Voorwaarden deelname aan onze actie ‘ontvang tot € 500 aan gemaakte transactiekosten terug’

LYNX B.V. Nederland, Herengracht 527 1017 BV Amsterdam, hierna te noemen “LYNX”, biedt nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.

Hieronder vindt u alle voorwaarden omtrent deze actie:

 1. De actie start op 18 januari 2022 en eindigt op 15 april 2022.
 2. Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 3. De actie staat open voor natuurlijke personen woonachtig in Nederland.
 4. U bent klant van LYNX in het kader van deze actie op het moment dat u uw eerste storting op de geopende rekening heeft gedaan.
 5. Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 6 maanden voorafgaand aan deze actie geen klant via LYNX is geweest.
 6. U heeft t/m 15 april 2022 de tijd om een aanvraag af te ronden. Aanvragen na deze datum komen niet in aanmerking voor deze actie. Nadat u uw aanvraag heeft afgerond (uiterlijk 15 april), heeft u tot uiterlijk 29 april de tijd om een storting te doen.

Het transactietegoed: tot € 500 cashback

 1. De actie bestaat uit een transactietegoed tot € 500 wanneer een nieuwe klant een rekening opent via LYNX.
 2. Het transactietegoed is afhankelijk van de netto storting (het totale gestorte bedrag minus onttrekkingen) tussen het moment dat de rekening is geopend d.m.v. een storting en de 3 maanden daarna.
 3. Indien na 3 maanden de netto storting minder dan € 25.000 bedraagt, vergoedt LYNX tot € 250 aan gemaakte transactiekosten.
 4. Indien na 3 maanden de netto storting € 25.000 of meer bedraagt, verdubbelt LYNX het transactietegoed en wordt tot € 500 aan gemaakte transactiekosten vergoed, met uitzondering van CFD’s, Turbo’s en Sprinters.
 5. Het transactietegoed is geldig tot 3 maanden na de eerste storting.
Stortingen (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Opnames (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Netto stortingen na drie maandenMaximaal transactietegoedGemaakte transactiekostenTerugbetaling (na de eerste stortdatum + drie maanden)
€ 5.000€ 0€ 5.000€ 250€ 200€ 200
€ 15.000€ 5.000€ 10.000€ 250€ 400€ 250
€ 25.000€ 0€ 25.000€ 500€ 500€ 500
€ 30.000€ 0€ 30.000€ 500€ 800€ 500
€ 50.000€ 25.000€ 25.000€ 500€ 300€ 300

Terugbetaling gemaakte transactiekosten/cashback

 1. De gemaakte transactiekosten in doorgegeven orders in financiële instrumenten, met uitzondering van CFD’s, Sprinters en Turbo’s, tot een maximum van € 500, worden na het verstrijken van de gebruikstermijn van 3 maanden via LYNX teruggestort op uw rekening. Houdt u op dat moment geen rekening meer via LYNX aan, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.
 2. Het transactietegoed is in euro’s. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan worden de gemaakte transactiekosten eerst omgerekend naar euro’s en vervolgens teruggestort op uw rekening. Het omrekenen gebeurt tegen de dan geldende wisselkoers op het moment van vergoeden.

Combineren van acties

 1. Het is niet mogelijk om deze actie te combineren met andere promoties van LYNX.
 2. Per adres kan maximaal één nieuwe rekeninghouder deelnemen aan de actie. U komt niet in aanmerking voor het transactietegoed van deze actie indien iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening via LYNX heeft.

Algemene punten

 1. Op de relatie met onze klant(en) is de LYNX Cliëntovereenkomst van toepassing: zie lynx.nl/documenten . Het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden die hierin uiteengezet zijn.
 2. LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.
 3. LYNX behoudt zich het recht voor om de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen te allen tijde kenbaar gemaakt worden via de LYNX website.
 4. Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment en zonder opzegtermijn de Cliëntovereenkomst met LYNX op te zeggen.
 5. Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.
 6. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 7. LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u van gevraagde informatie te voorzien en indien u hiervoor toestemming geeft ten behoeve van direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving van onze privacy voorwaarden: lynx.nl/privacyverklaring.
 8. Medewerkers van LYNX zijn uitgesloten van deze actie.

Heeft u vragen met betrekking tot deze actie?

Bel 020-6251524 of mail info@lynx.nl

Voorwaarden deelname aan onze actie ‘ontvang tot € 500 aan gemaakte transactiekosten terug’

LYNX B.V. België, Kouter 26, 9000 Gent, hierna te noemen “LYNX”, biedt nieuwe klanten een transactietegoed aan van maximaal € 500 aan betaalde transactiekosten.

Hieronder vindt u alle voorwaarden omtrent deze actie:

 1. De actie start op 18 januari 2022 en eindigt op 15 april 2022.
 2. Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 3. De actie staat open voor natuurlijke personen woonachtig in België.
 4. U bent klant van LYNX in het kader van deze actie op het moment dat u uw eerste storting op de geopende rekening heeft gedaan.
 5. Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 6 maanden voorafgaand aan deze actie geen klant via LYNX is geweest.
 6. U heeft t/m 15 april 2022 de tijd om een aanvraag af te ronden. Aanvragen na deze datum komen niet in aanmerking voor deze actie. Nadat u uw aanvraag heeft afgerond (uiterlijk 15 april), heeft u tot uiterlijk 29 april de tijd om een storting te doen.

Het transactietegoed: tot € 500 cashback

 1. De actie bestaat uit een transactietegoed tot € 500 wanneer een nieuwe klant een rekening opent via LYNX.
 2. Het transactietegoed is afhankelijk van de netto storting (het totale gestorte bedrag minus onttrekkingen) tussen het moment dat de rekening is geopend d.m.v. een storting en de 3 maanden daarna.
 3. Indien na 3 maanden de netto storting minder dan € 25.000 bedraagt, vergoedt LYNX tot € 250 aan gemaakte transactiekosten.
 4. Indien na 3 maanden de netto storting € 25.000 of meer bedraagt, verdubbelt LYNX het transactietegoed en wordt tot € 500 aan gemaakte transactiekosten vergoed, met uitzondering van complexe financiële instrumenten met uitzondering van opties, futures, turbo’s, speeders en sprinters. Deze commissies worden niet terugbetaald.
 5. Het transactietegoed is geldig tot 3 maanden na de eerste storting.
Stortingen (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Opnames (tussen de eerste stortdatum en drie maanden)Netto stortingen na drie maandenMaximaal transactietegoedGemaakte transactiekostenTerugbetaling (na de eerste stortdatum + drie maanden)
€ 5.000€ 0€ 5.000€ 250€ 200€ 200
€ 15.000€ 5.000€ 10.000€ 250€ 400€ 250
€ 25.000€ 0€ 25.000€ 500€ 500€ 500
€ 30.000€ 0€ 30.000€ 500€ 800€ 500
€ 50.000€ 25.000€ 25.000€ 500€ 300€ 300

Terugbetaling gemaakte transactiekosten/cashback

 1. De gemaakte transactiekosten in doorgegeven orders in financiële instrumenten, met uitzondering van complexe financiële instrumenten met uitzondering van opties, futures, turbo’s, speeders en sprinters. Deze commissies worden niet terugbetaald. Tot een maximum van € 500, worden na het verstrijken van de gebruikstermijn van 3 maanden via LYNX teruggestort op uw rekening. Houdt u op dat moment geen rekening meer via LYNX aan, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.
 2. Het transactietegoed is in euro’s. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan worden de gemaakte transactiekosten eerst omgerekend naar euro’s en vervolgens teruggestort op uw rekening. Voor deze transacties geldt de wisselkoers op de dag van de transactie.

Combineren van acties

 1. Het is niet mogelijk om deze actie te combineren met andere promoties van LYNX.
 2. Per adres kan maximaal één nieuwe rekeninghouder deelnemen aan de actie. U komt niet in aanmerking voor het transactietegoed van deze actie indien iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening via LYNX heeft.

Algemene punten

 1. Op de relatie met onze klant(en) is de LYNX Cliëntovereenkomst van toepassing: zie lynx.be/documenten . Het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden die hierin uiteengezet zijn.
 2. LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.
 3. LYNX behoudt zich het recht voor om de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen te allen tijde kenbaar gemaakt worden via de LYNX website.
 4. Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment en zonder opzegtermijn de Cliëntovereenkomst met LYNX op te zeggen.
 5. Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.
 6. Op deze actie is Belgisch recht van toepassing.
 7. LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u van gevraagde informatie te voorzien en indien u hiervoor toestemming geeft ten behoeve van direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving van onze privacy voorwaarden: lynx.be/privacyverklaring.
 8. Medewerkers van LYNX zijn uitgesloten van deze actie.