Quick Ratio berekenen + betekenis

Door Jef Dhondt


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 5 minutes

Quick ratio berekenen en quick ratio betekenis
De quick ratio, of ook wel de acid test genoemd, wordt gebruikt om de liquiditeit op korte termijn te evalueren.

De ratio houdt alleen rekening met de activa dat het bedrijf snel en eenvoudig kan liquideren. Zo kan men als belegger berekenen of het bedrijf niet zomaar in liquiditeitsproblemen kan geraken. De quick ratio krijgt de bijnaam acid test omdat niet alle bedrijven zomaar slagen voor deze test.

Verder is de ratio een norm binnen financiële instellingen en dus zeer belangrijk voor de kredietwaardigheid van bedrijven. Alvorens het toekennen van een krediet wordt hij berekend bij een financiële doorlichting. Bedrijven die niet slagen zullen het dan ook zeer lastig hebben om een bankkrediet te bemachtigen.

Bij de interpretatie moeten we rekening houden met verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de sector en het business model. In dit artikel bespreken we de berekening, interpretatie en gebruik van de quick ratio.

Quick Ratio betekenis

De quick ratio is een financieel kengetal dat de financiële gezondheid van een bedrijf op de korte termijn weergeeft. De ratio laat de voorraad buiten beschouwing.

Bijgevolg gebruikt men de quick ratio vooral voor bedrijven waarbij de voorraad niet gemakkelijk te verkopen is. Voor bedrijven waarbij de voorraad juist wel waardevol en waardevast is, wordt vaak de current ratio gebruikt. De financiële gezondheid van deze organisaties is namelijk afhankelijk van de voorraad.

Het doel van quick ratio berekening is om vast te stellen of een bedrijf in staat is alle lopende verplichtingen op de korte termijn te kunnen voldoen.

Weetje
Wat is een synoniem van de quick ratio?

Er zijn ook andere benamingen voor de quick ratio; de acid test ratio of snelle activa ratio zijn synoniemen van de quick ratio.

Quick Ratio formule

De quick ratio van een onderneming kunt u snel berekenen met de volgende formule:

Quick ratio = (Vlottende Activa – Voorraden + Liquide Middelen)/Kortlopende Schulden

Veel bedrijven rapporteren hun balans en resultaatrekening in het Engels, daarom kan het handig zijn de formule ook in het Engels te onthouden.

Quick ratio = ( Current assets – inventory ) / Current Liabilities

De quick ratio van een onderneming zegt in welke mate het bedrijf liquide is. Een organisatie met een hoge quick score kan dus gemakkelijk op de korte termijn aan haar schuldverplichtingen voldoen, de teller is dus voldoende groot om de kortlopende schulden te dekken. De voorraden worden van de vlottende activa afgetrokken. Voorraden zijn namelijk vaak lastig snel te verkopen. Hierdoor zijn ze niet geschikt om schulden mee af te lossen op de korte termijn. Voorraden kunnen bederven, zijn modegevoelig of lastig snel te verkopen tegen een redelijke prijs.

Met de quick ratio krijgt u een beter beeld van de beschikbare liquiditeit van de organisatie.

Interpretatie Quick Ratio & uitleg

Bij de berekening van de quick ratio wordt geen beroep gedaan op de voorraad, andere bezittingen of toekomstige inkomsten. Een organisatie kan haar quick ratio verbeteren door het aantal kortlopende schulden te verlagen, door ze bijvoorbeeld om te zetten in langlopende schulden. Een andere mogelijkheid is het verhogen van de vlottende activa en liquide middelen. Dit kan door de winst niet uit te keren, extra geld op te halen bij aandeelhouders of minder te investeren in vaste activa.

belangrijk
Wat is een goede quick ratio?

Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen gezien als veilig. Dit betekent namelijk dat de kortlopende schulden gedekt kunnen worden met de liquide middelen

De quick ratio richt zich duidelijk op de korte termijn, daarom worden alleen de vlottende (liquide) activa en kortlopende schulden meegenomen in de berekening. Zowel bedrijven zelf, schuldeisers als investeerders maken gebruik van de quick ratio berekening. Het geeft namelijk aan hoe waarschijnlijk het is dat een organisatie in de financiële problemen komt. De ratio kan helpen bij het inschatten van de mogelijkheid dat een bedrijf achterstallingen betalingen krijgt, met extra kosten als gevolg. Hierbij moet u denken aan incassokosten en mogelijk zelfs een deurwaarder die beslag legt op de bezittingen.

Een volgende belangrijke interpretatie is de vergelijking met het sectorgemiddelde. Sterke liquiditeit kan een competitief voordeel vormen, het omgekeerde is ook waar. De manier van zakendoen verschilt ook sterk per sector. Zo hebben bedrijven in groothandel en detailhandel een zeer laag sectorgemiddelde voor de quick ratio, vaak onder 1. Dit komt voornamelijk omdat ze een sterke onderhandelingsmacht hebben en veel betalingsuitstel kunnen vragen. Zodoende stijgen de kortlopende schulden ook substantieel en daalt de ratio terwijl de onderneming vaak geen liquiditeitsproblemen heeft.

Voorbeeld quick ratio berekenen

(Vlottende Activa – Voorraden + Liquide Middelen) / Kortlopende Schulden

Op de balans van onze fictieve onderneming “QuickR” vonden we de volgende gegevens terug:

ActivaPassiva
Vlottende ActivaVreemd vermogen korte termijn
      Voorraden300     Kortlopende schulden500
      Liquide middelen (bank +      kas)400
      Handelsdebiteuren500

Hieruit kunnen we de gegevens halen en invullen in onze formule. De liquide middelen horen ook onder de vlottende activa. Let dus op voor dubbeltellingen.

Quick ratio: ( 500 – 300 + 400 ) / 500 = 1.2

We bekomen een waarde van 1.2, Dat wil zeggen dat de vlottende activa en liquide middelen onze korte termijn schulden dekken.

De Quick Ratio in uw LYNX Handelsplatform

In het TWS Handelsplatform is het gemakkelijk om de quick ratio en andere financiële kengetallen te vinden. Dit kan door het aandeel aan te klikken met de rechtermuisknop. Daarna kunnen de fundamentele waarden worden geselecteerd.

quick ratio betekenis, quick ratio strategie
De Quick Ratio toevoegen in het TWS Handelsplatform

Hier kan men veel informatie vinden over het bedrijf. Dit helpt beleggers bij het waarderen van een bedrijf. Naast de financiële kengetallen kan men hier ook de verwachtingen van analisten vinden en een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

Met een dubbele muisklip op het gekozen aandeel vinden we ook snel een overzicht van financiële cijfers.

quick ratio betekenis, quick ratio strategie
De Quick Ratio in het TWS Handelsplatform

Andere ratio’s

Ten slotte, naast de quick ratio zijn er ook andere belangrijke financiële kengetallen. Voor de gezondheid van een bedrijf op de korte termijn kunt u bijvoorbeeld ook kijken naar de current ratio en het werkkapitaal. Andere belangrijke kengetallen zijn solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit,  EBITDA en EBIT.

Ontdek Fundamentele Analyse in het TWS Handelsplatform

Via LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data terug te vinden in het TWS Handelsplatform. Ontdek het zelf:


Stuur een bericht naar Jef Dhondt
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.