Cashflow berekenen & betekenis: Hoe pas ik de juiste berekening toe

Door Wubbe Bos


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 8 minutes

Cashflow betekenis en uitleg - Operationele en vrije kasstroom
De cashflow berekenen is misschien wel het belangrijkste onderdeel bij het analyseren van een bedrijf. Met winst kan je namelijk niets betalen, terwijl een positieve cashflow ervoor zorgt dat er ruimte is voor nieuwe investeringen en een dividend.

Ook overnames, terugbetalen van schulden en de inkoop van eigen aandelen kunnen niet gedaan worden met winst, maar enkel met kasgeld.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de kasstroom kunt berekenen, wat de cashflow betekent en hoe u deze kan toepassen bij de analyse van een bedrijf of aandeel. Ook leggen we het verschil uit tussen de operationele kasstroom en de vrije kasstroom. Bent u op zoek naar een broker om in aandelen te handelen, klik dan hier.

Betekenis Cashflow & Cashflow berekenen

Definitie
betekenis cashflow

De cashflow (ook wel kasstroom) is het verschil tussen alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf in een bepaalde periode. De cashflow is al het fysieke en digitale geld dat door een onderneming vloeit.

De cashflow zegt dus iets over hoe het geld door een organisatie loopt. Deze term uit de bedrijfseconomie zegt iets over de beweging van liquide middelen. Bij een positieve netto cashflow blijft er aan het einde van het proces “cash” over. Bij een negatieve cashflow heeft de organisatie juist geld nodig.

Overzicht cashflow

De gehele cashflow van een organisatie bestaat uit drie stukken. Dit is om het geheel meer overzichtelijk te maken.

De eerste is kasstroom uit operaties (cashflow from operations). Hierbij wordt echt naar het operationele resultaat gekeken. Het kasstroomoverzicht kijkt enkel naar de stromen van geld en neemt bijvoorbeeld afschrijvingen op gebouwen dus niet mee. Een positieve kasstroom betekent dat de activiteiten van de organisatie dus kasgeld hebben opgeleverd. Let wel op: sommige kosten, zoals afschrijvingen en amortisatie, worden niet meegenomen. Toch zullen sommige machines op de langere termijn verslijten. Een positieve operationele kasstroom is dus niet voldoende. Een organisatie heeft op de lange termijn namelijk ook investeringen nodig om te blijven bestaan. Doorgaans is de kasstroom uit operaties hoger dan de nettowinst, omdat bepaalde niet-cash kosten niet meegenomen worden.

De tweede is investeringskasstroom of cashflow from investments. Bij de investeringskasstroom wordt er gekeken naar de kasstromen in nieuwe investeringen en van desinvesteringen. Nieuwe investeringen zijn zowel nodig om de productie uit te breiden als om oude machines te vervangen. Desinvesteringen kunnen daarentegen geld opleveren. Het onderscheid tussen investeringen in groei en investeringen om de faciliteiten op niveau te houden, is belangrijk bij de waardering van bedrijven en aandelen, maar doorgaans lastig om van elkaar te onderscheiden. Dit komt onder andere omdat sommige investeringen in nieuwe faciliteiten, of zelfs onderzoek, niet altijd zorgen voor groei. Een goed voorbeeld hiervan zijn de gigantische investeringen die de auto-industrie elk jaar doet in onderzoek en het vernieuwen van de fabrieken. Deze investeringen zorgen wel voor betere auto’s, maar door de moordende concurrentie levert dit vaak maar weinig omzet of winstgroei op voor de autoproducenten.

De derde is financieringskasstroom, ook wel bekend als cashflow from financing of. Deze bestaat uit binnenkomende en uitgaande dividenden plus nieuwe en afgeloste schulden. In de VS zien we hier vaak ook de inkoop en uitgifte van eigen aandelen terugkomen.

Verschil cashflow & winst

Winst neemt afschrijvingen en amortisatie mee, terwijl kasstroom juist ook naar de verschillen in werkkapitaal kijkt. De voor- en nadelen van winst vs. kasstroom hangen erg af van welke kasstroom er wordt bekeken. De operationele kasstroom kijkt niet naar investeringen en laat daardoor vaak een te gunstig beeld zien. De vrije kasstroom neemt daarentegen alle investeringen mee. Dit zorgt ervoor dat bij snel groeiende bedrijven de vrije kasstroom vaak negatief is. Het neerzetten van nieuwe fabrieken kost immers veel kapitaal.

Het hangt ook erg af van welke organisatie geanalyseerd wordt. Bij sommige organisaties geven de afschrijvingen en amortisatie een goed beeld van de kosten, maar dit is niet altijd het geval.

Vastgoedbedrijven zien eigenlijk vrij hoge afschrijvingen op gebouwen, terwijl de werkelijke waarde van vastgoed in vele gevallen niet af, maar toeneemt. In dat geval is het dus wellicht beter om deze afschrijvingen niet mee te nemen. Dit heeft echter ook risico’s, die recent vooral bij winkelvastgoed goed duidelijk werden. Nu de populariteit van sommige winkelcentra afneemt, moeten er meer investeringen gedaan worden om de winkelcentra aantrekkelijk te houden. Hierdoor zijn afschrijvingen op winkelcentra in de huidige tijd wel correct om te compenseren voor deze extra kosten.

Veel andere bedrijven hebben juist vele hogere investeringen dan afschrijvingen en zien nog steeds weinig groei. Vooral bedrijven die veel kapitaalgoederen gebruiken en te maken hebben met veel nieuwe ontwikkelingen zijn hier gevoelig voor. Denk bijvoorbeeld aan autofabrikanten, oliebedrijven en de semiconductor-industrie.

Cashflow berekenen

Om de cashflow te berekenen, moet je de totale inkomsten van een bedrijf aftrekken van de totale uitgaven. Dit geeft je een overzicht van het bedrag aan geld dat het bedrijf of individu over een bepaalde periode heeft gegenereerd of gebruikt.

Maar het berekenen van de cashflow kan op meerdere manieren en hangt af van welke soort cashflow je gaat berekenen. De twee belangrijkste kasstromen die bij beleggen worden gebruikt, zijn de operationele kasstroom en vrije kasstroom.

De operationele kasstroom is eigenlijk de basis en om de vrije kasstroom te berekenen worden hiervan de investeringen afgetrokken.

Operationele kasstroom

De operationele cashflow bestaat uit de cashflows van de dagelijkse activiteiten. Deze bereken je door alle binnenkomende en uitgaande kasstromen, die niets met financiering of investeringen te maken hebben, bij elkaar op te tellen.

Een andere manier om de operationele cashflow te berekenen is uitgaan van de nettowinst. De nettowinst is bekend en daarom het uitgangspunt. Wat niet in de nettowinst is verwerkt zijn veranderingen in werkkapitaal. Deze verschillen moeten dus bij de winst worden opgeteld wanneer ze negatief zijn en worden afgetrokken wanneer het werkkapitaal is toegenomen. Er blijft dan immers minder kasgeld over.

Andere belangrijke lasten die wel in de winst zitten verwerkt, maar geen cash kosten zijn, zijn afschrijvingen en amortisatie. Machines verslijten en goodwill daalt in sommige gevallen ook elk jaar in waarde. Aan deze kosten zitten niet direct veranderingen in de hoeveelheid kasgeld vast. Daarom moeten deze kosten voor afschrijvingen en amortisatie weer bij de winst worden opgeteld om tot de operationele kasstroom te komen.

EBITA vs. EBIT | Cashflow berekenen & betekenis | Operationele kasstroom | Vrije kasstroom

Vrije kasstroom

Voor de vrije kasstroom is nog een extra stap nodig. Machines slijten namelijk en daarom worden er ook afschrijvingen afgetrokken van de winst. Deze hebben we er bij de operationele kasstroom weer bij opgeteld. Dit betekent dat de operationele kasstroom in vele gevallen een te gunstig beeld van de situatie schetst. Om dit te corrigeren worden bij de berekening van de vrije kasstroom alle investeringen afgetrokken van de operationele kasstroom.

Afhankelijk van de hoeveelheid investeringen, geeft de vrije kasstroom dus een beter beeld dan de winst. Dit hangt vooral af van de vraag of afschrijvingen en onderhoudsinvesteringen ongeveer gelijk zijn.

Is dit het geval en worden er veel investeringen in nieuwe groei gedaan, dan zal de vrije kasstroom doorgaans erg laag uitvallen.

Formule cashflow

De makkelijkste manier om de cashflow te berekenen is alle uitgaande kasstromen af te trekken van alle inkomende kasstromen.


Operationele cashflow = winst +-werkkapitaal + afschrijvingen & amortisatie

Vrije casfhlow = winst +-werkkapitaal + afschrijvingen & Amortisatie – investeringen

Cashflow prognoses

Voorspellen is lastig en in het algemeen hebben mensen teveel vertrouwen in de prognoses die zij zelf maken of die anderen hebben gemaakt. Toch zijn prognoses en voorspellingen noodzakelijk om beslissingen te nemen.

De cashflow prognose voorspelt hoe de kasstromen van een bedrijf zich in de komende jaren gaan ontwikkelen.

Deze prognoses worden gebruikt in de planning en in de waardering van een bedrijf. Groeiende cashflow prognoses zorgen nu eenmaal voor een hogere waardering dan dalende prognoses.

Conclusie

De cashflow is een belangrijke maatstaf van operationeel succes. Bedrijven die consequent veel cash genereren, kunnen overnames doen, investeren in groei en aandeelhouders belonen met dividend. De betekenis van cashflow en de berekening hiervan zijn dan ook belangrijk wanneer je een bedrijf wilt waarderen zoals een zakenman dat ook zou doen. Er zijn echter ook andere manieren om aandelen te analyseren. De cashflow vormt samen met de winstrekening en de balans de kern van elke fundamentele analyse.

Sommige analisten hechten meer waarde aan de winstrekening en anderen juist aan de balans. De winstrekening kan je bijvoorbeeld analyseren door middel van de winst per aandeel, EBIT of EBITDA. De kracht van de balans is ook te bekijken met behulp van de quick ratio, solvabiliteit, liquiditeit of rentabiliteit. Het combineren van al deze informatie geeft het meest complete beeld van de intrinsieke waarde.

Ontdek Fundamentele Analyse in het handelsplatform

Via LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data terug te vinden in het handelsplatform. Ontdek het zelf:

FAQ

De cashflow duidt op de financiële gezondheid van het bedrijf. Een positieve cashflow betekent dat het bedrijf meer geld ontvangt dan het uitgeeft, terwijl een negatieve cashflow duidt op financiële problemen en een mogelijk gebrek aan liquiditeit.

De cashflow per aandeel is de hoeveelheid cashflow beschikbaar per uitstaand aandeel van een bedrijf en geeft beleggers inzicht in hoeveel geld het bedrijf per aandeel genereert en beschikbaar heeft voor dividenduitkeringen, aandelenterugkoop en toekomstige groei.

De netto cashflow wordt berekend door de totale ontvangsten van een bedrijf gedurende een bepaalde periode te verminderen met de totale uitgaven.