Financiële begrippen

Delta / Deltafactor

Delta / Deltafactor definitie

De optiegrieken geven beleggers inzicht in de prijsvorming van opties en zijn daarmee van cruciaal belang voor een optiehandelaar. De delta is de belangrijkste optiegriek en heeft betrekking op de verandering in de prijs van een optie in verhouding tot een verandering in de prijs van de onderliggende waarde. De delta geeft dus weer in welke mate de optiepremie fluctueert bij een koersstijging of –daling van het onderliggende aandeel. Met een beweging in de onderliggende waarde wordt standaard uitgegaan van een stijging of daling van de prijs met 1 punt. De werking van de delta voor putopties is identiek, behalve dat de putdelta met een – (min teken) wordt getoond. Daalt de onderliggende waarde met 1 punt, dan neemt de premie van de putoptie toe met de delta. Stijgt de onderliggende waarde met 1 punt, dan neemt de premie van de putoptie af met de delta.

Overigens heeft de delta nog een tweede definitie. De delta geeft namelijk ook weer wat de kans is dat een optie in-the-money expireert. Dit is geen wetenschappelijke benadering, maar een rule of thumb. Een optiehandelaar is op deze manier in staat om snel in te schatten of een optie een grote of kleine kans heeft om in-the-money te expireren.

Stel dat de delta van een optie 0.80 bedraagt, dan is de kans 80% dat de optie op afloopdatum in-the-money expireert. Heeft een optie een delta van 0.10, dan is deze kans slechts 10%. Een at-the-money optie heeft daarom delta 0.50, waarmee de kans dus 50% is dat deze in-the-money expireert

Delivery Price Deltaneutraal/ deltahedge
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek