Financiële begrippen

Bad bank

Bad bank definitie

Een bad bank is een door de staat opgerichte kredietinstelling voor de afwikkeling van leningenportefeuilles van banken met een zeer laag eigen vermogen, die moeten worden geherstructureerd. De aansprakelijkheidsrisico’s voor de leningen van een slechte bank worden ofwel door de staat, een deposito beschermingsfonds of een andere bankinstelling overgenomen.

Backwardation Balans
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek