Beursagenda

De economische kalender voor iedere belegger

De beursagenda is onmisbaar voor iedere belegger. Met onderstaande beursagenda mist u nooit meer een belangrijke gebeurtenis op de financiële markten. Onderstaande beurskalender staat vol met financiële evenementen die van invloed kunnen zijn op de beurskoersen.

In de economische kalender vindt u de belangrijkste agendapunten van onder andere de VS, Nederland, Duitsland, China en Japan. De beursagenda focust zich vooral op macro-economische cijfers, maar ook worden de belangrijkste kwartaalcijfers en afwijkende openingstijden van de beurzen meegenomen.

De belangrijkste macro-economische cijfers hebben veelal een grote invloed op beurskoersen. Denk bijvoorbeeld aan de werkloosheidscijfers uit de VS, of rentebesluiten van centrale banken. Onder de beursagenda leggen we de betekenis van de belangrijkste begrippen graag aan u uit.

Beursagenda 2021

DagGebeurtenisTijd
Maandag 1 maartCNY - Caixin Industriële Productie PMI
DE - Productie Inkoopmanagersindex
EUR - Productie PMI
DE - Consumentenprijsindex (CPI)
VS - Productie Inkoopmanagersindex
VS - ISM Productie Inkoopmanagersindex (PMI)
02:45
09:55
10:00
14:00
15:45
16:00
Dinsdag 2 maartJPY - Banen/aanvragen Ratio
JPY - Kapitaalsuitgaven
DE - Detailhandelsverkopen
DE - Werkloosheidscijfers
EUR - Consumentenprijsindex (CPI)
00:30
00:50
08:00
09:55
11:00
Woensdag 3 maartJPY - Diensten PMI
CNY - Caixing Services PMI
DE - Diensten Inkoopmanagersindex (PMI)
EUR - Markits Samengestelde Inkoopmanagersindex (PMI)
VS - ADP Banenrapport
VS - Markits Samengestelde Inkoopmanagersindex (PMI)
VS - Diensten Inkoopmanagersindex (PMI)
VS - ISM niet-vererkende industrie index
01:30
02:45
09:55
10:00
14:15
15:45
15:45
16:00
Donderdag 4 maartDE - IHS Markit-PMI Bouw
EUR - Detailhandelsverkopen
EUR - Werkloosheidscijfer
VS - Niet-agrarische productiviteit
VS - Arbeidskost per Eenheid
VS - Jobless Claims
VS - Fabrieksorders
09:30
11:00
11:00
14:30
14:30
14:30
16:00
Vrijdag 5 maartDE - Fabrieksorders
VS - Banenrapport
VS - Participatiegraad
VS - Looncijfers
08:00
14:30
14:30
14:30
DagGebeurtenisTijd
Maandag 8 maartJPY - Lopende Rekening
DE - Industriële Productie
00:50
08:00
Dinsdag 9 maartJPY - Brutobinnenlandsproduct (BBP)
VS - Kortetermijnprognose energiemarkten EIA
VS - WASDE-rapport
00:50
13:00
18:00
Woensdag 10 maartCNY - Consumentenprijsindex (CPI)
CNY - Producentenprijsindex (PPI)
VS - Consumentenprijsindex (CPI)
VS - Federale Begroting
02:30
02:30
14:30
20:00
Donderdag 11 maartVS - Maandrapport OPEC
EUR - ECB Rentebesluit
VS - JOLT's Vacatures
12:00
13:45
16:00
Vrijdag 12 maartJPY - BSI Index Sentiment van Grote Producenten
DE - Consumentenprijsindex (CPI)
EUR - Industriële Productie
VS - Producentenprijsindex (PPI)
VS - Michigan Consumentenvertrouwen
00:50
08:00
11:00
14:30
16:00

Terugkerende begrippen en events op de beursagenda

Events

Werkloosheidscijfers VS: Iedere 1e vrijdag van de maand om 14:30 uur
Rentebesluit Fed: Gemiddeld één keer per 6 á 7 weken op woensdag om 20:00 uur
Rentebesluit ECB: Gemiddeld één keer per 6 á 7 weken op donderdag om 13:45 uur

Macro-economische termen uit de beursagenda

Werkloosheidscijfer
Het werkloosheidscijfer is een meting van het percentage werklozen van de totale beroepsbevolking dat actief werkzoekend is en bereid is tot werken in de Eurozone. Een hoog percentage indiceert zwakte op de arbeidsmarkt en veelal een lage(re) economische groei. Een laag percentage is een positieve indicator voor de arbeidsmarkt in de Eurozone en mag als positief worden beschouwd. U vindt dit cijfer maandelijks terug in de beursagenda.

Purchasing Managers Index (PMI)
Deze inkoopmanagersindexen zult u vaak voorbij zien komen op de beursagenda. Deze PMI cijfers geven een goed beeld van de actuele status van de productie- en dienstensector. Het indexcijfer weergeeft het vertrouwen dat inkoopmanagers hebben in de economie. De ontwikkeling en beweging van de PMI wordt derhalve als een belangrijke factor gezien in de economie. Op internationaal niveau zijn de belangrijkste producenten van PMI’s; het Institute for Supply Management (ISM), het Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM) en de Markit Group. Een PMI-score boven de 50 duidt op een groeiende economie en vertrouwen. Een PMI onder de 50 geeft een dalende economische groei aan, ook wordt er een afname van producten en activiteiten geschat.

Consumentenprijsindex (CPI)
De consumentenprijsindex, beter bekend als het inflatiecijfer, is de meest gebruikte indicator voor inflatie en de veranderingen in de kosten van het verwerven van een vast aantal goederen en diensten door de gemiddelde consument. De CPI meet de prijswijziging vanuit het standpunt van de consument. Het is een belangrijke manier om het koopgedrag te meten en is de belangrijkste inflatie-indicator voor de meeste landen.

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex is net als het CPI een maatstaaf voor inflatie. Bij dit cijfer wordt echter de gemiddelde verandering van binnenlandse prijzen gemeten aan de hand van de inkopen van de groothandels. Geïmporteerde goederenprijzen worden niet direct opgenomen, maar zijn al automatisch verwerkt in de prijzen van goederen, als er in het productieproces gebruik wordt gemaakt van buitenlandse goederen. De PPI is net als het CPI direct gerelateerd aan de inflatie.

Bruto binnenlands product (BBP)
Het bruto binnenlands product is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode. Met behulp van het BBP kan de economische groei worden berekend. Het BBP wordt doorgaans aan de hand van de productie worden berekend, maar kan ook via de inkomens of de bestedingen worden bepaald. Volgens deze laatste methode bestaat het bbp uit de optelling van consumentenbestedingen, investeringen, overheidsaankopen en de waarde van de export minus de waarde van de import.

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker