Actievoorwaarden “LYNX Vriendenactie”

Breng een vriend(in) aan bij LYNX en ontvang per introducé € 100 transactietegoed. Er is geen beperking op het aantal aangebrachte klanten. Brengt u bijvoorbeeld tien nieuwe vrienden aan, dan ontvangt u € 1.000 transactietegoed. Uw vriend(in) ontvangt tevens € 100 transactietegoed. Het transactietegoed is niet beschikbaar voor CFD’s.

Hieronder vindt u alle voorwaarden van de actie:

• De actie is geldig voor bestaande en nieuw aangebrachte klanten van LYNX Nederland. Onder een nieuw aangebrachte klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 2 jaar voorafgaand aan deze actie geen klant bij LYNX is geweest en een nieuwe rekening bij LYNX opent.

• Iedere door een klant van LYNX aangebrachte nieuwe klant die zijn/haar rekening activeert, levert de klant van LYNX € 100 transactietegoed op.

• Het transactietegoed is geldig vanaf het moment dat de nieuwe klant zijn/haar rekening middels een storting heeft geactiveerd en is 3 maanden te gebruiken.

• Er is geen beperking op het aantal nieuw aangebrachte klanten. Brengt u bijvoorbeeld twee nieuwe klanten aan, dan ontvangt u € 200 transactietegoed. Brengt u tien nieuwe klanten aan, dan ontvangt u € 1.000 transactietegoed.

• De gemaakte transactiekosten in financiële producten, met uitzonder van CFD’s, (tot een maximum van € 100 per nieuw aangebrachte klant) worden na 3 maanden teruggestort op uw rekening bij LYNX. Heeft u en/of uw aangebrachte klant op dat moment geen rekening meer bij LYNX, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.

• Nieuwe aangebrachte klanten dienen een rekening te openen bij LYNX en de rekening te activeren middels een storting.

• De nieuwe aangebrachte klant kan beginnen met handelen wanneer de rekening is geactiveerd. De rekening is geactiveerd zodra de eerste storting op de rekening is ontvangen.

• Deze actie geldt niet voor nieuwe klanten die zijn aangebracht door een remisier.

• Nieuwe klanten die op hetzelfde adres wonen als de klant die de nieuwe klant heeft aangebracht, zijn uitgesloten van deze actie.

• LYNX zal elke aanvraag van een klant om gebruik te maken van de vriendenactie voor een eigen bedrijf weigeren. Evenmin kan een bedrijf zijn eigenaar introduceren en deelnemen aan de vriendenactie.

• LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.

• Transacties in financiële instrumenten worden uitgevoerd conform de cliëntovereenkomst van LYNX.

• LYNX behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of de actie stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen kenbaar gemaakt worden op de website van LYNX.

• Het openen van een rekening bij LYNX is gratis. Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment de klantenovereenkomst met LYNX op te zeggen.

• Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent geldig te hebben kennis genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.

• Op deze actie is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

• LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om u gevraagde informatie te bezorgen. LYNX verzekert u dat we uw gegevens nooit aan derden meedelen tenzij de wet ons hiertoe verplicht. U heeft het recht om uw gegevens in te kijken.

• Voor de algemene voorwaarden zie: www.lynx.nl.

Heeft u vragen met betrekking tot deze actie?
Bel 020 3208145 of mail info@lynx.nl