Exposure Fee voor accounts met een hoog risico

Interactive Brokers (IBKR) berekent en brengt een dagelijkse “Exposure Fee” in rekening op rekeningen van klanten die geacht worden een aanzienlijke risicoblootstelling te hebben. De kosten voor dergelijke rekeningen zijn gebaseerd op de resultaten van stresstests die zijn uitgevoerd om de blootstelling aan een reeks prijsveranderingen te bepalen. Deze tests identificeren ook rekeningen die weliswaar aan de marge voldoen, maar een potentiële blootstelling hebben die groter is dan het eigen vermogen van de rekening als deze hypothetische scenario’s zich zouden voordoen.

Exposure Fees zijn alleen van toepassing op een klein percentage rekeningen met ongewoon risicovolle posities. De meeste accounts zijn niet onderworpen aan de vergoeding, gebaseerd op recente studies. De Exposure Fee verschilt van een margevereiste aangezien het bedrag van de Exposure Fee dagelijks wordt afgetrokken van het cash-saldo van de rekening. Houd er rekening mee dat de Exposure Fee geen verzekering is tegen verliezen op een rekening, en dat een klant aansprakelijk blijft jegens IBKR voor enige schuld of een tekort op een rekening, ongeacht of er op enig moment een Exposure Fee is betaald.

Als onderdeel van haar beleid inzake risicobeheer simuleert IBKR dagelijks duizenden winst-verlies scenario’s voor klantportefeuilles op basis van verschillende marktscenario’s, per sector, voor alle vooraf gedefinieerde primaire risicofactoren. Na die simulatie worden alle andere producten in de portefeuille aangepast op basis van hun respectievelijke correlatie. Deze marktscenario’s simuleren gebeurtenissen zoals prijsveranderingen in de onderliggende waarde, zowel omhoog als omlaag, samen met veranderingen in de implied volatility in portefeuilles, inclusief optieposities. IBKR berekent een Exposure Fee voor de rekening op basis van de potentiële exposure in het geval dat deze geprojecteerde scenario’s zich zouden voordoen.

De Exposure Fee wordt berekend op alle kalenderdagen en wordt aan het einde van de volgende handelsdag van de rekening afgeschreven. De kosten voor de Exposure fee op het activiteitenoverzicht van maandag weerspiegelen de kosten voor vrijdag, zaterdag en zondag. Berekeningsperioden voor Exposure Fee die een feestdag omvatten, worden op dezelfde manier bepaald als die van een weekend. De vergoeding wordt berekend op de feestdag en aan het einde van de volgende handelsdag in rekening gebracht. De resultaten van de Exposure Analyse en de resulterende Exposure Fee worden per rekening beschikbaar gesteld in het IBKR Client Portal.

Opgelet:

  • IBKR berekent de Exposure Fee naar eigen inzicht. De berekening kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is gebaseerd op een eigen algoritme dat is ontworpen om de potentiële blootstelling van de rekening aan een bepaald effect te bepalen.
  • De Exposure Fee kan elke dag veranderen op basis van marktbewegingen, veranderingen in de portefeuille en veranderingen in de formules en algoritmen die IB gebruikt om het potentiële risico van de rekening te bepalen.
  • De Exposure Fee wordt dagelijks berekend en op de volgende handelsdag van de betrokken rekeningen afgeschreven. Rekeningen die onderworpen zijn aan de Exposure Fee, moeten overtollig excess equity aanhouden om een margetekort te voorkomen. Als er na aftrek van de vergoeding een margetekort vastgesteld wordt, dan zal er overgegaan worden tot de liquidatie van posities zoals gespecificeerd in de IBKR-klantovereenkomst.
  • Voor rekeningen die onderhevig zijn aan zowel een Overnight Position Fee als een Exposure fee zal de hoogste kost van de twee kosten in rekening worden gebracht.
  • De Exposure Fee is geen vorm van garantie. De klant is nog steeds aansprakelijk jegens IBKR om eventuele rekeningschulden of -tekorten te voldoen. Of een account is beoordeeld en een Exposure Fee heeft betaald, ontslaat het account niet van enige aansprakelijkheid. Evenmin zal de schuld of het tekort aan IBKR worden gecompenseerd of verminderd met het bedrag van eventuele Exposure Fees waarop de rekening op enig moment kan zijn beoordeeld.

De Exposure Fee wordt berekend voor alle activa in de gehele portefeuille.

Als u wilt voorkomen dat een Exposure fee in rekening wordt gebracht, kunt u de onderstaande acties overwegen:

  • Bijstorten van kapitaal zal het risicoprofiel van een rekening verbeteren en kan de Exposure Fee verlagen of elimineren.
  • Het aanhouden van een of meer sterk geconcentreerde enkele positie(s) stelt een rekening over het algemeen bloot aan aanzienlijk risico en verhoogt dus de kans dat een rekening Exposure Fees wordt aangerekend. Risicobeheer door middel van diversificatie en hedging kan het risico verminderen en de Exposure Fee verlagen of elimineren.
  • Het sluiten van geschreven optieposities kan ook de Exposure Fee verlagen of elimineren. Uit testen blijkt dat geschreven posities in laaggeprijsde opties de grootste risico’s ten opzichte van het kapitaal opleveren.