Financiële begrippen

Aandelenoptie

Aandelenoptie definitie

Afhankelijk van het type, geeft een aandelenoptie de houder het recht om een aandeel te kopen of te verkopen binnen een bepaalde periode en tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koersontwikkeling van een aandelenoptie is afhankelijk van de koersontwikkeling van het onderliggende aandeel over een bepaalde periode. Om deze reden worden opties geclassificeerd als derivaten. Er zijn call en put opties. Een call wordt met winst uitgeoefend als de uitoefenprijs lager is dan de koers van het onderliggende aandeel. Een putoptie daarentegen is de moeite waard als de koers van het onderliggende aandeel lager is dan de uitoefenprijs. Er bestaat een recht maar geen verplichting om een optie uit te oefenen. Aandelenopties worden door sommige bedrijven ook gebruikt als een variabele beloningscomponent voor werknemers. Dit is bedoeld om medewerkers in staat te stellen deel te nemen aan de onderneming.

Aandelenkapitaal / geplaatst kapitaal Aandelensplitsing
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek