Goudprijs verwachting 2019 – Waar gaat de goudprijs heen?

De goudprijs wordt door iedereen goed in de gaten gehouden en veel beleggers zijn op zoek naar de verwachtingen voor 2019 en 2020.

Hoewel goud niet echt bruikbaar is, is het misschien wel de belangrijkste grondstof ter wereld.

In dit artikel bespreek ik mijn verwachtingen voor de goudprijs voor 2019 en 2020. We bekijken zowel de fundamentele beweegredenen als de technische signalen die de grafiek geeft.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Wat is goud en hoe komt de goudprijs tot stand?
  • Wat heeft de goudprijs de laatste jaren gedreven?
  • Verwachting goudprijs 2019
  • Technische analyse goudprijs
  • Hoe kunt u goud kopen?

Goudprijs

Goudprijs verwachting 2019 - goudprijs kilo

Wat is goud?

Goud is misschien wel het belangrijkste edelmetaal ter wereld. Met edel doelt men op het feit dat het metaal niet of weinig kan worden aangetast door bijvoorbeeld roesten of corrosie. Goud is roestvrij, en wordt daarom ook gezien als ‘de koning der (edel)metalen’. Zilver daarentegen kleurt na verloop van tijd zwart, wat overigens weer opgepoetst kan worden. Er wordt al duizenden jaren om het glanzende metaal gevochten. Zowel de uiterlijke aantrekkingskracht en schaarste maakt het metaal gewild. Goud heeft eeuwen lang gefungeerd als betaalmiddel. Tot ongeveer halverwege de 20e eeuw na Chr. werd goud zelfs nog veelvuldig gebruikt voor munten. In de afgelopen honderden jaren is goud vaak gekoppeld aan betaalmiddelen, ook wel gouden standaard genoemd.

Goud is een schaars edelmetaal dat niet kan worden bijgedrukt of geproduceerd. Al het goud is namelijk al aanwezig op aarde sinds het ontstaan van de planeet zelf. Gek genoeg is goud niet gevormd op de aarde, omdat voor het ontstaan ervan fusiereacties nodig zijn. Er vinden kernfusiereacties plaats in de kern van sterren, maar deze kernfusiereacties voorzien niet in genoeg energie voor de productie van goud. Goud ontstaat nadat sterren hun ‘leven’ beëindigen in een supernova-explosie. Tijdens deze explosie worden er door middel van kernreacties zware metalen gevormd, waaronder goud. Na de explosie worden stofdeeltjes met daarin minuscule beetjes goud de ruimte in geslingerd.

Hoe komt de goudprijs tot stand?

Goud wordt door de wereld/beleggers gezien als hedge in tijden van onzekerheid. Goud biedt namelijk bescherming tegen inflatie, valutarisico’s en beursdalingen. Veel beleggers hebben liever geen goud in de portefeuille aangezien het niet rendeert. Het glanzende metaal geeft namelijk geen dividend, dus enkel koerswinsten kunnen zorgen voor rendement. Fundamenteel gezien is het erg lastig om te zeggen wat de intrinsieke waarde van goud is. Uiteraard zijn er wel productiekosten, maar daarna komt de vraag tot stand door vraag en aanbod.

De goudprijs wordt wereldwijd het vaakst uitgedrukt in dollars. Maar sinds de invoering van de euro wordt de goudprijs steeds vaker in euro’s uitgedrukt. De euro/dollar koers kent namelijk flinke schommelingen, waardoor deze ook van grote invloed kan zijn op de goudprijs. De goudprijs wordt uitgedrukt in troy per ounce en 1 troy ounce staat gelijk aan 31,1034768 gram. Indien de goudprijs bijvoorbeeld op $ 1400 staat, betaal je dus $ 1400 voor iets meer dan 31 gram goud.

Systeem van Bretton Woods

De laatste keer dat de goudprijs werd gekoppeld aan een betaalmiddel was in 1944. Toen werd de goudprijs gekoppeld aan de Amerikaanse dollar door middel van het systeem van Bretton Woods. Het financieel-economische akkoord voorzag in de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen. Het bijzondere aan dit akkoord was dat alleen de dollar tegen een vaste hoeveelheid goud kon worden ingewisseld bij de Amerikaanse Centrale Bank. Voor alle andere valuta werd wel een vaste wisselkoers met de dollar bepaald, maar deze waren niet direct inwisselbaar tegen goud. Indirect betekende het systeem van Bretton Woods de herinvoering van de goudstandaard.

Met de oprichting van het Bretton Woods systeem ontstonden ook het IMF en de Wereldbank. Het IMF kreeg als rol om snel en doeltreffend in te grijpen bij een acute financiële crisis. De Wereldbank was vooral bedoeld om investeringen in onderontwikkelde landen te financieren.

Goudprijs verwachting - Bretton Woods systeem - goudprijs per gram

Einde Bretton Woods

Het systeem van Bretton Woods werd tussen 1971 en 1973 weer ontmanteld nadat de VS eenzijdig de inwisselbaarheid van dollars voor goud staakten. Hoewel goud niet kan worden bijgemaakt leverde de koppeling aan de dollar uiteindelijk wel een probleem op. Doordat de Amerikaanse overheid vanwege de Vietnamoorlog besloot vele dollars bij te drukken, ontstond er twijfel over de gouden standaard. Door de vele naoorlogse leningen verstrekt door de VS ontstond er een enorme dollartoevoer richting Amerika. Op deze manier ontstond er een groot tekort op de Amerikaanse betalingsbalans en kwam de stabiliteit van de dollar in gevaar

Daarom begonnen vele landen in Europa, in mei 1971 de vaste koers ten opzichte van de dollar ongedaan te maken. Regeringen begonnen snel hun dollarvoorraden om te zetten in goud, waardoor de grote goudvoorraad in de Verenigde Staten sterk afnam. Tot op de dag van vandaag heeft De Nederlandsche Bank mede hierdoor ontzettend veel goud in de kluis liggen. Een van de grootste klappers kwam in 1971 toen het Verenigd Koninkrijk drie miljard dollar in goud omzette. Dit kon het systeem niet meer aan en de Amerikanen zagen zich genoodzaakt de goudstandaard los te laten, een beslissing die de Nixon-schok genoemd wordt. In 1973 gingen de deelnemende landen over op het huidige stelsel van zwevende wisselkoersen, die ten opzichte van elkaar dagelijks van waarde konden veranderen.

Goudvoorraad Nederland

Veel landen en centrale banken houden goudreserves aan opslag van waarde. De hoeveelheid goud in de kluizen van dergelijke instanties als valutareserve was in juli 2017 meer dan 33.000 ton. De Nederlandsche Bank (DNB), met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder, heeft een goudreserve van 612,5 ton. Het grootste deel van dit goud bevindt zich in het buitenland. In de kelders van DNB aan het Frederiksplein in Amsterdam ligt 195 ton. Dat is 30,8% van de totale Nederlandse goudreserve. De rest wordt bewaard bij de Federal Reserve in New York (31,3%), de Bank of Canada in Ottawa (19,8%) en de Bank of England (18,1%)

De Nederlandsche Bank zelf noemt de goudvoorraad een ‘appeltje voor de dorst’. “Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank. Dat geeft een veilig gevoel.”, aldus de DNB. 

Hoe heeft de Goudprijs bewogen in het verleden?

Vanaf de loskoppeling met de dollar is de goudprijs enorm gestegen. Tussen 1973 en 1980 steeg de goudprijs van zo’n $ 100 naar ruim $ 800 per troy ounce. In de 20 jaren daarna daalde goud en bewoog het voornamelijk zijwaarts zo rond de $ 400. Vanaf 2000 begon de goudprijs weer te stijgen en in 2011 bereikte het glanzende metaal een hoogtepunt van $ 1900. De goudprijs daalde even fors in 2008 tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis. In de jaren erna bleef goud toch in trek bij beleggers die het metaal zien als veilige haven.

Goudprijs afgelopen 8 jaar

De afgelopen 8 jaar heeft goud niet goed gerendeerd. Tegenstanders wijzen dan altijd op het feit dat het edelmetaal niet rendeert. Je kunt er niks mee en het levert ook niks op. De goudprijs daalde tot een dieptepunt van $ 1050 in november van 2015. De daling van 45% lijkt extreem, maar is in het lange termijn plaatje slechts een dipje te noemen. Tussen 2000 en 2011 steeg de goudprijs tenslotte met ruim 600%. Goud dat traditioneel als veilige haven wordt beschouwd was de afgelopen jaren minder populair door het beleid van de centrale banken. De lage rente en het herstel van de economie maakte goud tot een onaantrekkelijke belegging. Het ondersteunende beleid van de centrale banken maakte aandelen aantrekkelijk en daardoor zagen we dus een uitstroom van goud naar aandelen en vastgoed.

Wat heeft de goudprijs de laatste tijd gedreven?

De goudprijs is de afgelopen weken met ruim 10% gestegen en is daarbij zelfs uitgebroken. De technische analyse van de goudprijs leest u hieronder. Fundamenteel gezien kunnen we de stijging van goud verklaren door de toegenomen onzekerheid over de economische groei. De belangrijkste oorzaak ligt hem echter in het feit dat de Federal Reserve mogelijk de rente weer gaat verlagen. Indien de Amerikaanse centrale bank de rente gaat verlagen betekent dat twee dingen. Ten eerste zorgt de lagere rente ervoor dat goud weer aantrekkelijker wordt als investering, gelet op het historische rendement.

Een eventuele verlaging betekent echter ook dat de Fed als het ware toegeeft dat de economie wellicht gaat verzwakken. De crisis uit 2008 heeft bij mensen een behoorlijke impact achter gelaten en ook geloven vele beleggers dat het monetaire systeem een nieuwe crisis mogelijk niet zal overleven. Dit zien we ook terug als we kijken naar de populariteit van de Bitcoin. De digitale munt wordt de laatste tijd steeds vaker aangeprezen als het ‘digitale goud’. Beleggers lijken zich nu dus alvast in te dekken tegen een mogelijke crisis.

China koopt in rap tempo enorm veel goud

Opvallend is het feit dat China de afgelopen jaren de grootste koper van goud was. Enkel in 2017 en 2018 kocht het land geen nieuw goud. Tijdens de recente handelsoorlog is het land echter weer begonnen met het opkopen van goud. De Chinese centrale bank kocht de afgelopen 6 maanden voor honderden miljoenen aan goud. In juni was de goudvoorraad toegenomen van 61,10 miljoen troy ounce tot 61,61 miljoen troy per ounce. Dit vertegenwoordigt een waarde van zo’n $ 700 miljoen. Niet alleen China, maar ook Rusland kocht de afgelopen jaren voor miljarden aan goud. De goudreserves van Rusland vertegenwoordigen een waarde van zo’n $ 100 miljard en zijn daarmee goed voor circa 20% van de totale reserves van het land. Centrale banken van China en Rusland zijn daarmee de grootste afnemers van goud.

Goudprijs verwachting 2019 - Goud China - Goud rusland

Technische analyse van de goudprijs: grafiek goudprijs lange termijn

Aangezien het erg lastig is om fundamenteel naar de goudprijs te kijken, is technische analyse noodzakelijk om enige voorspelling te maken van de verwachtingen voor de goudprijs. Als we naar de langetermijngrafiek kijken van de afgelopen acht jaar zien we zeer interessante dingen gebeuren. Tussen halverwege 2013 en begin 2019 was de goudprijs bezig aan een groot bodempatroon. De koers bewoog al die tijd zijwaarts onder de $ 1375, maar vormde de afgelopen jaren wel telkens een bodem op een hoger niveau. Elke daling werd dus op een hoger niveau opgevangen, kopers kwamen steeds sneller in actie. Deze hogere bodems signaleren toenemende vraag onder goudbeleggers.

Gouden uitbraak

Voor het technische beeld was het erg belangrijk om de schuine weerstandslijn(groene lijn) van ruim 6 jaar lang te doorbreken. Nu dat is gebeurd wordt een grote meerjarige bodemformatie opwaarts afgerond. De uitbraak betekent het einde van de bearmarket voor goud. Een langere periode van duurzame stijging wordt nu waarschijnlijker. Met het patroon kunnen we een eerste koersdoel berekenen. Dat doen we door de afstand tussen de bodem rond $ 1050 en de toppen bij circa $ 1350 bij elkaar op te tellen. Deze range van $ 300 tellen we op bij het uitbraakpunt op $ 1350, waardoor we een eerste koersdoel van $ 1650 mogen verwachten. Uiteindelijk ligt de weg vrij voor een herstel richting de toppen bij $ 1800 en zelfs de all time high op $ 1900 is niet veilig. Een uitbraak daarboven zal goud naar grotere hoogtes kunnen brengen.

Wanneer moet u goud kopen?

Bovenstaande grafiek is een weekgrafiek, dat wil zeggen dat elke candle (kaars) één week vertegenwoordigt. De koersdoelen zijn dan ook voor de wat langere termijn bedoeld, ik ga uit van een stijging van meerdere jaren. Maar in het verleden hebben we gezien dat goud bij onrust ook enorm rap kan oplopen in een veel kortere tijdsperiode. Een belangrijke uitbraak kent veelal (niet altijd) een terugtest, ook wel pullback genoemd in de technische analyse. Hierdoor is het dus goed mogelijk dat de goudprijs de komende tijd eerst nog eens gaat terugvallen naar het uitbraakniveau. De voormalige weerstand fungeert in dat geval als steun en kan als springplank worden gebruikt. De pullback biedt spijtoptanten nog eens de mogelijkheid om in te stappen. In dit geval zal de zone rond de $ 1350 – $ 1375 dus het ideale instapniveau vormen.

Goudprijs verwachting 2019

Voor dit jaar verwacht ik dus eerst een pullback naar de voormalige weerstand. Hier kan dan een hogere bodem worden gevormd, waarna het stijgingsproces wellicht kan versnellen. De ontwikkelingen van de goudprijs zijn uiteraard erg afhankelijk van de economie en van de rente. Indien de Fed de rente echt gaat verlagen of misschien wel twee keer dit jaar, dan kan goud daar zeker van gaan profiteren. Een goudprijs van $ 1500 of hoger sluit ik dan ook zeker niet uit voor 2019.

Goudprijs verwachting 2020

Een verwachting van de goudprijs voor 2020 is uiteraard nog lastiger te geven. Indien de economische groei verder terugvalt verwacht ik in 2020 echter wel een aanval op de top uit 2011. Een uitbraak boven de $ 1900 kan een stijging uitlokken van ongekende proporties. In het verleden hebben we vaker gezien dat goud meerdere keren over de kop ging. Dus een goudprijs van $ 3000 of hoger valt zeker niet uit te sluiten. Willem Middelkoop, de bekendste goud analist van Nederland, heeft ooit een koersdoel van $ 5000 genoemd in één van zijn boeken.

“Jullie platform is één van de weinige platformen waarin je in Nederland direct Australische goudmijnaandelen kan handelen.” – Willem Middelkoop over LYNX

Willem Middelkoop

Hoe kunt u goud kopen en beleggen in goud?

Goud is het meest beroemde metaal en behoort tot een van de meeste liquide markten ter wereld. De manieren om te beleggen in het glanzende metaal zijn eindeloos. Hieronder licht ik ze toe.

Fysiek goud kopen

Wellicht de bekendste manier is het kopen van fysiek goud. Via verschillende winkels en bedrijven is het mogelijk om fysiek goud te kopen in de vorm van goudstaven of gouden munten. Nadeel hiervan is dat u dit goud ergens veilig moet kunnen opslaan, waar in het algemeen kosten voor in rekening worden gebracht. Omdat deze vorm van beleggen in goud veel rompslomp en kosten met zich meebrengt, zijn er andere manieren in het leven geroepen om in te kunnen spelen op de goudprijs.

Futures

Afgeleide producten waarmee u kunt inspelen op de goudprijs, zoals futures, worden veel gebruikt door handelaren. De meest bekende is de future op de goudprijs (GC). Dagelijks worden honderdduizenden contracten verhandeld, waardoor deze future maatgevend is voor de totstandkoming van de goudprijs. Deze future vertegenwoordigt 100 keer de onderliggende waarde, waardoor u bij 1 punt beweging $ 100 verdient/verliest.

De future heeft een fysieke levering, wat inhoudt dat u daadwerkelijk goud thuis geleverd krijgt als het contract expireert. Omdat de meeste beleggers niet op een vrachtwagen vol goud zitten te wachten, is dit via het LYNX Handelsplatform niet mogelijk om deze future te laten expireren. Vier weken voor de expiratie van de future kunt u via LYNX niet meer handelen in dit product. Zo’n twee dagen voor deze “cutoff” worden uw posities automatisch gesloten om fysieke levering te voorkomen.

Opties en turbo’s

Opties en turbo’s zijn andere derivaten die u in staat stellen op bewegingen in de goudprijs in te spelen. Uiteraard kunt u deze producten via het LYNX Handelsplatform aan- en verkopen. Vaak handelt u middels deze producten met een grote hefboom, waardoor voorzichtigheid op zijn plaats is.

Beleggen in goud via een ETF

Een Exchange-Traded Fund (afgekort ETF) is een mandje beleggingen dat net als een aandeel wordt verhandeld op de beurs. Een ETF wordt in het algemeen gebruikt om een specifieke marktindex te volgen, waardoor deze producten vaak indextrackers genoemd worden. Er zijn echter ook ETF’s die andere onderliggende waarden volgen. Zo kan iemand die in goud wil beleggen eenn ETF kopen die de goudprijs bijvoorbeeld één-op-één volgt.

Voor trackers op het edelmetaal bestaan twee soorten, Bullion-Backed en Nonbullion-Backed trackers. Het verschil tussen beide is dat Bullion-Backed ETF’s fysiek goud aanhouden en Nonbullion-Backed trackers financiële instrumenten als onderpand gebruiken. Hierboven vindt u twee bekende ETF’s die via LYNX verhandelbaar zijn. De SPDR Gold Shares ETF is genoteerd in dollars en de ETFS Physical Gold in euro’s. Beide zijn Bullion-Backed ETF’s. De kosten die jaarlijks worden berekend vindt u terug als Expense Ratio. Deze kosten worden in de koers van de ETF verwerkt. (Vanwege Europese regelgeving kunt u enkel nog via opties handelen in de Amerikaanse ETF’s)

 Afkorting   Naam   Onderpand   Expense Ratio   Valuta 
 GLD  SPDR GOLD SHARES  Fysiek  0,40%  USD
 PHAU  ETFS PHYSICAL GOLD  Fysiek  0,39%  EUR

Beleggen in goudmijnaandelen

Daarnaast is het mogelijk om aandelen te kopen van goudmijn bedrijven. Deze bedrijven profiteren enorm bij een stijgende goudprijs, aangezien zij het edelmetaal delven. Door aandelen te kopen van deze bedrijven speelt u dus indirect in op de goudprijs. Deze goudmijnaandelen kunt u ook zien als goud met een hefboom. De koersen van deze goudmijnaandelen bewegen vaak veel heftiger, waardoor de koersuitslagen zowel naar boven als beneden met een multiplier van minstens 3 bewegen. Hieronder vindt u een overzicht van de vijf grootste goudmijnaandelen die via LYNX verhandelbaar zijn.

Bekijk ook zeker het artikel: Beste goudmijnaandelen 2019

 Afkorting  Naam
 AGG  AngloGold Ashanti Ltd.
 GG  Goldcorp Inc.
 ABX  Barrick Gold Corp.
 NEM  Newmont Mining Corp.
 FNV  Franco-Nevada Corp.

LYNX Masterclass: De kijk van Willem Middelkoop op de huidige grondstoffenmarkt

Op dinsdag 20 augustus is Willem Middelkoop opnieuw te gast in de LYNX Studio. Eind vorig jaar wees de grondstoffengoeroe al op de grootste onderwaardering van grondstoffen in 50 jaar tijd. Nu ruim een half jaar later is hij terug en lijkt hij gelijk te krijgen. Jarenlang stonden de prijzen van goud en zilver onder druk. Nu de onrust in de wereld weer toeneemt vluchten beleggers massaal weer richting de traditionele veilige havens.

Tijdens deze LYNX Masterclass geeft Willem Middelkoop, oprichter van het Commodity Discovery Fund, tekst en uitleg en vertelt hij u alles wat u moet weten over beleggen in grondstoffen.

Zelf inspelen op de goudprijs?

Via het handelsplatform van LYNX kunt u op verschillende manieren beleggen in goud. U kunt inspelen op de goudprijs door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s, CFD’s en Sprinters. Bekijk ons aanbod.

Profiteert goud van de onrust op de beurzen

Beleggingsspecialist LYNX

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs en bespreekt dagelijks het laatste beursnieuws in de LYNX Morning Call. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en zijn persoonlijke Twitter.  In het verleden is Justin meerdere jaren actief geweest als technisch analist bij IEX en de Tostrams Groep.

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
Contact icon WhatsApp via
06 31 27 27 27