Essentieel Informatiedocument

Per 1 januari 2023 is de Essentiële Belegging Informatie (EBI) voor fondsen (ICBE’s en beleggingsinstellingen) vervangen door het Essentieel Informatiedocument (EID). Het EID geeft u voortaan nog meer informatie over het fonds, waaronder de risico’s, het verwachte rendement en andere belangrijke informatie. Wij leggen aan u uit wat de verschillen zijn.

Wat houdt het Essentiële-informatiedocument (EID) in?

Het EID volgt uit Europese regels die retail beleggers moeten beschermen. Het EID moet aan retail beleggers worden verstrekt. Het EID geeft informatie over het beleggen in zogenaamde verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s), zoals fondsen, gestructureerde producten en derivaten. Het EID geeft inzicht in de werking van het beleggingsproduct maar ook inzicht in de risico’s, de kosten en het rendement van het product. Door middel van EID’s van verschillende aanbieders kunt u de verschillende producten met elkaar vergelijken.

De verplichting om een EID te verstrekken geldt sinds 1 januari 2018 al voor de meeste beleggingsproducten, zoals gestructureerde producten, derivaten en ETF’s. Per 1 januari 2023 geldt deze verplichting ook voor fondsen.

Wat is de PRIIPs-regelmentering?

PRIIP’s, wat staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, verwijst naar een regelgevend kader dat is geïmplementeerd in de Europese Unie (EU) om gestandaardiseerde informatie te verstrekken aan retailbeleggers over beleggingsproducten. PRIIP-pakketten zijn beleggingsproducten die onder dit kader vallen.

Dit zijn voornamelijk de volgende producten:

 • Gestructureerde financiële producten, zoals opties die deel uitmaken van verzekeringspolissen, effecten of bankproducten.
 • Closed-end en open-end beleggingsfondsen.
 • Financiële producten waarvan de waarde is afgeleid van referentiewaarden, zoals aandelen of valutakoersen (derivaten).
 • Verzekeringsproducten van het type beleggingen, zoals levensverzekeringen met een beleggings- of spaarcomponent, evenals hybride producten.
 • Instrumenten uitgegeven door special purpose entities.

Deze regelgeving is niet uitsluitend van toepassing op ETF’s, maar in het volgende deel van deze pagina zullen we ons specifiek richten op dit type product.

Waarom werd deze wetgeving gecreëerd?

Het doel is om beleggers beter te beschermen en het vertrouwen van kleine beleggers in de financiële markt te herstellen door meer transparantie. De bepalingen moeten sinds 31 december 2016 in alle EU-lidstaten worden toegepast. De verplichtingen van deze wetgeving zijn van toepassing sinds 1 januari 2018. Deze wetgeving is enkel van toepassing op retail beleggers.

Een van de belangrijkste onderdelen is de wijze waarop de details van het Essentiële Informatiedocument (EID) moeten worden berekend en gepresenteerd. In het Engels worden dergelijke documenten vaak een Key Information Document (KID) genoemd. Dit document moet retailbeleggers in de EU in staat stellen de belangrijkste kenmerken en risico’s van de bovenvermelde beleggingsproducten beter te begrijpen. Bovendien zorgen de bepalingen voor het EID ervoor dat dergelijke producten in heel Europa beter vergelijkbaar worden.

Wie moet aan deze wetgeving voldoen?

Het zijn de uitgevers van dergelijke producten/ETF’s die de nodige documenten dienen te voorzien aan retail klanten. Zonder deze documenten beschikbaar te stellen, zijn hun producten niet verhandelbaar.

Het lijkt erop dat niet-Europese uitgevers niet wensen te voldoen om als “uitgever” erkend te worden voor Europese klanten. Dit zou namelijk betekenen dat ze ook aan andere wettelijke verplichtingen dienen te voldoen. Het zijn vaak deze verplichtingen die ervoor zorgen dat niet-Europese uitgevers geen EID ter beschikking stellen, omdat er geen duidelijke tekenen zijn dat een vertaling van het EID (naar het Nederlands) een obstakel vormt om toe te treden tot de Europese ETF-markt.

Wanneer u denkt dat de uitgever dit document toch beschikbaar heeft gesteld, maar de restrictie toch van toepassing is, mag u het document doorsturen naar info@lynx.nl.

Praktische implicaties

Hierdoor betekent dit dat u als retail klant, niet rechstreeks kan handelen in ETF’s die zijn uitgegeven in de VS, Canada, Mexico, Hong Kong of Australië via LYNX. Deze producten zijn dus enkel beschikbaar om rechtstreeks te verhandelen voor Professionele klanten zoals gedefinieerd door de MIFIR-richtlijn.

Indien u beschikt over een professioneel/zakelijke rekening, bent u hoogstwaarschijnlijk nog geclassificeerd als retail klant. Een classificatie als professioneel belegger hangt af van het volume van uw transacties, de grootte van uw rekening en uw professionele ervaring in de financiële sector. Voor meer vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op via info@lynx.nl.

Veelgestelde Vragen

Als belegger hoeft u zelf geen actie te ondernemen. U hebt rechtstreeks toegang tot de EID-documenten via het online platform van LYNX+.

 • LYNX+

Log in op LYNX+ met uw inloggegevens. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd, moet u uw tweefactorauthenticatie gebruiken. Nadat u het handelsinstrument heeft geselecteerd, vindt u aan de rechterkant een link naar het Essentiële Informatiedocument (EID).

 • TWS

Log in op het TWS-platform met uw gebruikersgegevens. Nadat u bent ingelogd op het TWS-platform, kunt u het bijbehorende EID openen door met de rechtermuisknop te klikken op de ticker, waardoor een menu wordt geopend. Klik op Financial Instrument Info en selecteer vervolgens Details.

 • Account Management

Log in op het Account Management met uw inloggegevens. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd, klikt u op Help en selecteert u het Support Center. Zodra het Support Center is geopend, kunt u de optie PRIIPS Kid selecteren.

Handel in Amerikaanse, Canadese, Mexicaanse, Hong Kongse en Australische ETF’s via LYNX is alleen mogelijk voor professionele beleggers. Individuele beleggers kunnen nog steeds hun posities in deze ETF’s aanhouden en/of verkopen. De PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Regulation) regelgeving vereist dat uitgevers van deze producten een document genaamd het Key Information Document (KID) voor elk aangeboden product in de officiële taal van uw land publiceren. De meeste van deze emittenten publiceren deze documenten niet. Hierdoor kunnen particuliere klanten deze producten niet rechtstreeks kopen.

 • LYNX+

Log in op LYNX+ met uw inloggegevens. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd, moet u uw tweefactorauthenticatie gebruiken. Nadat u het handelsinstrument hebt geselecteerd en op Verzend Order heeft geklikt, krijgt u een foutmelding als de order is afgewezen voordat deze wordt verzonden.

 • TWS

Log in op het TWS platform met uw inloggegevens. Nadat u bent ingelogd op TWS, zal u voor een product dat niet verhandelbaar is het symbool ‘NT‘ weergegeven zien naast de tickercode. Als u met uw muiscursor over de naam beweegt, ziet u een foutmelding die aangeeft dat het betreffende product niet beschikbaar is om te verhandelen.

 • LYNX Trading App

In de mobiele applicatie staat er voor een product met beperkingen een bericht onderaan het scherm. Als u op Handelsmelding klikt, ziet u informatie die aangeeft dat het betreffende product niet beschikbaar is voor verhandeling.

Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam