Beleggen met effectenkrediet

Effectenkrediet

Dat doet u met een margin account

Een margin account geeft beleggers meer flexibiliteit bij het verhandelen van financiële producten. Een van de mogelijkheden van een margin account, is om te beleggen met effectenkrediet (geleend geld). Hierdoor kunt u met meer geld beleggen dan uw initiële storting en creëert u een hefboomwerking. De belegger betaalt pas rente, wanneer geld daadwerkelijk van de broker wordt geleend.

Open nu een beleggingsrekening

Handelen met effectenkrediet: dit moet u weten

Hoe werkt handelen met effectenkrediet?

De effecten in uw portefeuille dienen als onderpand voor het effectenkrediet. Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van de samenstelling van uw portefeuille en fluctueert als gevolg van veranderende koersen en de variabele marginvereisten voor iedere onderliggende waarde.

De beschikbare effectenkrediet voor intraday handel is hoger dan de kredietlimiet voor een effectenlening die overnight of voor een langere periode wordt gebruikt. Anderzijds is het bedrag van het effectenkrediet afhankelijk van de onderliggende waardes. Grotere bedrijven met een hogere marktkapitalisatie, zoals blue-chip aandelen maken een hogere kredietlimiet mogelijk dan een portefeuille met speculatieve en volatiele aandelen. Het exacte bedrag dat beschikbaar is om te handelen, wordt altijd weergegeven in het TWS Handelsplatform.

Voorbeeld beleggen met effectenkrediet:

U stort 10.000 euro op uw effectenrekening en koopt voor EUR 15.000 aandelen Shell. Met uw EUR 10.000 koopt u de aandelen en gaat u ook een lening aan van EUR 5.000. Over de geleende EUR 5.000 is rente verschuldigd, die op dezelfde dag wordt berekend. Het rentepercentage van het geleende geld is afhankelijk van de benchmarkrente van de valuta waarin u geld leent. Uitgaande van de huidige benchmarkrente (januari 2023) van 1,9% zou de debetrente per jaar voor de geleende EUR 5.000 +3,5% zijn en dus 5,4% per jaar. Dit zou resulteren in 270 euro aan rente per jaar, wat overeenkomt met een geschatte rentelast van 74 cent per dag. Aangezien de rentetarieven afhankelijk zijn van de benchmark, zijn ze variabel en kunnen ze op elk moment veranderen.

Als u bijvoorbeeld na aankoop van de aandelen Shell besluit ook nog eens aandelen Volkswagen te kopen voor EUR 3000, dan zou u na aankoop van deze aandelen voor in totaal EUR 18.000 effecten aanhouden (Allianz-aandelen ter waarde van EUR 15.000 + Volkswagen-aandelen ter waarde van EUR 3.000) en EUR 8.000 lenen dus waarover u rente moet betalen.

Ook de hoeveelheid krediet kan in de loop van de tijd veranderen, oplopend bij stijgende aandelenkoersen, maar ook afnemend bij dalende aandelenkoersen omdat uw effecten minder waard zijn en daardoor minder onderpand vormen voor de effectenlening.

Als het onderpand op uw effectenrekening niet meer toereikend is voor het gebruikte effectenkrediet, kunnen effecten op uw effectenrekening automatisch worden verkocht door de broker om voldoende onderpand te creëren.

Zie ook deze pagina voor meer informatie over de berekening van de margin.

Beleggen met effectenkrediet - Margin

Effectenkrediet via LYNX

Gebruik van effectenkrediet via LYNX

Nieuwe klanten die een rekening openen via LYNX, openen automatisch een ‘cashrekening’ of een ‘margin account’.

De toewijzing van een ‘cashrekening’ of een ‘margin account’ wordt automatisch gedaan op basis van de kennis, ervaring en producten die u wenst te handelen. Meer informatie over de minimumeisen en de voordelen van een cashrekening of margin account vindt u hier.

Informatie voor bestaande klanten over het omzetten van een cash- naar een marginrekening vindt u hier.

Rentebetaling effectenkrediet

U betaalt enkel rente wanneer u daadwerkelijk gebruikmaakt van het effectenkrediet. De lopende rente wordt op dezelfde dag berekend en is afhankelijk van de valuta van het geleende geld.  Als klant van LYNX ontvangt u van onze partner Interactive Brokers een effectenkrediet tegen eerlijke en transparante voorwaarden.

Voor geleend geld gelden gunstige rentetarieven gebaseerd op de benchmarkrente van de desbetreffende valuta + een spread. Actuele tarieven vindt u hier.

Voor- en nadelen

Voor- en nadelen van beleggen met effectenkrediet

Voordelen effectenkrediet

  • Meer koopkracht
  • Hogere winsten door hefboomwerking
  • Altijd beschikbaar en direct aflosbaar

Nadelen effectenkrediet

  • Het aangaan van een effectenlening voor effectentransacties verhoogt het risico van verlies als gevolg van het bijbehorende hefboomeffect.
  • Koersverliezen van effecten op de effectenrekening kunnen de onderpandwaarde van de effectenrekening verminderen. Dit kan leiden tot een margin call en liquidaties van effecten op de effectenrekening.
  • Aangezien de debetrentevoet gebaseerd is op de benchmarkrente van de geleende valuta, is hij variabel en kan hij op elk moment veranderen en dus stijgen, zelfs nadat op effectenkrediet is gekocht, wat leidt tot hogere debetrentevoeten.
  • Een effectenlening is alleen geschikt voor risicobewuste beleggers. Beleggers die zich bewust zijn van en de risico's kunnen dragen van de kosten van de lening en de terugbetaling ervan.
  • Uw verlies kan groter zijn dan uw inleg.

Voor welke belegger is beleggen met effectenkrediet geschikt?

Beleggen met effectenkrediet is geschikt voor risicobewuste beleggers. Verstandig gebruik van de margin is noodzakelijk om de risico’s te beperken. Daarnaast worden er een aantal minimale eisen voor een marginrekening gesteld. Klanten dienen minimaal 21 jaar te zijn en de rekening via LYNX dient een minimaal saldo van EUR 2.000 aan te houden.

Anderen over LYNX

Onze klant staat centraal

Elke dag zetten wij ons in voor onze klanten. Daarom zijn wij ook erg blij met de positieve feedback die wij van de beleggers ontvangen.

Onze klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 22:00 uur gratis te bereiken. Volgens onze laatste klantenenquête gaf 91% van onze Nederlandse klanten aan dat ze LYNX zouden aanraden aan andere beleggers. Ze gaven aan dat ze onder andere het professionele handelsplatform, goede service en uitgebreide educatie waarderen. En daar zijn we trots op.


Veelgestelde vragen over beleggen met effectenkrediet
Wat is effectenkrediet?

Beleggen met effectenkrediet refereert naar beleggen met geleend geld. Het gebruik van geleend geld wordt ook wel leverage genoemd, het zorgt namelijk voor een hefboomeffect. Beleggen met effectenkrediet stelt beleggers in staat om meer financiële producten, zoals aandelenopties of futures, te kopen dan dat men aan geld beschikbaar heeft. Hierdoor kunt u met meer geld beleggen dan uw initiële storting en ontstaat dus een hefboomwerking.

Wat zijn de kosten voor effectenkrediet?

De effectieve debetrentevoeten worden berekend door een opslag op te tellen bij de bijbehorende referentierentevoet (benchmark) en worden als volgt berekend:

Debetrente = Benchmark (BM) + Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX spread bedraagt momenteel 2% en is inclusief een extra IBKR spread van 0,25%. Uitgaande van de huidige benchmarkrente (januari 2023) van 1,9% zou de debetrente per jaar voor geleende Euro’s momenteel 1,9% + 3,5% bedragen wat neerkomt op 5,4% per jaar.

Alle actuele tarieven voor andere valuta vindt u hier.

Hoe gebruik ik effectenkrediet via LYNX?

Om gebruik te kunnen maken van effectenkrediet via LYNX heeft u een margin account nodig.

Nieuwe klanten die een rekening openen via LYNX, openen automatisch een ‘cashrekening’ of een ‘margin account’.

De toewijzing van een ‘cashrekening’ of een ‘margin account’ wordt automatisch gedaan op basis van de kennis, ervaring en producten die u wenst te handelen. Meer informatie over de minimumeisen en de voordelen van een cashrekening of margin account vindt u hier.

Informatie voor bestaande klanten over het omzetten van een cash- naar een marginrekening vindt u hier.