Financiële begrippen

Dividend

Synoniem Dividend: Speciaal dividend, Cashdividend

Dividend definitie

Dividend is de winstuitkering van een bedrijf aan haar aandeelhouders. Een onderneming die winst maakt heeft twee mogelijkheden voor de winstverdeling: Zij kan de winst gebruiken om te investeren in verdere groei van het bedrijf en/of uitkeren aan haar aandeelhouders. De aandeelhouders zullen het toekennen van dividend moeten goedkeuren. Nadat de totale omvang van het dividend is bepaald, kan het dividend per aandeel worden berekend. Iedere houder van een aandeel heeft vervolgens recht op uitkering van dividend. De aandeelhouder heeft alleen recht op het dividend als hij het aandeel ten minste één dag voor de ex-dividend datum (meestal de dag na de jaarlijkse algemene vergadering) heeft verworven. Het betalen van dividend heeft een negatief effect op de hoeveelheid kapitaal (Eigen vermogen) die de onderneming beschikbaar heeft. Dividend kan ook in aandelen worden uitgekeerd, dit noemt men dan stockdividend. Dit heeft geen invloed op het eigen vermogen; er zullen slechts meer aandelen zijn.

Diversificatie / risicospreiding Dividendaandelen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek