteren.

Handelen in aandelen via LYNX?

Via LYNX heeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 150 beurzen in 33 landen. Bekijk het aanbod:

FAQ

CapEx verwijst naar de investeringen in vaste activa zoals gebouwen, machines, apparatuur en technologie, met als doel de capaciteit of kwaliteit van productie/dienstverlening te verbeteren.

OpEx staat voor “Operating Expenses” en verwijst naar de dagelijkse recurrente bedrijfskosten zoals huur, salarissen en kantoorbenodigdheden.

CapEx omvat kosten voor langetermijnactiva zoals aankoop van grond, gebouwen, machines, apparatuur, software en soms onderzoek en ontwikkeling. Deze uitgaven worden als investeringen beschouwd voor bedrijfsgroei en inkomsten op lange termijn.