Aangifte Centraal Aanspreekpunt

Sinds 2015 is elke Belg verplicht zijn buitenlandse effectenrekening te melden aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). Wanneer u een effectenrekening opent via LYNX, wordt een effectenrekening geopend in naam van e­­n voor rekening en risico van de klant bij Interactive Brokers Ireland Limited. Dit staat ook eenduidig vermeld in onze Algemene Voorwaarden die u hier kan nalezen.

Praktische modaliteiten

De instructies kunt u terugvinden op de website van de Nationale Bank van België via www.nbb.be: praktische modaliteiten

U kan op twee manieren (papier of elektronisch) uw verplichtingen vervullen aangaande de melding van geopende rekeningen in het buitenland. U heeft volgende verplichtingen:

  • ofwel de eerste melding van een rekening in het buitenland (beschikbaar sedert mei 2015);
  • ofwel de wijzigingen die de belastingplichtige wenst aan te brengen aan rekeningen die in een vorige aangifte vermeld zijn. Deze zijn beschikbaar sedert december 2015.

Opdat de aangifte volledig en correct zou zijn, is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van de verklarende nota’s die  werden opgesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, ongeacht de meldingswijze die u kiest, en dat u alle aangegeven bepalingen respecteert.

Aangifte van uw rekening in Ierland

U kan de aangifte bij het CAP indienen met behulp van de volgende instructies:

  • Navigeer naar de pagina van het CAP via Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) | nbb.be
  • Klik vervolgens op Mijn buitenlandse rekening(en) melden en log in met uw eID kaartlezer of via itsme.
  • Klik bovenaan op Aangeven en bevestig uw identificatie. Klik op het volgende scherm op Een rekening toevoegen.
  • Gebruik ten slotte de volgende gegevens om uw aangifte in te vullen. Indien u op de afbeelding klikt, wordt deze groter weergegeven:

Rekeningnummer: Hierbij vult u uw rekeningnummer in. Dit begint altijd met een ‘U’, gevolgd door enkele cijfers. Dit nummer kunt u terugvinden op het platform en heeft u ook toegestuurd gekregen bij de opening van de rekening.

Benaming van de instelling: De rekeningen van LYNX worden aangehouden bij Interactive Brokers LLC.

Land waar de rekening is geopend: Ierland

Het oudste tijdperk: Wanneer werd de rekening geopend? Jaartal volstaat (Zichtbaar in uw account details of het document dat u werd toegestuurd bij de opening van de rekening).

BIC-code: We zijn enkel een introducing broker en zodoende beschikken we niet over een BIC-code.

Adres van de maatschappelijke zetel: Dit is het volledige adres van de instelling. Vul dit in zoals op de afbeelding weergegeven.