Financiële begrippen

Asset Backed Securities

Asset Backed Securities definitie

Asset backed securities, of kortweg ABS, zijn rentedragende schuldbewijzen die gedekt zijn door openstaande vorderingen. Zo kunnen bijvoorbeeld moeilijk te verhandelen leningen ook gesecuritiseerd worden en als financiële instrumenten worden verhandeld. Vaak worden de openstaande vorderingen van een bank als ABS in bundels verkocht aan speciale financieringsmaatschappijen. Door de openstaande vorderingen te verkopen, ontvangen de banken liquide middelen. Er wordt onderscheid gemaakt of het risico van oninbaarheid ook wordt overgedragen.

Asset backed securities worden ook beschouwd als een van de triggers van de financiële crisis in 2008. Voorheen waren verschillende asset backed securities gebundeld, zodat het nauwelijks mogelijk was om het risico op wanbetaling in te schatten. Ratingbureaus gaven goede en uitstekende ratings voor risicovolle kredietportefeuilles. Naarmate de risico’s groter werden, raakte het hele financiële systeem tijdelijk in onbalans.

Arbitrage Asset management of vermogensbeheer
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek