Exposure Fee voor accounts met een hoog risico

Interactive Brokers (IBKR) berekent en brengt een dagelijkse “Exposure Fee” in rekening op rekeningen van klanten die geacht worden een aanzienlijke risicoblootstelling te hebben. De kosten voor dergelijke rekeningen zijn gebaseerd op de resultaten van stresstests die zijn uitgevoerd om de blootstelling aan een reeks prijsveranderingen te bepalen. Deze tests identificeren ook rekeningen die weliswaar aan de marge voldoen, maar een potentiële blootstelling hebben die groter is dan het eigen vermogen van de rekening als deze hypothetische scenario’s zich zouden voordoen.

Exposure Fees zijn alleen van toepassing op een klein percentage rekeningen met ongewoon risicovolle posities. De meeste accounts zijn niet onderworpen aan de vergoeding, gebaseerd op recente studies. De Exposure Fee verschilt van een margevereiste aangezien het bedrag van de Exposure Fee dagelijks wordt afgetrokken van het cash-saldo van de rekening. Houd er rekening mee dat de Exposure Fee geen verzekering is tegen verliezen op een rekening, en dat een klant aansprakelijk blijft jegens IBKR voor enige schuld of een tekort op een rekening, ongeacht of er op enig moment een Exposure Fee is betaald.

Als onderdeel van haar beleid inzake risicobeheer simuleert IBKR dagelijks duizenden winst-verlies scenario’s voor klantportefeuilles op basis van verschillende marktscenario’s, per sector, voor alle vooraf gedefinieerde primaire risicofactoren. Na die simulatie worden alle andere producten in de portefeuille aangepast op basis van hun respectievelijke correlatie. Deze marktscenario’s simuleren gebeurtenissen zoals prijsveranderingen in de onderliggende waarde, zowel omhoog als omlaag, samen met veranderingen in de implied volatility in portefeuilles, inclusief optieposities. IBKR berekent een Exposure Fee voor de rekening op basis van de potentiële exposure in het geval dat deze geprojecteerde scenario’s zich zouden voordoen.

De Exposure Fee wordt berekend op alle kalenderdagen en wordt aan het einde van de volgende handelsdag van de rekening afgeschreven. De kosten voor de Exposure fee op het activiteitenoverzicht van maandag weerspiegelen de kosten voor vrijdag, zaterdag en zondag. Berekeningsperioden voor Exposure Fee die een feestdag omvatten, worden op dezelfde manier bepaald als die van een weekend. De vergoeding wordt berekend op de feestdag en aan het einde van de volgende handelsdag in rekening gebracht. De resultaten van de Exposure Analyse en de resulterende Exposure Fee worden per rekening beschikbaar gesteld in het IBKR Client Portal.

Opgelet:

De Exposure Fee wordt berekend voor alle activa in de gehele portefeuille.

Als u wilt voorkomen dat een Exposure fee in rekening wordt gebracht, kunt u de onderstaande acties overwegen: