Financiële begrippen

Brutodividend

Brutodividend definitie

Het brutodividend is het bedrag dat een onderneming als dividend uitkeert, vermeerderd met de vennootschapsbelasting. Het netto- of contant dividend daarentegen is het daadwerkelijk uitgekeerde dividend na aftrek van de vennootschapsbelasting.

Bronbelasting Buitenlandse valuta
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek